Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân làm việc với tỉnh Đồng Tháp về thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia

Sáng 24/11, tại Đồng Tháp, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân đã làm việc với UBND tỉnh về tình hình thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia.
Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân làm việc với Đoàn Nghị sĩ và doanh nghiệp Rumani Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân đề xuất 3 nội dung hợp tác Việt Nam-Úc Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân dự hội nghị về cơ chế, chính sách phát triển cụm công nghiệp

Buổi làm việc tập trung vào các nội dung gồm: Tiến độ thực hiện mục tiêu các Chương trình mục tiêu quốc gia; thực hiện kế hoạch vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia, giải ngân; khó khăn, vướng mắc phát sinh, kết quả xử lý các vướng mắc….

Năm 2022, ước giải ngân khoảng 50% so với kế hoạch được giao

Báo cáo với Đoàn công tác của Bộ Công Thương, ông Nguyễn Văn Cẩn – Phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp – cho biết, tổng mức vốn kế hoạch đầu tư phát triển thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025 của tỉnh là 1.415,770 tỷ đồng; bao gồm: Ngân sách Trung ương là 443,620 tỷ đồng; ngân sách địa phương là 972,150 tỷ đồng. Năm 2022, giao dự toán ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình là 568,250 tỷ đồng; bao gồm, vốn ngân sách Trung ương là 158,180 tỷ đồng; vốn ngân sách tỉnh là 410,070 tỷ đồng.

Bộ Công Thương làm việc với tỉnh Đồng Tháp về tình hình thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia
Bộ Công Thương làm việc với tỉnh Đồng Tháp về tình hình thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia

Đối với Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025 có tổng mức vốn kế hoạch đầu tư phát triển thực hiện Chương trình là 15,700 tỷ đồng; bao gồm: Ngân sách Trung ương là 14,257 tỷ đồng; ngân sách địa phương là 1,443 tỷ đồng. Năm 2022, giao dự toán ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình là 26,827 tỷ đồng; bao gồm: Ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình: 26,210 tỷ đồng; vốn sự nghiệp đối ứng từ ngân sách cấp tỉnh để thực hiện Chương trình là 0,617 tỷ đồng.

Ước khả năng thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia của Đồng Tháp đến cuối năm 2022 khoảng 50% so với kế hoạch được giao, phần vốn còn lại chưa giải ngân của năm 2022, địa phương tiếp tục thực hiện và giải ngân trong năm 2023 theo chủ trương của Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 đã biểu quyết thông qua Tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XV, chiều 11/11/2022.

Thông tin thêm tại buổi làm việc, ông Huỳnh Minh Tuấn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cho hay, đến nay, tỉnh có 109/115 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 26/109 xã nông thôn mới nâng cao. Về Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, năm 2022 ước thực hiện 0,91% (so với mục tiêu đặt ra là 0,4%).

Trong giai đoạn tới, tỉnh sẽ tập trung tái cơ cấu nông nghiệp gắn với công nghiệp, trong đó, tập trung vào khâu chế biến. Để nâng cao thu nhập thu nhập cho người dân, địa phương cũng đã ban hành bộ tiêu chí riêng, phù hợp với bộ tiêu chí chung trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, nhưng có những điểm phù hợp với đặc điểm riêng của tỉnh.

4 kiến nghị liên quan đến Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững

Tại buổi làm việc, UBND tỉnh Đồng Tháp cũng đưa ra 4 kiến nghị liên quan đến Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Thứ nhất, liên quan đến quy định quản lý, tổ chức thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, theo UBND tỉnh Đồng Tháp, mức hỗ trợ từ vốn ngân sách nhà nước tại điểm a, Khoản 5, Điều 22 Nghị định số 27/2022/NĐ-CP là không quá 60% tổng chi phí thực hiện một dự án trên các địa bàn khác thuộc phạm vi đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia. Thực tế việc huy động 40% từ sự đóng góp của người nghèo, kể cả bằng tiền, hiện vật hoặc ngày công lao động còn thấp. Do đó, đề xuất nâng mức hỗ trợ một dự án từ vốn ngân sách nhà nước lên 70%.

Thứ hai, về mức hỗ trợ từ vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn khó khăn quy định không quá 80% tổng kinh phí thực hiện một dự án, thì đề xuất không quá 70% tổng chi phí thực hiện một dự án trên các địa bàn khác là phù hợp.

