Huyện Nậm Pồ: Nhiều chính sách giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 30% vào năm 2025

Huyện Nậm Pồ (tỉnh Điện Biên) phấn đấu, đến năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện sẽ giảm xuống còn 30%, bình quân mỗi năm giảm 4%.
Tỷ lệ hộ nghèo tại Nghệ An giảm 3,07% mỗi năm Công tác giảm nghèo năm 2020: Mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân từ 1 - 1,5%

Là một huyện vùng sâu, vùng xa, biên giới, đặc biệt khó khăn của tỉnh Điện Biên, được thành lập vào năm 2013 trên cơ sở sát nhập 10 xã thuộc huyện Mường Nhé và 5 xã của huyện Mường Chà. Địa bàn thuộc huyện Nậm Pồ quản lý đều nằm gần ở khu vực biên giới, địa hình chia cắt kinh tế khó khăn nhất là vào mùa mưa lũ.

Toàn huyện Nậm Pồ có 15 xã, trong đó 8/15 xã biên giới, 14/15 xã thuộc diện đặc biệt khó khăn, với 131 thôn, bản; dân số trên 5 vạn người, trong đó trên 95% là đồng bào dân tộc thiểu số, đời sống người dân vô cùng khó khăn. Tính đến cuối năm 2021, tỷ lệ giảm nghèo theo tiêu chí cũ của toàn huyện còn 51,74%.

Huyện Nậm Pồ: Nhiều chính sách giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 30% vào năm 2025
Nhiều chính sách giúp người dân thoát nghèo

Nhằm giúp người dân thoát nghèo, ổn định đời sống, huyện Nậm Pồ đặt mục tiêu phấn đấu, đến năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện sẽ còn 30%, trung bình mỗi năm giảm 4%. Để đạt được mục tiêu này, huyện Nậm Pồ đang tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực phát huy tiềm năng thế mạnh của địa phương để chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi.

Trong những năm qua, công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện giảm nghèo của cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đoàn thể huyện Nậm Pồ đã có nhiều đổi mới. Với vai trò lãnh đạo, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã xây dựng các nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội theo từng giai đoạn với chủ trương lãnh đạo của huyện là phát huy tối đa các lợi thế về đất đai, nhân lực, từng bước nâng cao năng suất, sản lượng cây trồng, vật nuôi, phát triển nghề rừng, dịch vụ, phát triển ngành chăn nuôi đặc biệt là chăn nuôi đại gia súc. Chỉ đạo chính quyền tham mưu xây dựng đề án phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch vùng sản xuất theo điều kiện của từng vùng, triển khai thực hiện các kế hoạch phát triển sản xuất; chỉ đạo các cấp ủy đảng nêu cao tinh thần gương mẫu, đi đầu của đảng viên trong áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, từng bước nâng cao đời sống của nhân dân…

UBND huyện đã có nhiều hoạt động cụ thể, tạo điều kiện cho người nghèo tìm được cơ hội để đầu tư, mở rộng quy mô sản xuất như: Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp, tổ chức kê khai đất nông nghiệp tạo thuận lợi cho nông dân có điều kiện đầu tư sản xuất lâu dài; cấp giấy phép kinh doanh cho các hộ kinh doanh cá thể; chỉ đạo thực hiện tốt công tác khai hoang, phục hóa; chỉ đạo triển khai có hiệu quả các chương trình dự án về xây dựng đường giao thông, hệ thống thủy lợi; tổ chức xây dựng các mô hình trồng trọt, chăn nuôi; thực hiện các chương trình hỗ trợ vốn, giống, cây con, tập huấn kiến thức, đào tạo nghề ngắn hạn; phối hợp tổ chức đưa người lao động đi học nghề và làm việc ngoài tỉnh… Trên cơ sở những hoạt động đó đã tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế hộ, đa dạng hóa các ngành nghề để người dân có nhiều cơ hội tham gia vào các hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Huyện Nậm Pồ: Nhiều chính sách giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 30% vào năm 2025
Tỷ lệ hộ nghèo tại huyện Nậm Pồ còn cao

Thực tiễn trong thời gian qua cho thấy, trên địa bàn huyện Nậm Pồ đã hình thành nhiều cách nghĩ mới, cách làm hay, gương điển hình trong quá trình triển khai, thực hiện các chính sách về giảm nghèo bền vững. Điển hình như việc thực hiện chính sách hỗ trợ sản xuất, nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình 30a, thay vì mua giống trâu, bò từ các cơ sở cung cấp ngoài tỉnh, UBND các xã đã hướng dẫn, định hướng người dân mua con giống ngay tại địa bàn của huyện. Trong đó, ưu tiên mua giống từ chính những hộ nghèo đã tham gia dự án những năm trước; thông qua đó vừa giải quyết được vấn đề tiêu thụ sản phẩm cho hộ nghèo, vừa đảm bảo con giống có tỷ lệ sống cao vì đã thích nghi với điều kiện thời tiết, khí hậu của địa phương, đồng thời giảm tối đa vốn đối ứng cho hộ nghèo.

