Đắk Nông tổng kết 10 năm thực hiện Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

Đức Thảo

Đức Thảo

ducthaobct@gmail.com
Ngày 17/2, Tỉnh ủy Đắk Nông tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, Khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
Tổng kết thực hiện Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới Mang Xuân ấm đến nơi biên giới tỉnh Đắk Nông
Đắk Nông tổng kết 10 năm thực hiện Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới
Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Đồng chí Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an tham dự và chỉ đạo Hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông Hồ Văn Mười cho biết, trong 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khoá XI, tỉnh Đắk Nông đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Qua đó, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững và ổn định; mở rộng hội nhập quốc tế, tạo thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân được củng cố, tăng cường; các tiềm lực trong khu vực phòng thủ được đầu tư xây dựng ngày càng vững chắc.

Thời gian tới, Đắk Nông đặt mục tiêu tiếp tục xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Hàng năm tối thiểu 90% tổ chức cơ sở đảng đạt hoàn thành nhiệm vụ trở lên; 100% xã, phường, thị trấn đạt vững mạnh về an ninh trật tự. Tỉnh cũng đặt mục tiêu duy trì tốc độ phát triển kinh tế xã hội từ 7-8%/năm; tăng nguồn thu ngân sách; tăng cường công tác đào tạo nghề, phát triển nguồn nhân lực, đẩy mạnh công tác xóa đói giảm nghèo, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân…

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận tập trung làm rõ những nguyên nhân hạn chế, khuyết điểm trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới thời gian qua, đồng thời đề ra những phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới.

Thay mặt Bộ Chính trị, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà tỉnh Đắk Nông đạt được sau 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, Khóa XI, góp phần thống nhất trong nhận thức, hành động các cấp, ngành và Nhân dân về thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Đặc biệt, các mục tiêu quan điểm phương châm mà Nghị quyết đề ra đã được tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, có kết quả.

Đắk Nông tổng kết 10 năm thực hiện Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới
Đại tướng Tô Lâm đánh giá cao kết quả mà tỉnh Đắk Nông đạt được sau 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, Khóa XI.

Phát huy kết quả đạt được, đồng chí Tô Lâm đề nghị Tỉnh ủy Đắk Nông cần tiếp tục phối hợp với Quân uỷ Trung ương là Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo tổng kết, nghiên cứu, hoàn thiện các tài liệu tổng kết và sẽ ban hành Nghị quyết mới để trình Hội nghị Trung ương 8, khoá XIII; đảm bảo tiến độ, chất lượng, đề xuất các quan điểm, phương châm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp bảo vệ Tổ quốc phù hợp trong tình hình mới, đảm bảo phát huy mạnh mẽ thế và lực sau 35 năm đổi mới, đưa quốc phòng, an ninh thật sự trở thành nguồn lực quan trọng để góp phần phát triển đất nước, khẳng định vai trò vị trí cao trong khu vực và trên trường quốc tế.

Tỉnh Đắk Nông cần có các giải pháp cụ thể tạo chuyển biển mạnh mẽ trong khâu tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đảng về bảo vệ Tổ quốc, bảo đảm quốc phòng, an ninh, từ công tác tuyên truyền, quán triệt, cụ thể hóa, xác định trách nhiệm, xử lý các vấn đề nổi lên về quốc phòng, an ninh; phải thực sự đưa nghị quyết, chủ trương của Đảng vào cuộc sống. Tập trung củng cố, xây dựng “thế trận lòng dân" trong nền quốc phòng toàn dân và nền an ninh nhân dân vững chắc, trọng tâm là chăm lo thực hiện các chính sách phát triển kinh tế xã hội, an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân, có các giải pháp giảm nghèo bền vững, quan tâm bố trí đất ở, đất sản xuất cho người dân tộc thiểu số.

Đặc biệt quan tâm công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, lãnh đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, kết luận, quy định của Đảng. Lãnh đạo thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả chủ trương phát triển kinh tế, xã hội kết hợp chặt chẽ với bảo đảm quốc phòng, an ninh trong từng dự án, đề án, chương trình, kế hoạch, quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội.

Tỉnh cần coi trọng củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, gắn với bảo tồn và phát triển văn hóa, tạo cơ sở vững chắc cho bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Quan tâm tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ, xây dựng lực lượng vũ trang thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại Tăng cường đối ngoại, hợp tác quốc tế, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh quốc gia, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển…

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông Ngô Thanh Danh cho biết, trong thời gian tới, tỉnh Đắk Nông tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết Trung ương 8, gắn với triển khai thực hiện nghiêm túc có hiệu quả chương trình, kế hoạch, hành động của Trung ương; Quân ủy Trung ương và tỉnh. Đắk Nông tập trung lãnh đạo, xây dựng Đảng bộ tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức, cán bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên tiên phong, gương mẫu; chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuần tra, kiểm soát, giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới.