Do đó, đề xuất sửa đổi điểm a, Khoản 5, Điều 22 Nghị định số 27/2022/NĐ-CP như sau: Hỗ trợ tối đa không quá 95% tổng kinh phí thực hiện một dự án trên địa bàn đặc biệt khó khăn; không quá 80% tổng kinh phí thực hiện một dự án trên địa bàn khó khăn; không quá 70% tổng chi phí thực hiện một dự án trên các địa bàn khác thuộc phạm vi đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia và không quá 2.000 triệu đồng/dự án. Mức hỗ trợ tối đa cho một hộ gia đình do cơ quan chủ quản chương trình cấp tỉnh quy định.

Thứ ba, ngân sách Trung ương phân bổ thực hiện Chương trình năm 2022 được giao tại Quyết định số 652/QĐ-TTg ngày 28/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 653/QĐ-TTg ngày 28/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ (được Bộ Tài chính giao dự toán tại Quyết định số 1056/QĐ-BTC ngày 10/6/2022) chậm hơn quy định tại khoản 9, Điều 3 Nghị quyết số 40/2021/QH15 của Quốc hội: “Xây dựng phương án phân bổ kế hoạch vốn ngân sách trung ương năm 2022 (bao gồm cả kế hoạch năm 2021 chuyển nguồn sang năm 2022) của 3 Chương trình mục tiêu quốc gia cho từng bộ, cơ quan trung ương và từng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định trước ngày 01/3/2022”, do đó địa phương chưa thể tổ chức thực hiện và giải ngân kịp trong năm tài chính 2022.

Do đó, kiến nghị cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn đầu tư và sự nghiệp của ngân sách trung ương năm 2022 của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, chưa giải ngân đến hết ngày 31/12/2023.

Thứ tư, UBND tỉnh Đồng Tháp kiến nghị mở rộng các nội dung được thực hiện về giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn không phải vùng nghèo, vùng khó khăn gồm: Xây dựng các chuẩn về giáo dục nghề nghiệp; phát triển hệ thống đánh giá cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia và hệ thống bảo đảm chất lượng giáo dục nghề nghiệp; phát triển chương trình, học liệu; phát triển nhà giáo và cán bộ quản lý; Khảo sát, thống kê, dự báo nhu cầu học nghề; truyền thông, hướng nghiệp, hỗ trợ khởi nghiệp và tạo việc làm; Phát triển mô hình gắn kết giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp, hợp tác xã.

Cần lồng ghép và thực hiện hiệu quả được các Chương trình mục tiêu quốc gia

Phát biểu tại buổi làm việc, ở góc độ thị trường trong nước, bà Lê Việt Nga – Phó Vụ trưởng Vụ thị trường trong nước (Bộ Công Thương) cho hay, Đồng Tháp là một trong các địa phương Top đầu của cả nước trong hoàn thành, cũng như vượt chỉ tiêu về hạ tầng thương mại nông thôn với 100% đạt Tiêu chí số 7.

Đặc biệt việc triển khai chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” là chương trình "rất sáng" của Đồng Tháp. Đặc biệt là trong công tác kết nối cung cầu, xúc tiến thương mại không chỉ trên địa bàn tỉnh mà còn từ các địa phương khác, trong đó, đã có những mặt hàng đi vào các hệ thống siêu thị hiện đại với giá thành rất tốt.

Hiện Đồng Tháp có 35 xã (chiếm khoảng 30%) số xã đang xây dựng kế hoạch chợ nông thôn mới nâng cao. Điều kiện để đăng ký Tiêu chí số 7 về chợ nông thôn mới nâng cao đó là phải đáp ứng tiêu chí về an toàn thực phẩm. Do đó, mục tiêu đặt ra cho giai đoạn tới đối với địa phương đó là xây dựng kế hoạch cụ thể về các nguồn vốn Trung ương, vốn địa phương, cũng như thu hút nguồn vốn xã hội hóa để 35/115 xã tại Đồng Tháp đều là chợ an toàn thực phẩm. Cùng với việc thu hút nguồn vốn để đầu tư xây dựng chợ, thì việc thu hút được nguồn hàng đã được truy xuất nguồn gốc là vô cùng quan trọng.

