Đắk Nông: Chú trọng đầu tư phát triển hạ tầng thương mại biên giới

Tỉnh Đắk Nông đặt ra nhiều nội dung để phát triển hạ tầng thương mại biên giới, nền tảng quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Lạng Sơn: Phát triển mạnh hạ tầng thương mại biên giới Điện Biên: Đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng thương mại biên giới, thúc đẩy xuất nhập khẩu

Để tìm hiểu rõ hơn về đề án phát triển hạ tầng thương mại biên giới của tỉnh Đắk Nông, phóng viên Báo Công Thương đã có cuộc trao đổi với bà Dương Thị Quỳnh Mai – Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Đắk Nông.

bà Dương Thị Quỳnh Mai – Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Đắk Nông.
Bà Dương Thị Quỳnh Mai – Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Đắk Nông

Thưa bà, hoạt động thương mại biên giới đóng góp như thế nào trong bức tranh kinh tế - xã hội của tỉnh Đắk Nông?

Tỉnh Đắk Nông là một trong 10 tỉnh thuộc khu vực biên giới của Việt Nam giáp với Campuchia; có 7 xã biên giới gồm: Xã Đăk Wil- huyện Cư Jút, xã Đăk Lao, Thuận An- huyện Đăk Mil, xã Thuận Hạnh, Thuận Hà- huyện Đăk Song và xã Đăk Búk So, Quảng Trực - huyện Tuy Đức, có chung 141 km đường biên giới với tỉnh Mondulkiri (Campuchia).

Hiện trên địa bàn tỉnh có 02 cửa khẩu biên giới (cửa khẩu Bu Prăng tại xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức và cửa khẩu Đắk Per tại xã Thuận An, huyện Đắk Mil); có 4 chợ (chợ xã Thuận An, huyện Đắk Mil; chợ xã Đắk Wil, huyện Cư Jút; chợ xã Quảng Trực, chợ xã Đắk Buk So, huyện Tuy Đức), để đáp ứng nhu cầu giao thương, trao đổi hàng hóa với tỉnh Mondulkiri - Vương quốc Campuchia và các tỉnh trong khu vực Tam giác phát triển (Việt Nam - Lào - Campuchia).

Kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng năm trên địa bàn tỉnh Đắk Nông từng năm như sau: Năm 2020: xuất khẩu đạt 1,8 triệu USD, nhập khẩu đạt 2,8 triệu USD; năm 2021: xuất khẩu đạt 1,8 triệu USD, nhập khẩu đạt 2,79 triệu USD; 9 tháng đầu năm 2022: xuất khẩu đạt 1 triệu USD, nhập khẩu đạt 685 ngàn USD.

Vì hạ tầng thương mại biên giới của tỉnh Đắk Nông - Việt Nam và tỉnh Mondulkiri - Campuchia còn nhiều khó khăn, giao thông đi lại qua các cặp cửa khẩu biên giới chưa được đầu tư phát triển đồng bộ, do đó quan hệ thương mại biên giới giữa hai bên có nhiều hạn chế, chậm phát triển. Hoạt động đầu tư phát triển ngành Công thương ở mức khiêm tốn và giao thương chủ yếu là hàng hoá tiêu dùng, vật tư nông nghiệp, vật liệu xây dựng (xi măng, sắt thép, gạch xây), sắn tươi, khô, dăm gỗ nguyên liệu, gỗ và các sản phẩm từ gỗ.

Trong thời gian qua, mặc dù chính quyền tỉnh Đắk Nông đã nỗ lực kêu gọi phát triển hệ thống hạ tầng thương mại khu vực biên giới nhưng do dung lượng thị trường giữa hai tỉnh nhỏ, mật độ dân cư vùng biên giới phân bố không tập trung, đời sống của nhân dân vùng biên giới của hai tỉnh còn khó khăn, chủ yếu là sản xuất nông nghiệp nên việc kêu gọi đầu tư xây dựng hạ tầng thương mại khu vực biên giới gặp rất nhiều khó khăn và chưa đạt được kết quả như mong muốn.

Thưa bà, vậy tỉnh Đắk Nông hiện đã và đang thực hiện những chính sách phát triển hạ tầng thương mại miền núi vùng sâu, biên giới nào?

Về chính sách phát triển hạ tầng thương mại ở tỉnh Đắk Nông, hiện, đã có Nghị Quyết số 06/2018/NQ- HĐND ngày 02/8/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông về ban hành quy định về chính sách khuyến khích, hỗ trợ đầu tư vào tỉnh Đắk Nông; Nghị Quyết số 42/2019/NQ- HĐND ngày 11/12/2019 của Hội đồng nhân dân sửa đổi bổ sung một số điều của quy định về chính sách khuyến khích, hỗ trợ đầu tư vào tỉnh Đắk Nông ban hành kèm theo Nghị Quyết số 06/2018/NQ-HĐND ngày 02/8/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông. Những nghị quyết này đã quy định cụ thể những danh mục, những mức hỗ trợ.

