Nghệ An: Tiến độ triển khai chương trình mục tiêu quốc gia quá chậm

Hoàng  Trinh

Hoàng Trinh

baodientubct@gmail.com
Việc triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ở Nghệ An hiện đang quá chậm so với mục tiêu, yêu cầu đề ra.
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang: Gia Lai không triển khai đầu tư giàn trải trong các chương trình MTQG Tây Nguyên cần đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn các chương trình MTQG

Nhiều địa phương chưa thể giải ngân

Giai đoạn 2021 - 2025, ngân sách Trung ương phân bổ cho tỉnh Nghệ An thực hiện 3 Chương trình Mục tiêu Quốc gia gồm: Xây dựng nông thôn mới; phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; xóa đói, giảm nghèo bền vững là hơn 4.931 tỷ đồng.

Nghệ An: Tiến độ triển khai chương trình mục tiêu quốc gia quá chậm
Giai đoạn 2021 - 2025, ngân sách Trung ương phân bổ cho tỉnh Nghệ An thực hiện 3 Chương trình Mục tiêu Quốc gia

Nghệ An là tỉnh có số lượng dự án và đối tượng thụ hưởng lớn như: Chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi triển khai 9 dự án thành phần, với 708 dự án chi tiết; Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững triển khai 2 dự án thành phần, với 48 dự án chi tiết; Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới triển khai tại 411 xã, với 988 dự án chi tiết.

Riêng năm 2022, Nghệ An được phân bổ hơn 1.295 tỷ đồng để thực hiện 3 Chương trình Mục tiêu Quốc gia cho 977 dự án, trong đó, có 156 dự án trả nợ và chuyển tiếp (Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững 3 dự án, Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới 153 dự án; 785 dự án khởi công mới có tổng mức đầu tư dự kiến dưới 15 tỷ đồng (Chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 296 dự án, Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững 22 dự án, Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới 467 dự án).

Có 35 dự án khởi công mới có tổng mức đầu tư dự kiến trên 15 tỷ đồng và dưới 100 tỷ đồng (Chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 19 dự án, Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững 14 dự án, Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới 2 dự án). Dự án có tổng mức đầu tư trên 100 tỷ đồng có 1 dự án thuộc Chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Nghệ An: Tiến độ triển khai chương trình mục tiêu quốc gia quá chậm
Năm 2023, Nghệ An sẽ tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ triển khai, thực hiện hiệu quả các dự án, tiểu dự án, nội dung thành phần của Chương trình, hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ được giao.

Tuy nhiên, vào ngày 15/3/2023 vừa qua, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã có buổi làm việc với UBND huyện Tương Dương về kiểm tra tình hình triển khai Chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025.

Lãnh đạo UBND huyện Tương Dương cũng cho biết: Năm 2022, nguồn ngân sách Trung ương giao cho huyện hơn 142 tỷ đồng. Đến nay, UBND tỉnh đã phân bổ được hơn 98 tỷ đồng, đạt gần 70% kế hoạch vốn được giao. Tuy nhiên, đến hết tháng 02/2023, huyện vẫn chưa giải ngân được do các dự án chưa hoàn thiện thủ tục đầu tư.

Cụ thể, năm 2023, nguồn ngân sách Trung ương giao cho huyện là hơn 151 tỷ đồng để thực hiện đầu tư xây dựng 1 dự án khởi công mới thuộc cấp huyện phê duyệt; 38 dự án chuyển tiếp; hỗ trợ nhà ở. Đến ngày 31/12/2022, UBND tỉnh đã bố trí gần 70 tỷ đồng, đạt hơn 46% kế hoạch vốn được giao; tuy nhiên đến tháng 02/2023 vẫn chưa giải ngân được đồng vốn nào.

Cũng theo báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện Tương Dương, Chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được thực hiện trên địa bàn huyện Tương Dương gồm 12 xã khu vực 3, 5 xã khu vực 1 theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ; 93 thôn đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 612/QĐ-UBDT ngày 16/9/2021 Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc.

Về Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững, trong giai đoạn năm 2021 đến tháng 3/2023, ngân sách Trung ương đã hỗ trợ cho huyện 73.666,5 triệu đồng thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn, trong đó vốn đầu tư phát triển là 67.010,84 triệu đồng; vốn sự nghiệp là 6.655,68 triệu đồng.

