Gia Lai: Ưu tiên vốn đầu tư công phát triển hạ tầng thương mại miền núi

Tỉnh Gia Lai sẽ ưu tiên bố trí vốn đầu tư công phát triển hạ tầng thương mại, đặc biệt là chợ truyền thống vùng biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Phát triển hạ tầng thương mại: Khơi thông nguồn lực Đắk Nông: Chú trọng đầu tư phát triển hạ tầng thương mại biên giới

Hạ tầng thương mại tỉnh Gia Lai cơ bản đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân. Tuy nhiên, việc đầu tư phát triển hạ tầng, nhất là hạ tầng thương mại tại các huyện biên giới, vùng xa còn nhiều khó khăn. Báo Công Thương có buổi trao đổi với ông Nguyễn Duy Lộc – Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Gia Lai về vấn đề này.

Gia Lai: Ưu tiên vốn đầu tư công phát triển hạ tầng thương mại miền núi
Hạ tầng thương mại tỉnh Gia Lai đã có những bước chuyển tích cực theo hướng hiện đại (Ảnh: Một cửa hàng tiện lợi tại huyện Đắk Đoa (tỉnh Gia Lai))

Thưa ông, hạ tầng thương mại, đặc biệt là hạ tầng thương mại các huyện vùng sâu, vùng xa, biên giới tại tỉnh Gia Lai trong thời gian qua có những bước chuyển thế nào?

Gia Lai là một tỉnh miền núi Bắc Tây Nguyên. Thời gian qua, bằng các chủ trương, chính sách và nguồn vốn đầu tư từ Chính phủ, Bộ Công Thương, hạ tầng thương mại tỉnh Gia Lai đã có những kết quả tích cực.

Trên địa bàn tỉnh Gia Lai hiện có 96 chợ (gồm 1 chợ loại I, 12 chợ loại II, 69 chợ loại III, 12 chợ tạm, 2 chợ mới xây chưa phân loại); 18 siêu thị (9 siêu thị chuyên doanh, 9 siêu thị tổng hợp); 170 cửa hàng tiện lợi; 423 cửa hàng bán lẻ xăng dầu; 303 thương nhân bán lẻ rươu; 260 thương nhân bán lẻ thuốc lá.

Đối với khu vực biên giới, tỉnh Gia Lai có 7 xã thuộc 7 huyện biên giới gồm Đức Cơ, Ia Grai, Chư Prông. Tại các xã biên giới đã được đầu tư và đưa vào sử dụng 2 chợ gồm chợ IaDom và chợ cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh (đều thuộc huyện Đức Cơ).

Tại khu vực cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, hiện có 03 địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất nhập khẩu. Khu Kinh tế cửa khẩu hiện đã thu hút được 36 nhà đầu tư với 40 dự án, tổng vốn đăng ký 556,6 tỷ đồng. Đã có 11/40 dự án đi vào hoạt động tập trung chủ yếu hoạt động thương mại, dịch vụ, kinh doanh kho bãi, lưu chuyển hàng hóa. Các dự án còn lại đang xây dựng hoặc làm thủ tục.

Với hệ thống cơ sở hạ tầng thương mại được quan tâm đầu tư liên tục đã cơ bản đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng, mua sắm của người dân, góp phần tích cực vào phục hồi và phát triển kinh tế tỉnh Gia Lai.

Gia Lai: Ưu tiên vốn đầu tư công phát triển hạ tầng thương mại miền núi
Hạ tầng thương mại tỉnh Gia Lai cơ bản đáp ứng yêu cầu tiêu dùng của người dân (Ảnh: Siêu thị tại huyện biên giới Đức Cơ)
10 tháng đầu năm 2022, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt gần 71.878 tỷ đồng, đạt 84,56% kế hoạch, tăng 16,66%. Kim ngạch xuất khẩu tháng 10 đạt 45 triệu USD; lũy kế 10 tháng ước đạt 595 triệu USD, đạt 90,15% kế hoạch, tăng 19%.

Việc đầu tư phát triển hạ tầng thương mại miền núi tại tỉnh còn gặp nhiều khó khăn, mật độ chợ so với nhu cầu còn rất thưa thớt, nguyên nhân của thực trạng này là gì?

Thực tế cho thấy còn nhiều tồn tại, khó khăn trong việc phát triển hạ tầng thương mại.

