Đắk Nông: Phấn đấu đến năm 2025 giá trị xuất khẩu nông sản đạt trên 1,2 tỷ USD

Tỉnh Đắk Nông tái cơ cấu ngành nông nghiệp, mục tiêu đến năm 2025 tốc độ tăng giá trị xuất khẩu nông sản đạt bình quân 5%/năm, giá trị xuất khẩu trên 1,2 tỷ USD
Đắk Nông: Tập trung phát triển 3 sản phẩm nông nghiệp chủ lực của địa phương

Trong những năm qua, ngành nông nghiệp tỉnh Đắk Nông đã có những bước phát triển tương đối toàn diện cả về chiều rộng và chiều sâu, tiếp tục đóng vai trò là 1 trong 3 trụ cột trong nền kinh tế nội tỉnh.

Cụ thể, tăng trưởng khu vực nông nghiệp của địa phương luôn giữ mức khá, bình quân đạt 4,6%/năm, chiếm tỷ trọng trên 37% trong cơ cấu kinh tế của tỉnh, riêng năm 2021 chiếm 38,11%. Định hình và phát triển được 23 sản phẩm chủ lực, công nhận 4 vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao với diện tích 2.423ha; có trên 26 ngàn ha cây trồng các loại được tổ chức sản xuất có chứng nhận; tỷ lệ sản phẩm nông sản được sản xuất theo các quy trình sản xuất tốt dưới các hình thức hợp tác và liên kết đạt trên 12%, sản xuất theo yêu cầu và định hướng của thị trường. Đến nay đã công nhận được 52 sản phẩm OCOP và 01 chỉ dẫn địa lý là hồ tiêu Đắk Nông.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, sản xuất nông nghiệp của tỉnh thời gian qua vẫn còn nhiều tồn tại: sản xuất manh mún, nhỏ lẻ, truyền thống, canh tác tự phát, thiếu liên kết (chủ yếu hình thức liên kết dọc, liên kết ngang và liên kết theo chuỗi giá trị còn yếu), chưa hình thành vùng nguyên liệu để đáp ứng yêu cầu nền sản xuất hàng hóa tập trung; vai trò kinh tế tập thể còn hạn chế, tỷ lệ hợp tác xã hoạt động hiệu quả cũng như tỷ lệ giá trị sản phẩm liên kết thấp. Hệ thống khuyến nông bị đứt gãy, giảm hiệu quả hoạt động; việc chuyển giao kỹ thuật mới vào sản xuất còn chậm. Hạ tầng thủy lợi, giao thông nội đồng chưa đáp ứng được yêu cầu sản xuất…

Đắk Nông: Phấn đấu đến năm 2025 giá trị xuất khẩu nông sản đạt trên 1,2 tỷ USD
Sản xuất nông nghiệp của tỉnh Đắk Nông thời gian qua vẫn còn nhiều tồn tại

Nhằm thúc đẩy sản xuất nông nghiệp địa phương tăng trưởng và phát triển bền vững, UBND tỉnh Đắk Nông đã ban hành Kế hoạch số 693/KH-UBND với mục tiêu tiếp tục thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng phát triển nông nghiệp bền vững, nâng cao chất lượng, đảm bảo an ninh lương thực, giá trị gia tăng và khả năng cạnh tranh nông sản gắn với chuỗi giá trị và xây dựng nông thôn mới; bảo vệ môi trường sinh thái; nâng cao thu nhập cho người nông dân; hướng đến nền nông nghiệp xanh, sạch, thông minh, trách nhiệm, thích ứng với biến đổi khí hậu và hội nhập quốc tế.

Theo đó, mục tiêu đến năm 2025, cơ cấu lại ngành nông nghiệp, chuyển đổi nền nông nghiệp phát triển theo hướng hiệu quả, chất lượng, giá trị gia tăng cao; tốc độ tăng trưởng ngành nông nghiệp đạt 5,5% (trồng trọt: 5,0%/năm, chăn nuôi: 7,0%/năm, dịch vụ nông nghiệp: 6,0%/năm); giá trị sản xuất đạt trên 95 triệu đồng/ha; tỷ lệ hợp tác xã nông nghiệp hoạt động hiệu quả đạt trên 45%. Mở rộng và phát triển thị trường, tốc độ tăng giá trị xuất khẩu nông sản đạt bình quân 5%/năm; đến năm 2025, giá trị xuất khẩu đạt trên 1,2 tỷ USD.