Tỉnh Đắk Nông tiếp tục lãnh đạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với an ninh Nhân dân; xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; Tiếp tục tăng cường mối quan hệ hữu nghị, hợp tác đoàn kết với tỉnh Modulkiri (Campuchia), giữ vững ổn định biên giới và củng cố mối quan hệ láng giềng hữu nghị, tạo môi trường hòa bình để phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Dịp này, Hội nghị cũng đã tiến hành khen thưởng cho 8 cá nhân, 6 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, Khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Đức Thảo

Tin mới nhất

Tỉnh Yên Bái: Gần 150 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng 3.022 căn nhà cho hộ nghèo

Tỉnh Yên Bái: Gần 150 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng 3.022 căn nhà cho hộ nghèo

Giai đoạn 2023-2025, tỉnh Yên Bái sẽ hỗ trợ xây dựng 3.022 căn nhà, trong đó làm mới 2.351 căn và sửa chữa 671 căn cho các hộ nghèo và cận nghèo trên địa bàn.
Giảm nghèo đa chiều còn nhiều thách thức

Giảm nghèo đa chiều còn nhiều thách thức

Mặc dù công tác giảm nghèo đã đạt được nhiều thành tựu nhưng để đạt được mục tiêu giảm nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều sẽ là một thách thức không nhỏ.
Chính sách tín dụng giúp người dân thoát nghèo

Chính sách tín dụng giúp người dân thoát nghèo

Nhờ chính sách tín dụng, nhiều hộ nông dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi không chỉ thoát nghèo mà còn vươn lên làm giàu.
Thái Nguyên: Giảm 10.000 hộ nghèo nhờ các chính sách hỗ trợ người nghèo phát triển kinh tế

Thái Nguyên: Giảm 10.000 hộ nghèo nhờ các chính sách hỗ trợ người nghèo phát triển kinh tế

Nhờ tích cực triển khai chính sách hỗ trợ người nghèo phát triển kinh tế, tỷ lệ hộ nghèo tại tỉnh Thái Nguyên giảm nhanh trong thời gian qua.
Vĩnh Phúc sẽ có 60 làng đạt tiêu chí “Làng văn hoá kiểu mẫu” vào năm 2030

Vĩnh Phúc sẽ có 60 làng đạt tiêu chí “Làng văn hoá kiểu mẫu” vào năm 2030

Vĩnh Phúc đặt mục tiêu đến năm 2030, toàn tỉnh có tối thiểu 60 làng được xây dựng đạt các tiêu chí của “Làng văn hóa kiểu mẫu” do cấp có thẩm quyền ban hành.

Tin cùng chuyên mục

Yên Bái: 66.200 lượt hộ nghèo địa phương đã thoát nghèo

Yên Bái: 66.200 lượt hộ nghèo địa phương đã thoát nghèo

Tỷ lệ hộ nghèo ở Yên Bái giảm nhanh, bình quân 4,6%/năm giai đoạn 2016-2021. Từ năm 2016 đến nay, có 66.200 lượt hộ nghèo địa phương đã thoát nghèo.
Quảng Nam: Tập trung thực hiện công tác giảm nghèo bền vững

Quảng Nam: Tập trung thực hiện công tác giảm nghèo bền vững

Tỉnh Quảng Nam yêu cầu các đơn vị liên quan tổ chức kịp thời, hiệu quả các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng sinh kế và phát triển mô hình giảm nghèo.
Tuyên Quang: 100% cơ sở thụ hưởng chính sách khuyến công thuộc địa bàn khó khăn

Tuyên Quang: 100% cơ sở thụ hưởng chính sách khuyến công thuộc địa bàn khó khăn

10 năm qua, khuyến công Tuyên Quang đã hỗ trợ 238 cơ sở công nghiệp nông thôn thụ hưởng chính sách khuyến công, 100% số đó thuộc địa bàn khó khăn.
Giảm nghèo bền vững: Không để ai bị bỏ lại phía sau

Giảm nghèo bền vững: Không để ai bị bỏ lại phía sau

Trong công cuộc xây dựng phát triển đất nước, Đảng ta luôn xác định xóa đói, giảm nghèo bền vững là một trong những quyết sách quan trọng vì ấm no của nhân dân.
Lai Châu kỳ vọng giảm nghèo bền vững bằng cây sâm

Lai Châu kỳ vọng giảm nghèo bền vững bằng cây sâm

UBND tỉnh Lai Châu đã ban hành kế hoạch phát triển cây sâm nhằm giúp bà con đồng bào dân tộc giảm nghèo bền vững từ loại cây này.
Tỉnh Phú Thọ dành nhiều nguồn lực hỗ trợ phát triển cây chè

Tỉnh Phú Thọ dành nhiều nguồn lực hỗ trợ phát triển cây chè

Tỉnh Phú Thọ đã xây dựng nhiều chính sách hỗ trợ cũng như dành nguồn lực đáng kể cho phát triển cây chè.
Tuyên Quang: Huy động mọi nguồn lực trong xã hội để giảm nghèo bền vững