Bên cạnh việc lồng ghép 3 chương trình mục tiêu quốc gia, bà Lê Việt Nga cũng gợi ý Đồng Tháp có thể lồng ghép, tham gia tích cực vào các chương trình kinh tế xã hội khác của Bộ Công Thương như: Xúc tiến thương mại; khuyến công quốc gia; thương mại điện tử; chuyển đổi số; khoa học công nghệ; đề án phát triển thị trường trong nước gắn với “Cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”;…

Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân
Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân phát biểu tại buổi làm việc

Ghi nhận những kết quả đạt được, những khó khăn mà địa phương đang gặp phải trong việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân đánh giá rất cao việc huy động từ nguồn lực của địa phương trong việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia bên cạnh nguồn ngân sách Trung ương.

Về kết quả triển khai thực hiện các Chương trình năm 2022 của địa phương sẽ khó đạt được 100%, trong đó có những khó khăn cả khách quan và chủ quan, Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân cũng gợi mở: "Hiện chúng ta có 3 Chương trình mục tiêu quốc gia gồm: Xây dựng nông thôn mới; giảm nghèo bền vững; phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Vấn đề đặt ra làm sao có thể lồng ghép và thực hiện hiệu quả được các Chương trình này. Riêng với Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới với 19 tiêu chí, địa phương nên thực hiện có trọng tâm, trọng điểm trong các Chương trình tạo động lực, tạo đòn bẩy cho phát triển kinh tế, xã hội của địa phương".

Kế hoạch được tỉnh Đồng Tháp đặt ra cho năm 2023 như sau: Tổng vốn thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia là 497,387 tỷ đồng; trong đó, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là 432,561 tỷ đồng; Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững là 64,826 tỷ đồng. Địa phương cũng đặt mục tiêu phấn đấu hoàn thành giải ngân năm 2023 trên 95%. Về vấn đề này, Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân đề nghị địa phương quyết liệt triển khai, đảm bảo chất lượng, tiến độ thực hiện của các dự án trong năm 2023.

Ghi nhận ý kiến chỉ đạo của Đoàn Công tác của Bộ Công Thương cũng như Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân, nhất là về việc thực hiện lồng ghép các chương trình quốc gia với nhau, cũng như thực hiện có trọng tâm, trọng điểm Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, ông Huỳnh Minh Tuấn cho biết, sẽ chỉ đạo các cơ quan chuyên môn cũng như tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong việc xây dựng cơ chế chính sách, phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia đạt được như kỳ vọng cũng như kế hoạch đặt ra.

Cũng trong sáng 24/11, Đoàn công tác của Bộ Công Thương do Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân làm trưởng đoàn đã đến viếng, dâng hoa, dâng hương cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc nhằm thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn và tri ân công lao to lớn của Cụ. Cùng tham dự lễ dâng hương có các đồng chí lãnh đạo UBND và các sở ban ngành tỉnh Đồng Tháp.

Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân
Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân đã đến dâng hương cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc

Sau lễ viếng và dâng hoa, dân hương, Đoàn công tác của Bộ Công Thương đã đi kiểm tra thực tế tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại xã Mỹ Xương, huyện Cao Lãnh.

Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân làm việc với tỉnh Đồng Tháp về thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia
Đoàn công tác của Bộ Công Thương đã đi kiểm tra thực tế tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại xã Mỹ Xương, huyện Cao Lãnh
Đoàn công tác của Bộ Công Thương đã đi kiểm tra thực tế tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại xã Mỹ Xương, huyện Cao Lãnh

Theo kết hoạch, chiều nay (24/11), Đoàn công tác Bộ Công Thương sẽ làm việc với tỉnh An Giang về tình hình thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia.