Còn đối với thương mại các huyện miền núi vùng sâu, biên giới của tỉnh, Đắk Nông cũng rất quan tâm đến hoạt động xúc tiến thương mại như là việc thu hút những nguồn vốn xã hội hóa để đầu tư và nâng cấp hạ tầng thương mại khu vực vùng sâu vùng xa. Cùng với đó, những chính sách của Đảng và Nhà nước đối với đồng bào dân tộc vùng sâu vùng xa được tỉnh rất quan tâm. Tuy nhiên, đây là khu vực khó khăn với việc dân cư thưa thớt, trình độ dân trí chưa cao nên chưa thể nào đáp ứng điều kiện.

Cùng với đó, tỉnh Đắk Nông cũng đã ban hành Kế hoạch số 47/KH-UBND ngày 25/01/2021 triển khai thực hiện “Bản ghi nhớ về phát triển và kết nối hạ tầng thương mại biên giới giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Campuchia của tỉnh Đắk Nông.

Lãnh đạo Sở Công Thương tỉnh Đắk Nông nói gì về đầu tư hạ tầng thương mại biên giới?
Tỉnh Đắk Nông đặt ra nhiều nội dung để phát triển hạ tầng thương mại biên giới, nền tảng quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Trong giai đoạn sắp tới, tỉnh Đắk Nông đặt ra nhiệm vụ gì nhằm phát triển hạ tầng thương mại biên giới, thưa bà?

Thực hiện Quyết định số 259/QĐ-TTg ngày 25/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình phát triển thương mại biên giới Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Tỉnh Đắk Nông đã ban hành Kế hoạch số 384/KH-UBND ngày 31/5/2021 về phát triển hạ tầng thương mại biên giới đến năm 2025 tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Theo đó, đến năm 2030, tỉnh Đắk Nông sẽ tập trung thực hiện 08 nội dung để phát triển hạ tầng thương mại biên giới bao gồm: Tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển hạ tầng thương mại biên giới; Rà soát, tích hợp các quy hoạch liên quan đến hạ tầng thương mại biên giới vào quy hoạch tỉnh, quy hoạch vùng và quy hoạch quốc gia; Thu hút, huy động nguồn lực phát triển hạ tầng thương mại biên giới; Kết nối, hợp tác phát triển thương mại biên giới với tỉnh Mondulkiri, Campuchia; Phát triển đội ngũ thương nhân tham gia hoạt động kinh doanh trong các loại hình hạ tầng thương mại biên giới; Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực làm công tác quản lý hạ tầng thương mại biên giới; Tuyên truyền, quảng bá về phát triển hạ tầng thương mại biên giới và Xây dựng cơ sở dữ liệu về phát triển hạ tầng thương mại biên giới.

Xin cảm ơn bà!

Đức Thảo (thực hiện)

Tin mới nhất

Chuyển đổi số và những câu chuyện thoát nghèo bền vững của đồng bào dân tộc

Chuyển đổi số và những câu chuyện thoát nghèo bền vững của đồng bào dân tộc

Nhờ sự lan tỏa của công nghệ, nhiều hợp tác xã, doanh nghiệp vùng miền núi đã được hỗ trợ sản xuất kinh doanh theo chuỗi; người dân vươn lên thoát nghèo...
Hiệu quả từ chính sách phát triển kinh tế hàng hóa tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Hà Giang

Hiệu quả từ chính sách phát triển kinh tế hàng hóa tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Hà Giang

Đầu tư hạ tầng thương mại miền núi, xúc tiến thương mại tạo động lực cho tăng trưởng và phát triển kinh tế vùng đồng bào DTTS đã và đang được Hà Giang đẩy mạnh.
Phát triển hạ tầng thương mại khu vực miền núi: Khu vực đặc thù cần chính sách đặc thù!

Phát triển hạ tầng thương mại khu vực miền núi: Khu vực đặc thù cần chính sách đặc thù!

Chuyên gia kinh tế Vũ Vinh Phú đã trao đổi với phóng viên Báo Công Thương về chính sách phát triển hạ tầng thương mại khu vực miền núi.
Đà Nẵng: Thúc đẩy chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới

Đà Nẵng: Thúc đẩy chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới

100% hộ kinh doanh tại huyện Hòa Vang dùng hóa đơn điện tử, sản phẩm OCOP được xây dựng mã vạch, tiểu thương chợ dần áp dụng thanh toán không dùng tiền mặt.
“Sức bật” Bản Giàng

“Sức bật” Bản Giàng

Đã gần 15 năm kể từ ngày người Mông ở các thôn Pờ Xì Ngài, Tả Pa Cheo (X.Pa Cheo, H.Bát Xát) di chuyển về vùng đất Bản Giàng, khai hoang, định cư, lập nghiệp.