Cùng với đó, mô hình “Tài chính tự quản” của phụ nữ các bản với hình thức đóng góp vốn từ những hộ tham gia và cho vay theo hình thức quay vòng không tính lãi giúp hàng trăm hộ nghèo có thêm nguồn vốn để sản xuất, kinh doanh. Hay như mô hình chuyển đổi vườn tạp sang trồng các cây có giá trị, dễ tiêu thụ, như cây sả với hình thức khép kín từ khâu trồng, chế biến và tiêu thụ tinh dầu trên địa bàn xã Vàng Đán; mô hình trồng cam trên địa bàn xã Nậm Tin... đã đem lại nguồn thu nhập ổn định cho người dân.

Nỗ lực đạt mục tiêu tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện sẽ giảm xuống còn 30% vào năm 2025, theo ông Nguyễn Xuân Thuận – Phó Chủ tịch UBND huyện Nậm Pồ: Những tháng đầu năm 2022, huyện đã xây dựng và tổ chức triển khai Kế hoạch số 929/KH-UBND ngày 18/4/2022 về thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững huyện Nậm Pồ năm 2022; Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia huyện đã ban hành Kế hoạch số 1050/KH-BCĐ ngày 5/5/2022 về hoạt động của Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia huyện Nậm Pồ trong thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững năm 2022…

Trên cơ sở nguồn kinh phí được phép chuyển nguồn năm 2021 sang thực hiện năm 2022, huyện đã chủ động giao bổ sung cho các xã để triển khai thực hiện. Cụ thể, huyện được bố trí chuyển nguồn năm 2021 sang thực hiện năm 2022 là 2.363 triệu đồng để thực hiện Chương trình: Dự án 1 – Chương trình 30a – tiểu dự án 3: Hỗ trợ sản xuất, đa dạng sinh kế nhân rộng mô hình giảm nghèo trên địa bàn huyện nghèo. Cùng với đó, thực hiện phân bổ cho 15 xã để thực hiện, cụ thể: Phân bổ 564,01 triệu đồng cho 15 xã để thực hiện hỗ trợ triển khai hoang phục hóa; phân bổ 1.326,987 triệu đồng cho 5 xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới; phân bổ 472 triệu đồng cho xã Nà Hỳ thực hiện dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo… phấn đấu đến hết năm 2022, trên cơ sở các chương trình, dự án được triển khai sẽ tác động tích cực đến đời sống nhân dân, góp phần thực hiện đạt mục tiêu, chỉ tiêu về giảm nghèo các cấp.

Huyện Nậm Pồ sẽ tiếp tục rà soát tổng thể các chính sách hỗ trợ giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới đang thực hiện trên địa bàn để xác định những chính sách phù hợp, qua đó, đề xuất điều chỉnh theo hướng mở rộng các chính sách kích thích sản xuất, khuyến khích người dân chủ động thoát nghèo.
Nguyễn Hòa

Tin mới nhất

Đưa kiến thức pháp luật đến với đồng bào vùng cao

Đưa kiến thức pháp luật đến với đồng bào vùng cao

Không chỉ Pà Cò - điểm nóng ma tuý trên mảnh đất Mai Châu (Hoà Bình) mà nhiều địa phương vùng cao xưa nay vốn ẩn chứa nhiều tệ nạn xã hội giờ đã rất bình yên.
Giảm nghèo thông tin vùng dân tộc thiểu số và miền núi: Quan trọng và thiết thực

Giảm nghèo thông tin vùng dân tộc thiểu số và miền núi: Quan trọng và thiết thực

Các chỉ tiêu của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đạt đã được nhiều kết quả tích cực.
Tín dụng chính sách: Tạo nguồn lực giúp đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi lựa chọn những cơ hội lớn