Việc kêu gọi các doanh nghiệp, nhà đầu tư để thực hiện xã hội hóa đầu tư xây dựng Chợ gặp không ít khó khăn. Việc triển khai thực hiện đầu tư phát triển hạ tầng các chợ trên địa bàn một số xã còn gặp rất nhiều khó khăn do vướng công tác giải phóng mặt bằng; Hệ thống chợ chưa được đầu tư đúng mức, các cơ sở buôn bán nhỏ lẻ, hàng hóa chưa dồi dào.

Nguyên nhân là do cơ sở hạ tầng kỹ thuật thương mại, các dịch vụ phụ trợ còn yếu, manh mún, chưa có tác động lớn thúc đẩy thương mại, tạo liên kết giữa các doanh nghiệp sản xuất và doanh nghiệp kinh doanh thương mại. Quy mô kinh doanh của doanh nghiệp và các hộ kinh doanh thương mại trong tỉnh còn nhỏ. Thương mại nhà nước thu hẹp, trong khi doanh nghiệp dân doanh phần lớn có quy mô nhỏ, siêu nhỏ (cả về vốn và lao động) nên chưa phát triển đến trình độ có thể làm thay đổi mạnh mẽ hoạt động thương mại. Các cơ sở kinh doanh của các tập đoàn, công ty phân phối lớn còn ít chủ yếu tập trung ở khu vực các thành phố lớn. Hệ thống bán lẻ hiện đại mới được hình thành bước đầu.

Việc đầu tư các chợ, nhất là các chợ thuộc các huyện vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới còn nhiều khó khăn bất cập. Một phần đến từ chính sách về xây dựng nông thôn mới. Theo đó, trong bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đối với mục cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn (tiêu chí số 7) cho phép một số địa phương không quy hoạch chợ được bỏ qua tiêu chí chợ nông thôn. Từ điều này, nhiều xã của Gia Lai không quy hoạch chợ và đạt nông thôn mới. Nhưng ngược lại, khi kinh tế phát triển, nhu cầu tiêu dùng của người dân tăng hoặc có nguồn vốn thì muốn xây dựng chợ cũng không được vì không có quy hoạch.

Gia Lai: Ưu tiên vốn đầu tư công phát triển hạ tầng thương mại miền núi
Tỉnh Gia Lai sẽ dành nguồn lực để phát triển hạ tầng thương mại, ưu tiên phát triển các chợ truyền thống phục vụ đồng bào dân tộc thiểu số, chợ biên giới, vùng đặc biệt khó khăn (Ảnh: Một góc chợ huyện biên giới Đức Cơ)

Vậy, đâu là lời giải cho những khó khăn này? Định hướng, mục tiêu phát triển hạ tầng thương mại tỉnh Gia Lai trong thời gian tới là gì thưa Ông?

Thời gian tới, tỉnh Gia Lai sẽ tiếp tục thực hiện tốt các chính sách phát triển hạ tầng thương mại, ưu tiên chú trọng phát triển hạ tầng thương mại vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới.

Trước mắt, Sở Công Thương đã lồng ghép, tham mưu UBND tỉnh đăng ký danh mục chợ xã cần hỗ trợ đầu tư theo Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 với Bộ Công Thương, Ủy ban dân tộc gồm 07 chợ xã tại 07 huyện: Kbang, Kông Chro, Krông Pa, Đức Cơ, Ia Grai, Mang Yang, Phú Thiện.

Tăng cường xúc tiến thương mại, tổ chức các phiên chợ đưa hàng Việt về vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới.

Về lâu dài, cần thiết phải sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật liên quan đến quản lý hoạt động đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng thương mại, bảo đảm tính thống nhất, thông suốt, đồng bộ, phù hợp với các luật chuyên ngành. Sớm sửa đổi Nghị định về phát triển, quản lý chợ.

Về phía tỉnh Gia Lai sẽ đẩy mạnh phát triển mạng lưới chợ trên địa bàn giai đoạn 2021- 2030, kêu gọi và đẩy nhanh quá trình chuyển đổi mô hình quản lý chợ và xã hội hóa đầu tư xây dựng, khai thác chợ. Phấn đấu đến năm 2045, 100% chợ trên địa bàn tỉnh được chuyển đổi mô hình quản lý và khai thác chợ.