Tin cùng chuyên mục

Sẽ thành lập các Sàn Giao dịch chuyên biệt để đẩy mạnh xuất khẩu cà phê và cao su

Sẽ thành lập các Sàn Giao dịch chuyên biệt để đẩy mạnh xuất khẩu cà phê và cao su

Các Sàn Giao dịch chuyên biệt là cơ hội để đẩy mạnh xuất khẩu cà phê và cao su.
Khởi động dự án Quản lý đa thiên tai lưu vực sông Nậm Rốm tỉnh Điện Biên

Khởi động dự án Quản lý đa thiên tai lưu vực sông Nậm Rốm tỉnh Điện Biên

Dự án “Quản lý đa thiên tai lưu vực sông Nậm Rốm" nhằm bảo vệ dân sinh, thích ứng biến đổi khí hậu và phát triển kinh tế, xã hội tỉnh Điện Biên.
Tả Chải - điểm đến hấp dẫn miền cao nguyên trắng Bắc Hà

Tả Chải - điểm đến hấp dẫn miền cao nguyên trắng Bắc Hà

Thời gian qua, H.Bắc Hà quan tâm đầu tư phát triển du lịch văn hóa, mô hình điểm du lịch cộng đồng ở xã Tả Chải, bà con dân tộc Tày nơi đây làm du lịch.
Gia Lai: Thúc đẩy và phát triển chuỗi cung ứng hàng Việt Nam

Gia Lai: Thúc đẩy và phát triển chuỗi cung ứng hàng Việt Nam

Với mục tiêu thúc đẩy và phát triển chuỗi cung ứng hàng Việt Nam tại vùng nông thôn, tỉnh Gia Lai hướng đến xây dựng điểm bán hàng Việt Nam trên địa bàn.
Hà Giang kiến nghị bổ sung Cảng hàng không tỉnh vào Quy hoạch

Hà Giang kiến nghị bổ sung Cảng hàng không tỉnh vào Quy hoạch

Đây là kiến nghị của đồng chí Hà Thị Minh Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc giữa Đoàn công tác tỉnh Hà Giang với Cục Hàng không Việt Nam.
Gia Lai: Ưu tiên vốn đầu tư công phát triển hạ tầng thương mại miền núi

Gia Lai: Ưu tiên vốn đầu tư công phát triển hạ tầng thương mại miền núi

Tỉnh Gia Lai sẽ ưu tiên bố trí vốn đầu tư công phát triển hạ tầng thương mại, đặc biệt là chợ truyền thống vùng biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Bài 3: Cần chiến lược dài hơi phát triển thương mại biên giới

Bài 3: Cần chiến lược dài hơi phát triển thương mại biên giới

Để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về hạ tầng thương mại biên giới… Nghệ An cần có đột phá trong quy hoạch và chiến lược phát triển dài hơi.
Bài 2: Cải thiện cơ sở hạ tầng thúc đẩy thương mại biên giới

Bài 2: Cải thiện cơ sở hạ tầng thúc đẩy thương mại biên giới

Kim ngạch thương mại biên giới Nghệ An – Lào trong 9 tháng đầu năm 2022 mới đạt 53 triệu USD trong tổng kim ngạch thương mại của cả tỉnh là 2 tỷ USD.
Bài 1: Khai thác lợi thế, thu hút phát triển thương mại biên giới

Bài 1: Khai thác lợi thế, thu hút phát triển thương mại biên giới

Để phát triển thương mại biên giới, Nghệ An cần khai thác các tiềm năng, lợi thế, góp phần tăng tỷ trọng thương mại dịch vụ trong cơ cấu kinh tế của địa phương.
Bắc Kạn: Tìm giải pháp xây dựng hệ thống chợ an toàn thực phẩm

Bắc Kạn: Tìm giải pháp xây dựng hệ thống chợ an toàn thực phẩm

Là địa phương miền núi còn nhiều khó khăn, Bắc Kạn gặp rất nhiều khó khăn trong việc xây dựng hệ thống chợ an toàn thực phẩm ở khu vực miền núi.
Bộ Công Thương đồng hành cùng địa phương xây dựng nông thôn mới nâng cao

Bộ Công Thương đồng hành cùng địa phương xây dựng nông thôn mới nâng cao

Bộ Công Thương đã và đang hoàn thiện các văn bản hướng dẫn, đa dạng hình thức tuyên truyền cùng các địa phương xây dựng nông thôn mới theo tiêu chí nâng cao.
Trùng Khánh (Cao Bằng) đẩy mạnh phát triển kinh tế cửa khẩu

Trùng Khánh (Cao Bằng) đẩy mạnh phát triển kinh tế cửa khẩu

Thế mạnh của Trùng Khánh (Cao Bằng) là kinh cửa khẩu, trên địa bàn hiện có cửa khẩu Trà Lĩnh và cửa khẩu Pò Peo đang góp phần phát triển kinh tế vùng biên.
Huyện Kon Plông khởi sắc trong phát triển kinh tế - xã hội

Huyện Kon Plông khởi sắc trong phát triển kinh tế - xã hội

Qua 2 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX (nhiệm kỳ 2020-2025), huyện Kon Plông đạt được những kết quả tích cực trên nhiều lĩnh vực.
Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi

Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã nêu một số vấn đề đang phát sinh trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động