Tín dụng chính sách: Tạo nguồn lực giúp đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi lựa chọn những cơ hội lớn

Việt Nam là một trong những quốc gia làm tốt chiều cạnh giảm nghèo trong mục tiêu thiên niên kỷ, và tín dụng chính sách có vai trò rất lớn trong quá trình này.
Tín dụng chính sách: Đòn bẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số miền núi

Tín dụng chính sách: Đòn bẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số miền núi

Đây là chia sẻ của ông Phan Hồng Thủy - Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Ủy ban Dân tộc về vấn đề chính sách tín dụng ưu đãi cho người nghèo và đối tượng chính sách.
Mở rộng hơn nữa đối tượng thụ hưởng tiếp cận nguồn chính sách tín dụng

Mở rộng hơn nữa đối tượng thụ hưởng tiếp cận nguồn chính sách tín dụng

Chính sách tín dụng với người nghèo và đối tượng chính sách đã đi vào cuộc sống, song để nhân dân cả nước đồng tình ủng hộ thì vẫn còn rào cản cần tháo gỡ...

Tin cùng chuyên mục

Ngày 8/11, Tọa đàm Tín dụng chính sách: Đòn bẩy phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Ngày 8/11, Tọa đàm Tín dụng chính sách: Đòn bẩy phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số

9h30 ngày mai (8/11), Báo Công Thương dự kiến tổ chức Tọa đàm “Tín dụng chính sách: Đòn bẩy phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số”.
Thúc đẩy sản xuất, tạo sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi Thủ đô

Thúc đẩy sản xuất, tạo sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi Thủ đô

Sau 3 năm, vùng dân tộc thiểu số và miền núi Hà Nội đã có bước tiến quan trọng, thể hiện sự quan tâm đầu tư, hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố.
Đại biểu Quốc hội đề nghị làm rõ trách nhiệm trong thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia

Đại biểu Quốc hội đề nghị làm rõ trách nhiệm trong thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia

Vướng về cơ chế chính sách, muốn làm mà không thể làm được - ĐBQH đề nghị truy trách nhiệm các bộ, ngành chủ trì các Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG).
Từ chuyện mô hình chăn nuôi, ĐBQH nêu vướng mắc triển khai chương trình mục tiêu quốc gia

Từ chuyện mô hình chăn nuôi, ĐBQH nêu vướng mắc triển khai chương trình mục tiêu quốc gia

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, đại biểu Quốc hội đề nghị sớm ban hành đầy đủ các văn bản hướng dẫn.
Bài 2: Tăng cường truyền thông giảm nghèo - cách nào hiệu quả?

Bài 2: Tăng cường truyền thông giảm nghèo - cách nào hiệu quả?

Để nâng cao hiệu quả công tác cung cấp thông tin cho bà con vùng sâu, vùng xa góp phần phát triển kinh tế Nhà nước vẫn giữ vai trò dẫn dắt chủ đạo.
Bài 1: Nỗ lực từ chủ trương lớn

Bài 1: Nỗ lực từ chủ trương lớn

Giảm nghèo thông tin là một chủ trương lớn, cấu phần quan trọng trong chương trình giảm nghèo bền vững được các địa phương, Bộ ngành nỗ lực thực hiện.
Ngày 19/10: Tọa đàm Hỗ trợ tiếp cận thông tin sản xuất, kết nối thị trường nông sản cho vùng khó khăn

Ngày 19/10: Tọa đàm Hỗ trợ tiếp cận thông tin sản xuất, kết nối thị trường nông sản cho vùng khó khăn

Ngày 19/10, Báo Công Thương tổ chức Toạ đàm “Hỗ trợ tiếp cận thông tin sản xuất, kết nối thị trường nông sản cho các xã nghèo, huyện nghèo".
Ngày 18/10: Toạ đàm "Nâng cao hiệu quả cung cấp thông tin thị trường cho đồng bào nghèo vùng khó khăn"

Ngày 18/10: Toạ đàm "Nâng cao hiệu quả cung cấp thông tin thị trường cho đồng bào nghèo vùng khó khăn"

Thực hiện chương trình giảm nghèo thông tin, Báo Công Thương tổ chức Toạ đàm "Nâng cao hiệu qủa cung cấp thông tin thị trường cho đồng bào nghèo vùng khó khăn"
Thanh Hóa: Kết quả đáng ghi nhận trong công tác giảm nghèo bền vững