Nguyễn Hạnh

Tin mới nhất

Bộ trưởng Bộ Công Thương kiểm tra công tác cấp điện dịp Tết tại TP. Hồ Chí Minh

Bộ trưởng Bộ Công Thương kiểm tra công tác cấp điện dịp Tết tại TP. Hồ Chí Minh

Sáng 20/1/2023, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã đến kiểm tra tình hình cấp điện và chúc tết, động viên CBCNV Tổng công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh.
Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên thăm, chúc Tết Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên thăm, chúc Tết Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

Chiều 19/1 (28 Tết), Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên cùng đoàn công tác thăm, chúc Tết tại Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh.
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên làm việc với EVN về tình hình cung ứng điện dịp Tết

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên làm việc với EVN về tình hình cung ứng điện dịp Tết

Sáng 19/01/2023 (tức 28 Tết), Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên cùng đoàn công tác đã kiểm tra tình hình quản lý, vận hành, cung ứng điện tại EVN.
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên làm việc với Tổng giám đốc Công ty Zarubezhneft EP Vietnam

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên làm việc với Tổng giám đốc Công ty Zarubezhneft EP Vietnam

Tại Trụ sở Bộ Công Thương, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên vừa có buổi tiếp ông Alexander I. Mikhaylov- Tổng giám đốc Công ty Zarubezhneft EP Vietnam (Zarubezhneft).
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên thăm và tặng quà Tết các gia đình chính sách tại Thái Bình

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên thăm và tặng quà Tết các gia đình chính sách tại Thái Bình

Ngày 15/1, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã đến thăm, động viên và tặng quà Tết cho gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo tại Thái Bình.

Tin cùng chuyên mục

Bộ Công Thương gặp mặt, chúc Tết cán bộ hưu trí nhân dịp Xuân Quý Mão

Bộ Công Thương gặp mặt, chúc Tết cán bộ hưu trí nhân dịp Xuân Quý Mão

Ngày 13/1/2023 tại Hà Nội, Bộ Công Thương đã tổ chức gặp mặt thân mật các đồng chí cán bộ hưu trí nhân dịp Xuân Quý Mão 2023.
Năm 2022, xuất khẩu nông lâm thủy sản cao gấp 133 lần so với năm 1986

Năm 2022, xuất khẩu nông lâm thủy sản cao gấp 133 lần so với năm 1986

Dù gặp nhiều khó khăn, biến động, xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt 53,22 tỷ USD năm 2022, tăng 9,3% so với năm 2021, cao gấp 133 lần so với năm 1986.
Trao Kỷ niệm chương ngành Công Thương cho Tổng giám đốc Công ty Ô tô Toyota Việt Nam

Trao Kỷ niệm chương ngành Công Thương cho Tổng giám đốc Công ty Ô tô Toyota Việt Nam

Lễ trao Kỷ niệm chương “Vì sự phát triển ngành Công Thương” cho Tổng giám đốc Công ty Ô tô Toyota Việt Nam được tổ chức ngày 12/1/2023 tại trụ sở Bộ Công Thương
Chùm ảnh Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên thăm và làm việc tại Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn

Chùm ảnh Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên thăm và làm việc tại Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn

Sáng 12/1, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã dẫn đầu đoàn công tác đến thăm và làm việc tại Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Thứ trưởng Phan Thị Thắng thăm, chúc Tết Bệnh viện Từ Dũ và các đơn vị quân đội

Thứ trưởng Phan Thị Thắng thăm, chúc Tết Bệnh viện Từ Dũ và các đơn vị quân đội

Thứ trưởng Phan Thị Thắng đánh giá cao những cố gắng của các đơn vị trong năm qua, đồng thời bày tỏ tình cảm tri ân đến cán bộ, chiến sĩ của đơn vị.
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên: Ngành Công Thương cần sự đồng hành của các cơ quan báo chí

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên: Ngành Công Thương cần sự đồng hành của các cơ quan báo chí

Để đạt mục tiêu năm 2023 Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cho biết ngành Công Thương phải nỗ lực rất lớn và cũng rất cần sự đồng hành của các cơ quan báo chí.
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên: Quản lý thị trường tiếp tục đổi mới, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2023

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên: Quản lý thị trường tiếp tục đổi mới, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2023

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên ghi nhận, trong thành tích chung của ngành Công Thương, có sự đóng góp quan trọng, tích cực của lực lượng Quản lý thị trường.
Cục Công Thương địa phương phát huy nội lực khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ mới

Cục Công Thương địa phương phát huy nội lực khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ mới

Ngày 5/1, Cục Công Thương địa phương đã tổ chức Hội nghị Tổng kết năm 2022 và triển khai kế hoạch công tác năm 2023.
Tổng cục Quản lý thị trường tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023