Đến ngày 10/3/2023, huyện đã giải ngân 693,571 triệu đồng, đạt 0,94% vốn được giao, trong đó giải ngân vốn sự nghiệp 693,571/6.655,68 triệu đồng đạt 10,4%; phần lớn các dự án, tiểu dự án đang trong quá trình chuẩn bị triển khai, chưa xác định được khối lượng cụ thể, dẫn đến kết quả thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ không đạt tiến độ so với kế hoạch đề ra.

Theo Ủy ban nhân dân huyện Tương Dương, nguyên nhân dẫn đến tiến độ giải ngân vốn 2 chương trình mục tiêu Quốc gia chậm, bên cạnh những vướng mắc chung của tỉnh, huyện còn gặp khó khăn là bộ máy triển khai thực hiện đang thiếu trầm trọng.

Cụ thể, tại Ban quản lý dự án huyện thiếu nhân sự quản lý, thiếu cán bộ kỹ thuật; ngoài ra Ban quản lý dự án huyện đang phải phối hợp với cơ quan Công an thực hiện công tác điều tra việc thực hiện các dự án đầu tư tại ban nên ảnh hưởng nhiều đến tiến độ triển khai. Phòng Tài chính – Kế hoạch là cơ quan thường trực chịu trách nhiệm tham mưu tổng hợp chính đang thiếu chuyên viên bộ phận kế hoạch đầu tư.

Cần vào cuộc quyết liệt hơn

Nhiều vướng mắc được đại diện các sở, ngành đưa ra, như: Chương trình mục tiêu gồm nhiều Dự án, Tiểu dự án, các dự án có quy mô lớn và các nội dung thành phần do nhiều bộ, ban, ngành Trung ương quản lý và hướng dẫn triển khai thực hiện, một số bộ, ban, ngành hướng dẫn để triển khai thực hiện chậm.

Nghệ An: Tiến độ triển khai chương trình mục tiêu quốc gia quá chậm
Cần đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia

Ngoài ra, nguồn vốn bố trí cho các dự án cấp muộn, số lượng dự án nhiều, tổng mức đầu tư lớn, thời gian triển khai ngắn, các chương trình mục tiêu Quốc gia triển khai đồng loạt vào cùng một thời điểm trên địa bàn, dẫn đến nhiều khó khăn trong triển khai thực hiện.

Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia ở huyện Tương Dương, đại diện các sở, ngành đề nghị huyện cần rà soát từng nội dung cụ thể, xác định rõ khó khăn, vướng mắc cũng như trách nhiệm của các ngành, cấp huyện liên quan; bám sát hướng dẫn của cấp trên, tăng cường quản lý chỉ đạo, điều hành để đẩy nhanh tiến độ các dự án; đẩy mạnh hơn nữa công tác thông tin, tuyên truyền, phố biến kịp thời quy định, hướng dẫn về chủ trương, chính sách của các chương trình, đồng thời tổ chức các lớp bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho chủ đầu tư, chủ dự án và cán bộ các cấp, cộng đồng dân cư để thực hiện các chương trình, dự án.

Ông Bùi Đình Long – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An chỉ rõ so với các địa phương miền núi khác, việc giải ngân vốn Chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 2025 của huyện Tương Dương thực hiện chậm tiến độ.

Bên cạnh những nguyên nhân khách quan, phải thẳng thắn nhìn nhận rằng huyện vẫn còn sự lúng túng trong chỉ đạo điều hành, triển khai thực hiện các dự án”, ông Bùi Đình Long nhấn mạnh.

Ông Bùi Đình Long yêu cầu trong thời gian tới, Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu Quốc gia của huyện sau khi kiện toàn cần vào cuộc quyết liệt hơn nữa, phân công rõ nhiệm vụ các thành viên về phụ trách dự án và địa bàn; rà soát từng dự án cụ thể, thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc triển khai thực hiện các chương trình, dự án, kịp thời báo cáo với các cấp, các ngành để xin ý kiến chỉ đạo, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

Đề nghị các sở, ngành tăng cường bám sát theo chức năng nhiệm vụ, có sự hướng dẫn, tư vấn cụ thể cho các phòng, ban của huyện trong quá trình thực hiện các dự án để giúp huyện đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân vốn thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia.