Rà soát, đánh giá việc triển khai tiêu chí số 7 về kết cấu hạ tầng thương mại nông thôn trong xây dựng nông thôn mới, đề xuất giải pháp thực hiện hiệu quả công tác phát triển chợ nông thôn theo mục tiêu đề ra; ưu tiên bố trí, phân bổ vốn đầu tư công phát triển các chợ truyền thống mang tính văn hóa cần bảo tồn, các chợ biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn; đầu tư phát triển các cửa hàng tiện lợi, tạp hóa, cửa hàng xăng dầu, khí hóa lỏng…

Hình thành, phát triển các trung tâm thương mại; phát triển mạng lưới thu mua nông sản cũng như hệ thống kho tổng hợp, kho chuyên dụng; đầu tư phát triển hệ thống cửa hàng tiện lợi chuyên doanh và tổng hợp; thu hút các doanh nghiệp tham gia đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng thương mại trên địa bàn tỉnh như phát triển chợ đầu mối...

Ngoài ra, triển khai hiệu quả Chương trình phát triển hạ tầng thương mại biên giới Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Xin cảm ơn ông!

Dự kiến tháng 12/2022, Sở Công Thương tỉnh Gia Lai sẽ tổ chức phiên chợ biên giới tại cửa khẩu Lệ Thanh (huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) với quy mô 30 gian hàng.
Vũ Lê

Tin mới nhất

Chuyển đổi số và những câu chuyện thoát nghèo bền vững của đồng bào dân tộc

Chuyển đổi số và những câu chuyện thoát nghèo bền vững của đồng bào dân tộc

Nhờ sự lan tỏa của công nghệ, nhiều hợp tác xã, doanh nghiệp vùng miền núi đã được hỗ trợ sản xuất kinh doanh theo chuỗi; người dân vươn lên thoát nghèo...
Hiệu quả từ chính sách phát triển kinh tế hàng hóa tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Hà Giang

Hiệu quả từ chính sách phát triển kinh tế hàng hóa tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Hà Giang

Đầu tư hạ tầng thương mại miền núi, xúc tiến thương mại tạo động lực cho tăng trưởng và phát triển kinh tế vùng đồng bào DTTS đã và đang được Hà Giang đẩy mạnh.
Phát triển hạ tầng thương mại khu vực miền núi: Khu vực đặc thù cần chính sách đặc thù!

Phát triển hạ tầng thương mại khu vực miền núi: Khu vực đặc thù cần chính sách đặc thù!

Chuyên gia kinh tế Vũ Vinh Phú đã trao đổi với phóng viên Báo Công Thương về chính sách phát triển hạ tầng thương mại khu vực miền núi.
Đà Nẵng: Thúc đẩy chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới

Đà Nẵng: Thúc đẩy chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới

100% hộ kinh doanh tại huyện Hòa Vang dùng hóa đơn điện tử, sản phẩm OCOP được xây dựng mã vạch, tiểu thương chợ dần áp dụng thanh toán không dùng tiền mặt.
“Sức bật” Bản Giàng

“Sức bật” Bản Giàng

Đã gần 15 năm kể từ ngày người Mông ở các thôn Pờ Xì Ngài, Tả Pa Cheo (X.Pa Cheo, H.Bát Xát) di chuyển về vùng đất Bản Giàng, khai hoang, định cư, lập nghiệp.

Tin cùng chuyên mục

Sẽ thành lập các Sàn Giao dịch chuyên biệt để đẩy mạnh xuất khẩu cà phê và cao su

Sẽ thành lập các Sàn Giao dịch chuyên biệt để đẩy mạnh xuất khẩu cà phê và cao su

Các Sàn Giao dịch chuyên biệt là cơ hội để đẩy mạnh xuất khẩu cà phê và cao su.
Khởi động dự án Quản lý đa thiên tai lưu vực sông Nậm Rốm tỉnh Điện Biên

Khởi động dự án Quản lý đa thiên tai lưu vực sông Nậm Rốm tỉnh Điện Biên

Dự án “Quản lý đa thiên tai lưu vực sông Nậm Rốm" nhằm bảo vệ dân sinh, thích ứng biến đổi khí hậu và phát triển kinh tế, xã hội tỉnh Điện Biên.
Tả Chải - điểm đến hấp dẫn miền cao nguyên trắng Bắc Hà