Tuyên Quang: Huy động mọi nguồn lực trong xã hội để giảm nghèo bền vững

Tỉnh Tuyên Quang tiếp tục tập trung huy động nguồn lực trong xã hội để thực hiện công tác giảm nghèo, hạn chế tái nghèo, tiến tới mục tiêu giảm nghèo bền vững.
Vĩnh Phúc: Thành quả và định hướng trong xoá đói giảm nghèo vùng dân tộc thiểu số

Vĩnh Phúc: Thành quả và định hướng trong xoá đói giảm nghèo vùng dân tộc thiểu số

Hiện nay, 100% các xã miền núi tại tỉnh Vĩnh Phúc đã có trạm y tế xã, 100% các xã vùng dân tộc thiểu số, miền núi có nhà văn hoá hoặc điểm bưu điện văn hoá.
Tuần Giáo - Điện Biên: Nhiều chính sách xoá đói, giảm nghèo cho đồng bào dân tộc

Tuần Giáo - Điện Biên: Nhiều chính sách xoá đói, giảm nghèo cho đồng bào dân tộc

Huyện Tuần Giáo đặt mục tiêu tỷ lệ nghèo chung toàn huyện giảm từ 5,5% trở lên, hạn chế thấp nhất tình trạng tái nghèo và phát sinh hộ nghèo mới.
Vĩnh Phúc triển khai nhiều chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Vĩnh Phúc triển khai nhiều chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Tỉnh Vĩnh Phúc quan tâm triển khai các chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, nhờ đó đời sống người dân vùng dân tộc được cải thiện tích cực.
Giảm nghèo đa chiều trong tình hình mới

Giảm nghèo đa chiều trong tình hình mới

Để giảm nghèo đa chiều, các bộ, ngành, địa phương bố trí ngân sách tổ chức thực hiện kịp thời, đầy đủ chương trình cơ chế, chính sách...
Giảm nghèo còn nhiều thách thức

Giảm nghèo còn nhiều thách thức

Dù đạt được nhiều thành tựu nhưng công tác giảm nghèo, đặc biệt tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, vùng sâu vùng xa vẫn đối diện không ít thách thức.
Bộ Công Thương: Đồng hành, hỗ trợ các địa phương miền núi xuất khẩu nông sản

Bộ Công Thương: Đồng hành, hỗ trợ các địa phương miền núi xuất khẩu nông sản

Thời gian qua, Bộ Công Thương đã triển khai nhiều giải pháp để đồng hành, hỗ trợ các địa phương miền núi xuất khẩu nông sản.
Lồng ghép nguồn lực để giảm nghèo bền vững

Lồng ghép nguồn lực để giảm nghèo bền vững

Nhờ lồng ghép các nguồn đầu tư, phát huy nội lực trong nhân dân... công tác giảm nghèo bền vững ở nhiều địa phương đã đạt được kết quả tích cực.
Hà Nội tiếp tục dành nguồn lực cho công tác giảm nghèo bền vững

Hà Nội tiếp tục dành nguồn lực cho công tác giảm nghèo bền vững

TP. Hà Nội tiếp tục dành các nguồn lực cho công tác giảm nghèo bền vững, trong đó chú trọng tới đối tượng yếu thế, đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa…
Quảng Nam cần tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia

Quảng Nam cần tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh đề nghị Quảng Nam đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án và giải ngân nguồn vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia.
Quảng Trị: Huy động mọi nguồn lực xây nhà mới cho hộ nghèo

Quảng Trị: Huy động mọi nguồn lực xây nhà mới cho hộ nghèo

Mục tiêu huy động mọi nguồn lực, cùng với nhà nước hỗ trợ xây mới nhà ở cho 3.152 hộ nghèo. Phấn đấu đến cuối năm 2026 toàn tỉnh cơ bản không còn hộ nghèo.
Chia sẻ kinh nghiệm phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Chia sẻ kinh nghiệm phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Nhiều ý kiến được chia sẻ tại Hội thảo Chia sẻ kinh nghiệm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi
Đòn bẩy giúp vùng dân tộc thiểu số và miền núi phát triển bền vững

Đòn bẩy giúp vùng dân tộc thiểu số và miền núi phát triển bền vững

Việc thực hiện chính sách dân tộc, tạo điều kiện cho đồng bào dân tộc thiểu số ổn định cuộc sống, góp phần tích cực cho công tác xóa đói, giảm nghèo bền vững.
Quảng Ngãi: Năm 2023, phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh 1,13%

Quảng Ngãi: Năm 2023, phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh 1,13%

Quảng Ngãi đặt mục tiêu đến cuối năm 2023, phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo 1,13%, giảm 4.107 hộ cận nghèo; tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số giảm 3,24%....
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động