Hoàng Trinh

Tin mới nhất

Tỉnh Yên Bái: Gần 150 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng 3.022 căn nhà cho hộ nghèo

Tỉnh Yên Bái: Gần 150 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng 3.022 căn nhà cho hộ nghèo

Giai đoạn 2023-2025, tỉnh Yên Bái sẽ hỗ trợ xây dựng 3.022 căn nhà, trong đó làm mới 2.351 căn và sửa chữa 671 căn cho các hộ nghèo và cận nghèo trên địa bàn.
Giảm nghèo đa chiều còn nhiều thách thức

Giảm nghèo đa chiều còn nhiều thách thức

Mặc dù công tác giảm nghèo đã đạt được nhiều thành tựu nhưng để đạt được mục tiêu giảm nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều sẽ là một thách thức không nhỏ.
Chính sách tín dụng giúp người dân thoát nghèo

Chính sách tín dụng giúp người dân thoát nghèo

Nhờ chính sách tín dụng, nhiều hộ nông dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi không chỉ thoát nghèo mà còn vươn lên làm giàu.
Thái Nguyên: Giảm 10.000 hộ nghèo nhờ các chính sách hỗ trợ người nghèo phát triển kinh tế

Thái Nguyên: Giảm 10.000 hộ nghèo nhờ các chính sách hỗ trợ người nghèo phát triển kinh tế

Nhờ tích cực triển khai chính sách hỗ trợ người nghèo phát triển kinh tế, tỷ lệ hộ nghèo tại tỉnh Thái Nguyên giảm nhanh trong thời gian qua.
Vĩnh Phúc sẽ có 60 làng đạt tiêu chí “Làng văn hoá kiểu mẫu” vào năm 2030

Vĩnh Phúc sẽ có 60 làng đạt tiêu chí “Làng văn hoá kiểu mẫu” vào năm 2030

Vĩnh Phúc đặt mục tiêu đến năm 2030, toàn tỉnh có tối thiểu 60 làng được xây dựng đạt các tiêu chí của “Làng văn hóa kiểu mẫu” do cấp có thẩm quyền ban hành.

Tin cùng chuyên mục

Yên Bái: 66.200 lượt hộ nghèo địa phương đã thoát nghèo

Yên Bái: 66.200 lượt hộ nghèo địa phương đã thoát nghèo

Tỷ lệ hộ nghèo ở Yên Bái giảm nhanh, bình quân 4,6%/năm giai đoạn 2016-2021. Từ năm 2016 đến nay, có 66.200 lượt hộ nghèo địa phương đã thoát nghèo.
Quảng Nam: Tập trung thực hiện công tác giảm nghèo bền vững

Quảng Nam: Tập trung thực hiện công tác giảm nghèo bền vững

Tỉnh Quảng Nam yêu cầu các đơn vị liên quan tổ chức kịp thời, hiệu quả các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng sinh kế và phát triển mô hình giảm nghèo.
Tuyên Quang: 100% cơ sở thụ hưởng chính sách khuyến công thuộc địa bàn khó khăn

Tuyên Quang: 100% cơ sở thụ hưởng chính sách khuyến công thuộc địa bàn khó khăn

10 năm qua, khuyến công Tuyên Quang đã hỗ trợ 238 cơ sở công nghiệp nông thôn thụ hưởng chính sách khuyến công, 100% số đó thuộc địa bàn khó khăn.
Giảm nghèo bền vững: Không để ai bị bỏ lại phía sau

Giảm nghèo bền vững: Không để ai bị bỏ lại phía sau

Trong công cuộc xây dựng phát triển đất nước, Đảng ta luôn xác định xóa đói, giảm nghèo bền vững là một trong những quyết sách quan trọng vì ấm no của nhân dân.
Lai Châu kỳ vọng giảm nghèo bền vững bằng cây sâm

Lai Châu kỳ vọng giảm nghèo bền vững bằng cây sâm

UBND tỉnh Lai Châu đã ban hành kế hoạch phát triển cây sâm nhằm giúp bà con đồng bào dân tộc giảm nghèo bền vững từ loại cây này.
Tỉnh Phú Thọ dành nhiều nguồn lực hỗ trợ phát triển cây chè

Tỉnh Phú Thọ dành nhiều nguồn lực hỗ trợ phát triển cây chè

Tỉnh Phú Thọ đã xây dựng nhiều chính sách hỗ trợ cũng như dành nguồn lực đáng kể cho phát triển cây chè.
Tuyên Quang: Huy động mọi nguồn lực trong xã hội để giảm nghèo bền vững

Tuyên Quang: Huy động mọi nguồn lực trong xã hội để giảm nghèo bền vững

Tỉnh Tuyên Quang tiếp tục tập trung huy động nguồn lực trong xã hội để thực hiện công tác giảm nghèo, hạn chế tái nghèo, tiến tới mục tiêu giảm nghèo bền vững.
Vĩnh Phúc: Thành quả và định hướng trong xoá đói giảm nghèo vùng dân tộc thiểu số