Bên cạnh đó, phấn đẩu tỷ lệ giá trị nông sản sản xuất theo các quy trình sản xuất tốt đạt 25% trở lên; tỷ lệ giá trị sản phẩm nông, lâm, thủy sản được sản xuất dưới các hình thức hợp tác và liên kết đạt trên 30%; công nhận mới thêm 30 sản phẩm OCOP, nâng tổng số sản phẩm OCOP đạt trên 80 sản phẩm đến năm 2025, trong đó có ít nhất 10% sản phẩm đạt 4-5 sao, có ít nhất 45% hợp tác xã nông nghiệp sở hữu sản phẩm OCOP...

Phấn đấu đến năm 2030, phát triển nông nghiệp thông minh, thích ứng biến đổi khí hậu, bền vững, liên kết theo chuỗi giá trị gắn với thị trường. Tăng trưởng ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản đến năm 2030 đạt trên 5,1%; phấn đấu giá trị sản xuất đạt trên 150 triệu đồng/ha; công nhận mới thêm ít nhất 40 sản phấm OCOP, trong đó có trên 15% sản phẩm đạt tiêu chuẩn 4-5 sao, có ít nhất 60% hợp tác xã nông nghiệp sở hữu sản phẩm OCOP...

Theo ông Lê Trọng Yên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông, nhằm thực hiện có hiệu quả các mục tiêu nêu trên, địa phương đã đặt ra những giải pháp chính đó là: Đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các hình thức tổ chức sản xuất; đẩy mạnh hợp tác, liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp theo chuỗi giá trị, gắn với thị trường; Phát triển kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn và hạ tầng thương mại ở nông thôn theo hướng chủ động, thông minh và thích ứng biển đổi khí hậu; tập trung thực hiện công tác phát triển nông thôn; thúc đẩy phát triển cơ giới hóa nông nghiệp và công nghiệp chế biến nông sản; phát triển công nghiệp hỗ trợ và dịch vụ logistic; triển khai đồng bộ và quyết liệt các giải pháp đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm; phát triển thị trường, tăng cường năng lực hội nhập quốc tế; đẩy mạnh xúc tiến thương mại; phát triển mạnh mẽ thương mại điện tử trong nông nghiệp.

Cùng với đó, đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất về tính tất yếu và tầm quan trọng của thực hiện cơ cấu lại nông nghiệp đến các cấp, các ngành, địa phương và người dân; triển khai thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách để huy động nguồn lực, tạo động lực mới cho phát triển nông nghiệp; nâng cao trình độ nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất và công tác quản lý; ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực; đẩy mạnh thu hút các thành phần kinh tế đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; phát triển công nghiệp chế biến nông, lâm nghiệp và thủy sản...

Đắk Nông: Phấn đấu đến năm 2025 giá trị xuất khẩu nông sản đạt trên 1,2 tỷ USD
Việc đầu tư cho công nghệ chế biến giúp nâng cao giá trị nông sản

UBND tỉnh Đắk Nông cũng giao Sở Công Thương tỉnh triển khai thực hiện kế hoạch xúc tiến thương mại và khuyến công; hỗ trợ nông dân kết nối với các doanh nghiệp chế biến, hệ thống tiêu thụ sản phẩm; phối hợp hỗ trợ xây dựng một số điểm giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm; quảng bá, xúc tiến xuất khẩu đối với sản phẩm nông nghiệp, đặc biệt là sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh.

Đức Thảo
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★

Tin mới nhất

Hướng đi mới giải bài toán đầu ra cho mận Tam Hoa Bắc Hà

Hướng đi mới giải bài toán đầu ra cho mận Tam Hoa Bắc Hà

Cuối tháng 5, cao nguyên trắng Bắc Hà (Lào Cai) đã hấp dẫn nhiều du khách đến tham quan, trải nghiệm du lịch miệt vườn tại các đồi trồng mận Tam hoa chín đỏ.
Đảng bộ Bình Liêu (tỉnh Quảng Ninh): Điểm tựa vững chắc cho người dân

Đảng bộ Bình Liêu (tỉnh Quảng Ninh): Điểm tựa vững chắc cho người dân

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân các dân tộc trong huyện Bình Liêu (tỉnh Quảng Ninh) đã phát huy tinh thần sáng tạo trong lao động, học tập, ý chí vươn lên.
Nông sản Sơn La tiêu thụ tốt trên sàn thương mại điện tử