Tả Chải - điểm đến hấp dẫn miền cao nguyên trắng Bắc Hà

Thời gian qua, H.Bắc Hà quan tâm đầu tư phát triển du lịch văn hóa, mô hình điểm du lịch cộng đồng ở xã Tả Chải, bà con dân tộc Tày nơi đây làm du lịch.
Gia Lai: Thúc đẩy và phát triển chuỗi cung ứng hàng Việt Nam

Gia Lai: Thúc đẩy và phát triển chuỗi cung ứng hàng Việt Nam

Với mục tiêu thúc đẩy và phát triển chuỗi cung ứng hàng Việt Nam tại vùng nông thôn, tỉnh Gia Lai hướng đến xây dựng điểm bán hàng Việt Nam trên địa bàn.
Hà Giang kiến nghị bổ sung Cảng hàng không tỉnh vào Quy hoạch

Hà Giang kiến nghị bổ sung Cảng hàng không tỉnh vào Quy hoạch

Đây là kiến nghị của đồng chí Hà Thị Minh Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc giữa Đoàn công tác tỉnh Hà Giang với Cục Hàng không Việt Nam.
Đắk Nông: Chú trọng đầu tư phát triển hạ tầng thương mại biên giới

Đắk Nông: Chú trọng đầu tư phát triển hạ tầng thương mại biên giới

Tỉnh Đắk Nông đặt ra nhiều nội dung để phát triển hạ tầng thương mại biên giới, nền tảng quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Bài 3: Cần chiến lược dài hơi phát triển thương mại biên giới

Bài 3: Cần chiến lược dài hơi phát triển thương mại biên giới

Để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về hạ tầng thương mại biên giới… Nghệ An cần có đột phá trong quy hoạch và chiến lược phát triển dài hơi.
Bài 2: Cải thiện cơ sở hạ tầng thúc đẩy thương mại biên giới

Bài 2: Cải thiện cơ sở hạ tầng thúc đẩy thương mại biên giới

Kim ngạch thương mại biên giới Nghệ An – Lào trong 9 tháng đầu năm 2022 mới đạt 53 triệu USD trong tổng kim ngạch thương mại của cả tỉnh là 2 tỷ USD.
Bài 1: Khai thác lợi thế, thu hút phát triển thương mại biên giới

Bài 1: Khai thác lợi thế, thu hút phát triển thương mại biên giới

Để phát triển thương mại biên giới, Nghệ An cần khai thác các tiềm năng, lợi thế, góp phần tăng tỷ trọng thương mại dịch vụ trong cơ cấu kinh tế của địa phương.
Bắc Kạn: Tìm giải pháp xây dựng hệ thống chợ an toàn thực phẩm

Bắc Kạn: Tìm giải pháp xây dựng hệ thống chợ an toàn thực phẩm

Là địa phương miền núi còn nhiều khó khăn, Bắc Kạn gặp rất nhiều khó khăn trong việc xây dựng hệ thống chợ an toàn thực phẩm ở khu vực miền núi.
Bộ Công Thương đồng hành cùng địa phương xây dựng nông thôn mới nâng cao

Bộ Công Thương đồng hành cùng địa phương xây dựng nông thôn mới nâng cao

Bộ Công Thương đã và đang hoàn thiện các văn bản hướng dẫn, đa dạng hình thức tuyên truyền cùng các địa phương xây dựng nông thôn mới theo tiêu chí nâng cao.
Trùng Khánh (Cao Bằng) đẩy mạnh phát triển kinh tế cửa khẩu

Trùng Khánh (Cao Bằng) đẩy mạnh phát triển kinh tế cửa khẩu

Thế mạnh của Trùng Khánh (Cao Bằng) là kinh cửa khẩu, trên địa bàn hiện có cửa khẩu Trà Lĩnh và cửa khẩu Pò Peo đang góp phần phát triển kinh tế vùng biên.
Huyện Kon Plông khởi sắc trong phát triển kinh tế - xã hội

Huyện Kon Plông khởi sắc trong phát triển kinh tế - xã hội

Qua 2 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX (nhiệm kỳ 2020-2025), huyện Kon Plông đạt được những kết quả tích cực trên nhiều lĩnh vực.
Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi

Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã nêu một số vấn đề đang phát sinh trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động