Vĩnh Phúc: Thành quả và định hướng trong xoá đói giảm nghèo vùng dân tộc thiểu số

Hiện nay, 100% các xã miền núi tại tỉnh Vĩnh Phúc đã có trạm y tế xã, 100% các xã vùng dân tộc thiểu số, miền núi có nhà văn hoá hoặc điểm bưu điện văn hoá.
Tuần Giáo - Điện Biên: Nhiều chính sách xoá đói, giảm nghèo cho đồng bào dân tộc

Tuần Giáo - Điện Biên: Nhiều chính sách xoá đói, giảm nghèo cho đồng bào dân tộc

Huyện Tuần Giáo đặt mục tiêu tỷ lệ nghèo chung toàn huyện giảm từ 5,5% trở lên, hạn chế thấp nhất tình trạng tái nghèo và phát sinh hộ nghèo mới.
Vĩnh Phúc triển khai nhiều chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Vĩnh Phúc triển khai nhiều chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Tỉnh Vĩnh Phúc quan tâm triển khai các chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, nhờ đó đời sống người dân vùng dân tộc được cải thiện tích cực.
Giảm nghèo đa chiều trong tình hình mới

Giảm nghèo đa chiều trong tình hình mới

Để giảm nghèo đa chiều, các bộ, ngành, địa phương bố trí ngân sách tổ chức thực hiện kịp thời, đầy đủ chương trình cơ chế, chính sách...
Giảm nghèo còn nhiều thách thức

Giảm nghèo còn nhiều thách thức

Dù đạt được nhiều thành tựu nhưng công tác giảm nghèo, đặc biệt tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, vùng sâu vùng xa vẫn đối diện không ít thách thức.
Bộ Công Thương: Đồng hành, hỗ trợ các địa phương miền núi xuất khẩu nông sản

Bộ Công Thương: Đồng hành, hỗ trợ các địa phương miền núi xuất khẩu nông sản

Thời gian qua, Bộ Công Thương đã triển khai nhiều giải pháp để đồng hành, hỗ trợ các địa phương miền núi xuất khẩu nông sản.
Lồng ghép nguồn lực để giảm nghèo bền vững

Lồng ghép nguồn lực để giảm nghèo bền vững

Nhờ lồng ghép các nguồn đầu tư, phát huy nội lực trong nhân dân... công tác giảm nghèo bền vững ở nhiều địa phương đã đạt được kết quả tích cực.
Hà Nội tiếp tục dành nguồn lực cho công tác giảm nghèo bền vững

Hà Nội tiếp tục dành nguồn lực cho công tác giảm nghèo bền vững

TP. Hà Nội tiếp tục dành các nguồn lực cho công tác giảm nghèo bền vững, trong đó chú trọng tới đối tượng yếu thế, đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa…
Quảng Nam cần tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia

Quảng Nam cần tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh đề nghị Quảng Nam đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án và giải ngân nguồn vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia.
Quảng Trị: Huy động mọi nguồn lực xây nhà mới cho hộ nghèo

Quảng Trị: Huy động mọi nguồn lực xây nhà mới cho hộ nghèo

Mục tiêu huy động mọi nguồn lực, cùng với nhà nước hỗ trợ xây mới nhà ở cho 3.152 hộ nghèo. Phấn đấu đến cuối năm 2026 toàn tỉnh cơ bản không còn hộ nghèo.
Chia sẻ kinh nghiệm phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Chia sẻ kinh nghiệm phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Nhiều ý kiến được chia sẻ tại Hội thảo Chia sẻ kinh nghiệm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi
Đòn bẩy giúp vùng dân tộc thiểu số và miền núi phát triển bền vững

Đòn bẩy giúp vùng dân tộc thiểu số và miền núi phát triển bền vững

Việc thực hiện chính sách dân tộc, tạo điều kiện cho đồng bào dân tộc thiểu số ổn định cuộc sống, góp phần tích cực cho công tác xóa đói, giảm nghèo bền vững.
Quảng Ngãi: Năm 2023, phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh 1,13%

Quảng Ngãi: Năm 2023, phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh 1,13%

Quảng Ngãi đặt mục tiêu đến cuối năm 2023, phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo 1,13%, giảm 4.107 hộ cận nghèo; tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số giảm 3,24%....
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động