Nông sản Sơn La tiêu thụ tốt trên sàn thương mại điện tử

Các sàn thương mại điện tử đang là nơi tiêu thụ tốt các sản phẩm nông sản Sơn La.
Đắk Lắk: Xây dựng thương hiệu vải thiều vươn ra thế giới

Đắk Lắk: Xây dựng thương hiệu vải thiều vươn ra thế giới

Ngành nông nghiệp tỉnh Đắk Lắk đang khuyến khích nhân rộng diện tích trồng, xây dựng thành chuỗi thương hiệu vải thiều, giúp sản phẩm vươn lên tầm cao mới.
Sức sống mới trên làng nghề dệt lanh Lùng Tám

Sức sống mới trên làng nghề dệt lanh Lùng Tám

Nhiều thanh niên trẻ chọn ở lại học và phát triển nghề dệt lanh truyền thống kết hợp làm du lịch đã giúp làng nghề Lùng Tám “sáng” lên từng ngày.

Tin cùng chuyên mục

Lào Cai: Thúc đẩy sản xuất và thương mại nông sản

Lào Cai: Thúc đẩy sản xuất và thương mại nông sản

UBND tỉnh Lào Cai vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị phối hợp triển khai các nhiệm vụ thúc đẩy sản xuất nông nghiệp và thương mại nông sản trên địa bàn tỉnh.
Chia sẻ cơ chế, chính sách để hỗ trợ doanh nghiệp các tỉnh Tây Bắc phát triển

Chia sẻ cơ chế, chính sách để hỗ trợ doanh nghiệp các tỉnh Tây Bắc phát triển

Ngày 13/5, Hiệp hội DN tỉnh Hòa Bình tổ chức hội nghị liên kết, hợp tác, phát triển với Hiệp hội DN các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu.
Tuần Giáo - Điện Biên: Nhiều chính sách xoá đói, giảm nghèo cho đồng bào dân tộc

Tuần Giáo - Điện Biên: Nhiều chính sách xoá đói, giảm nghèo cho đồng bào dân tộc

Huyện Tuần Giáo đặt mục tiêu tỷ lệ nghèo chung toàn huyện giảm từ 5,5% trở lên, hạn chế thấp nhất tình trạng tái nghèo và phát sinh hộ nghèo mới.
Thương mại hoá sản phẩm của đồng bào miền núi: Câu chuyện từ thổ cẩm Lan Rừng

Thương mại hoá sản phẩm của đồng bào miền núi: Câu chuyện từ thổ cẩm Lan Rừng

Các sản phẩm thổ cẩm của HTX Lan Rừng đều làm thủ công rất tinh xảo, được thêu tay và dệt bằng khung cửi. Đây cũng là nét riêng giúp sản phẩm thương mại hoá.
Lào Cai: Xúc tiến thương mại đưa sản phẩm OCOP đến với người tiêu dùng

Lào Cai: Xúc tiến thương mại đưa sản phẩm OCOP đến với người tiêu dùng

Thời gian qua, với nhiều giải pháp xúc tiến thương mại, các sản phẩm nông sản và sản phẩm OCOP của Lào Cai đã có đầu ra ổn định và được người tiêu dùng đón nhận
Xây dựng thương hiệu cho nông sản miền núi: Chú trọng đến câu chuyện phía sau

Xây dựng thương hiệu cho nông sản miền núi: Chú trọng đến câu chuyện phía sau

TS Võ Trí Thành cho rằng, việc xây dựng và phát triển bền vững thương hiệu cho nông sản miền núi không thể thiếu những câu chuyện phía sau sản phẩm.
Quảng Ninh: Xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển văn hóa dân tộc thiểu số ở Ba Chẽ

Quảng Ninh: Xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển văn hóa dân tộc thiểu số ở Ba Chẽ

Huyện Ba Chẽ (tỉnh Quảng Ninh) đang từng bước trở thành huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao gắn với bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa đồng bào dân tộc.
Xây dựng thương hiệu cho nông sản miền núi: Câu chuyện từ trà Shanam

Xây dựng thương hiệu cho nông sản miền núi: Câu chuyện từ trà Shanam

Sau hơn 5 năm kiên trì xây dựng thương hiệu, bằng chất lượng và câu chuyện về cây trà cổ thụ, trà Shanam đã trở thành sản phẩm được yêu thích.
Vẫn còn hơn 3,3 triệu ha rừng và đất rừng chưa có chủ