Thanh Hóa: Kết quả đáng ghi nhận trong công tác giảm nghèo bền vững

Tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh Thanh Hóa giảm, năm 2023 ước còn 3,49%, bình quân giai đoạn 2022-2023 giảm 1,65%/năm, cao hơn so với mục tiêu kế hoạch.
Hành trình 21 năm gieo niềm tin và khát vọng cho hộ nghèo, đối tượng chính sách

Hành trình 21 năm gieo niềm tin và khát vọng cho hộ nghèo, đối tượng chính sách

Nguồn vốn tín dụng chính sách đã đáp ứng nhu cầu vay vốn của đông đảo người nghèo và các đối tượng chính sách khác ở 100% xã, phường, thị trấn trên cả nước.
Bài 2: Ưu tiên phát triển đường bộ và hàng không

Bài 2: Ưu tiên phát triển đường bộ và hàng không

Đường bộ và hàng không là hai loại hình giao thông trọng tâm cần được ưu tiên đầu tư nhằm giúp các tỉnh vùng Trung du và miền núi Bắc bộ phát triển.
Bài 1: Trở lực từ thiếu hạ tầng giao thông

Bài 1: Trở lực từ thiếu hạ tầng giao thông

Thiếu hạ tầng giao thông được xác định là nguyên nhân quan trọng ảnh hưởng tới phát triển kinh tế- xã hội của các địa phương vùng Trung du và miền núi Bắc bộ.
Thừa Thiên Huế: Thực hiện chính sách đặc thù trong giảm nghèo bền vững

Thừa Thiên Huế: Thực hiện chính sách đặc thù trong giảm nghèo bền vững

Tỉnh Thừa Thiên Huế thực hiện rà soát, xác định nguyên nhân, các chính sách đặc thù... nhằm đưa ra các giải pháp, chính sách cụ thể trong giảm nghèo bền vững.
Chính sách khuyến công: Đồng hành cùng bà con khu vực miền núi giảm nghèo

Chính sách khuyến công: Đồng hành cùng bà con khu vực miền núi giảm nghèo

Chính sách khuyến công với độ mở lớn đã và đang hỗ trợ bà con dân tộc thiểu số ở khu vực miền núi giảm nghèo một cách hiệu quả.
Thanh Hóa: Triển khai nhiều giải pháp nhằm giảm nghèo nhanh và bền vững

Thanh Hóa: Triển khai nhiều giải pháp nhằm giảm nghèo nhanh và bền vững

Thanh Hóa đề ra mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí mới hàng năm 1,5% trở lên, đồng thời triển khai nhiều giải pháp nhằm giảm nghèo nhanh và bền vững.
Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: Còn bất cập gì?

Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: Còn bất cập gì?

Công tác lập kế hoạch và phân bổ vốn còn bất cập, chưa sát với tình hình thực tiễn; nhiều địa phương sử dụng kết quả từ điều tra dân tộc thiểu số cũ.
Cơ bản thực hiện đạt các mục tiêu, chỉ tiêu giảm nghèo hàng năm

Cơ bản thực hiện đạt các mục tiêu, chỉ tiêu giảm nghèo hàng năm

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững đã đạt một số kết quả tích cực, đời sống người nghèo, địa bàn nghèo có bước cải thiện, nâng cao.
Bộ Công Thương: Thúc đẩy tiêu thụ nông sản miền núi, vùng dân tộc là nhiệm vụ trọng tâm

Bộ Công Thương: Thúc đẩy tiêu thụ nông sản miền núi, vùng dân tộc là nhiệm vụ trọng tâm

Bà Lê Việt Nga - Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước - Bộ Công Thương đã có cuộc trao đổi với phóng viên về vấn đề tiêu thụ nông sản miền núi, vùng dân tộc.
Phát triển thị trường cho sản phẩm miền núi, vùng đồng bào dân tộc

Phát triển thị trường cho sản phẩm miền núi, vùng đồng bào dân tộc

Là khu vực tập trung nhiều sản phẩm đặc sản chất lượng, việc tìm đầu ra cho sản phẩm vùng miền núi, đồng bào dân tộc luôn được quan tâm đặc biệt.
Xóa “vùng lõi nghèo”: Cần sự chung tay toàn xã hội

Xóa “vùng lõi nghèo”: Cần sự chung tay toàn xã hội

Trung du và miền núi phía Bắc vẫn là “vùng lõi nghèo" của cả nước khi tỷ lệ nghèo đa chiều năm 2022 là 22%, gấp gần 3 lần bình quân cả nước.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động