Tổng cục Quản lý thị trường tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023

Chiều 05/01/2023, tại Hà Nội, Tổng cục Quản lý thị trường đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.
Sửa đổi Luật để bảo vệ người tiêu dùng toàn diện hơn

Sửa đổi Luật để bảo vệ người tiêu dùng toàn diện hơn

Chính phủ đã đề xuất và được Quốc hội nhất trí đưa dự án Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi) vào chương trình xây dựng Luật, pháp lệnh năm 2022.
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên: Cán bộ, người lao động Bộ Công Thương “tiếp tục đổi mới để tiến tới thành công”

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên: Cán bộ, người lao động Bộ Công Thương “tiếp tục đổi mới để tiến tới thành công”

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên mong muốn cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Bộ Công Thương tiếp tục đổi mới để tiến tới thành công
Bộ trưởng Bộ Công Thương tặng bằng khen cho Tham tán Công sứ Hồ Tỏa Cẩm

Bộ trưởng Bộ Công Thương tặng bằng khen cho Tham tán Công sứ Hồ Tỏa Cẩm

Bộ trưởng Bộ Công Thương trao tặng Bằng khen cho ông Hồ Tỏa Cẩm – Tham tán công sứ Đại sứ quán nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam.
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên yêu cầu giải quyết nhanh các kiến nghị của cán bộ, công chức, viên chức

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên yêu cầu giải quyết nhanh các kiến nghị của cán bộ, công chức, viên chức

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên yêu cầu 9 kiến nghị tại Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức cần giải quyết ngay trước Tết, các ý kiến còn lại có ý kiến trước 31/3.
Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Bộ Công Thương năm 2022

Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Bộ Công Thương năm 2022

Chiều 29/12, Bộ Công Thương, Công đoàn Bộ Công Thương đã tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Bộ Công Thương năm 2022.
Chương trình Bình ổn thị trường TP. Hồ Chí Minh: Công cụ điều tiết giá hiệu quả

Chương trình Bình ổn thị trường TP. Hồ Chí Minh: Công cụ điều tiết giá hiệu quả

Từ mục tiêu ban đầu là cố định giá cả mùa Tết, sau 20 năm chương trình bình ổn thị trường đã trở thành công cụ điều tiết giá thị trường tại TP.HCM.
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo Nhà nước các dự án trọng điểm về dầu khí

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo Nhà nước các dự án trọng điểm về dầu khí

Ban Chỉ đạo Nhà nước các dự án trọng điểm về dầu khí vừa tổ chức cuộc họp tháng 12/2022 về tình hình triển khai các dự án trọng điểm về dầu khí.
Đảng bộ Bộ Công Thương triển khai nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng năm 2023

Đảng bộ Bộ Công Thương triển khai nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng năm 2023

Ngày 27/12/2022, tại trụ sở Bộ Công Thương, Đảng bộ Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023.
Thứ trưởng Trần Quốc Khánh: 20 năm qua, công tác phòng vệ thương mại là một điểm sáng

Thứ trưởng Trần Quốc Khánh: 20 năm qua, công tác phòng vệ thương mại là một điểm sáng

Thứ trưởng Trần Quốc Khánh khẳng định, 20 năm qua, công tác phòng vệ thương mại là một điểm sáng, giúp các ngành sản xuất trong nước phát triển.
Nhìn lại 2 năm thực thi Hiệp định EVFTA và 4 giải pháp để tận dụng hiệu quả thị trường EU

Nhìn lại 2 năm thực thi Hiệp định EVFTA và 4 giải pháp để tận dụng hiệu quả thị trường EU

Bên cạnh nêu ra những thành quả đạt được, vấn đề tồn tại, Hội nghị tổng kết 2 năm thực thi Hiệp định EVFTA đưa ra giải pháp để tận dụng hiệu quả thị trường EU.
Ngành Công Thương và dấu ấn động lực dẫn dắt phát triển kinh tế xã hội năm 2022

Ngành Công Thương và dấu ấn động lực dẫn dắt phát triển kinh tế xã hội năm 2022

Năm 2022 khép lại với nhiều khó khăn và thách thức nhưng các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô của đất nước đã đạt và vượt mức ngành Công Thương đề ra.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động