Vẫn còn hơn 3,3 triệu ha rừng và đất rừng chưa có chủ

Vấn đề rừng chưa có chủ đã tồn tại nhiều năm qua, trong khi hàng nghìn hộ dân sống ở các vùng miền núi, đồng bào dân tộc thiểu số đang rất thiếu đất sản xuất.
Đa dạng đầu ra cho nông sản Cao Bằng

Đa dạng đầu ra cho nông sản Cao Bằng

Không chỉ tiêu thụ ở các kênh truyền thống, nông sản Cao Bằng còn được tích cực tiêu thụ trên sàn thương mại điện tử để đa dạng đầu ra.
Mù Cang Chải: Đưa du lịch thành ngành mũi nhọn tạo bứt phá phát triển kinh tế

Mù Cang Chải: Đưa du lịch thành ngành mũi nhọn tạo bứt phá phát triển kinh tế

Với những lợi thế, “đặc sản” du lịch riêng có, huyện Mù Cang Chảỉ (Yên Bái) đã, đang đưa du lịch trở thành mũi nhọn, tạo bứt phát phát triển kinh tế địa phương.
Bình Phước: Quyết tâm xóa đói giảm nghèo cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Bình Phước: Quyết tâm xóa đói giảm nghèo cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Năm 2023, Bình Phước tiếp tục đưa ra các mục tiêu cụ thể về công tác giảm nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, phấn đấu giảm tối thiểu 1.000 hộ nghèo.
Hiệp hội Thương mại điện tử hiến kế đưa nông sản miền núi, dân tộc lên sàn thương mại điện tử

Hiệp hội Thương mại điện tử hiến kế đưa nông sản miền núi, dân tộc lên sàn thương mại điện tử

Việc đưa nông sản miền núi, dân tộc lên sàn thương mại điện tử là hoạt động không dễ, cần sự vào cuộc của cả doanh nghiệp, địa phương và người nông dân.
“Đi cùng nhau” để phát triển ngành hàng sầu riêng

“Đi cùng nhau” để phát triển ngành hàng sầu riêng

Để phát triển hiệu quả ngành hàng sầu riêng, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan lưu ý “Muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi xa thì đi cùng nhau”.
Đắk Lắk sắp có nhà máy chế biến trái cây xuất khẩu hơn 476 tỷ đồng

Đắk Lắk sắp có nhà máy chế biến trái cây xuất khẩu hơn 476 tỷ đồng

Nhà máy Chế biến Trái cây xuất khẩu Chánh Thu Đắk Lắk có công suất 70.000 tấn nguyên liệu/năm với tổng số vốn đầu tư hơn 476 tỷ đồng vừa được khởi công xây dựng
Đưa nông sản miền núi lên sàn thương mại điện tử: Kinh nghiệm từ trái vải thiều Bắc Giang

Đưa nông sản miền núi lên sàn thương mại điện tử: Kinh nghiệm từ trái vải thiều Bắc Giang

Bắc Giang được đánh giá là một trong những địa phương có được thành công lớn trong tiêu thụ nông sản trên sàn thương mại điện tử.
Chung tay san sẻ khó khăn cùng phụ nữ dân tộc thiểu số

Chung tay san sẻ khó khăn cùng phụ nữ dân tộc thiểu số

Dự án Home for Life của Home Credit được triển khai tại tỉnh Yên Bái nhằm hỗ trợ phụ nữ, nhất là phụ nữ dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn.
Bài 2: Xóa nghèo từ cây dược liệu

Bài 2: Xóa nghèo từ cây dược liệu

Nhờ dự án bảo tồn, phát huy giá trị cây dược liệu đã mở ra hy vọng giúp bà con dân tộc Thái ở Quỳ Hợp (Nghệ An) có cuộc sống ấm no, phát triển bền vững hơn.
Bài 1: Trồng dược liệu quý giúp đồng bào phát triển kinh tế

Bài 1: Trồng dược liệu quý giúp đồng bào phát triển kinh tế

Huyện Quỳ Hợp đã có nhiều chính sách thu hút các doanh nghiệp và lồng ghép mô hình trồng cây dược liệu tạo công ăn việc làm, thu nhập cho người dân địa phương.
Nghệ An: Chuyển đổi thành công mô hình cây trồng trong hành lang lưới điện

Nghệ An: Chuyển đổi thành công mô hình cây trồng trong hành lang lưới điện

Bài toán đảm bảo an toàn hành lang, hạn chế sự cố do khai thác rừng trồng ở vùng cao đã có lời giải từ mô hình chuyển đổi cây trồng trong hành lang lưới điện.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động