Huyện Nậm Pồ: Nhiều chính sách giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 30% vào năm 2025

Huyện Nậm Pồ (tỉnh Điện Biên) phấn đấu, đến năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện sẽ giảm xuống còn 30%, bình quân mỗi năm giảm 4%.
Tỷ lệ hộ nghèo tại Nghệ An giảm 3,07% mỗi năm Công tác giảm nghèo năm 2020: Mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân từ 1 - 1,5%

Là một huyện vùng sâu, vùng xa, biên giới, đặc biệt khó khăn của tỉnh Điện Biên, được thành lập vào năm 2013 trên cơ sở sát nhập 10 xã thuộc huyện Mường Nhé và 5 xã của huyện Mường Chà. Địa bàn thuộc huyện Nậm Pồ quản lý đều nằm gần ở khu vực biên giới, địa hình chia cắt kinh tế khó khăn nhất là vào mùa mưa lũ.

Toàn huyện Nậm Pồ có 15 xã, trong đó 8/15 xã biên giới, 14/15 xã thuộc diện đặc biệt khó khăn, với 131 thôn, bản; dân số trên 5 vạn người, trong đó trên 95% là đồng bào dân tộc thiểu số, đời sống người dân vô cùng khó khăn. Tính đến cuối năm 2021, tỷ lệ giảm nghèo theo tiêu chí cũ của toàn huyện còn 51,74%.

Huyện Nậm Pồ: Nhiều chính sách giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 30% vào năm 2025
Nhiều chính sách giúp người dân thoát nghèo

Nhằm giúp người dân thoát nghèo, ổn định đời sống, huyện Nậm Pồ đặt mục tiêu phấn đấu, đến năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện sẽ còn 30%, trung bình mỗi năm giảm 4%. Để đạt được mục tiêu này, huyện Nậm Pồ đang tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực phát huy tiềm năng thế mạnh của địa phương để chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi.

Trong những năm qua, công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện giảm nghèo của cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đoàn thể huyện Nậm Pồ đã có nhiều đổi mới. Với vai trò lãnh đạo, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã xây dựng các nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội theo từng giai đoạn với chủ trương lãnh đạo của huyện là phát huy tối đa các lợi thế về đất đai, nhân lực, từng bước nâng cao năng suất, sản lượng cây trồng, vật nuôi, phát triển nghề rừng, dịch vụ, phát triển ngành chăn nuôi đặc biệt là chăn nuôi đại gia súc. Chỉ đạo chính quyền tham mưu xây dựng đề án phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch vùng sản xuất theo điều kiện của từng vùng, triển khai thực hiện các kế hoạch phát triển sản xuất; chỉ đạo các cấp ủy đảng nêu cao tinh thần gương mẫu, đi đầu của đảng viên trong áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, từng bước nâng cao đời sống của nhân dân…

UBND huyện đã có nhiều hoạt động cụ thể, tạo điều kiện cho người nghèo tìm được cơ hội để đầu tư, mở rộng quy mô sản xuất như: Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp, tổ chức kê khai đất nông nghiệp tạo thuận lợi cho nông dân có điều kiện đầu tư sản xuất lâu dài; cấp giấy phép kinh doanh cho các hộ kinh doanh cá thể; chỉ đạo thực hiện tốt công tác khai hoang, phục hóa; chỉ đạo triển khai có hiệu quả các chương trình dự án về xây dựng đường giao thông, hệ thống thủy lợi; tổ chức xây dựng các mô hình trồng trọt, chăn nuôi; thực hiện các chương trình hỗ trợ vốn, giống, cây con, tập huấn kiến thức, đào tạo nghề ngắn hạn; phối hợp tổ chức đưa người lao động đi học nghề và làm việc ngoài tỉnh… Trên cơ sở những hoạt động đó đã tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế hộ, đa dạng hóa các ngành nghề để người dân có nhiều cơ hội tham gia vào các hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Huyện Nậm Pồ: Nhiều chính sách giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 30% vào năm 2025
Tỷ lệ hộ nghèo tại huyện Nậm Pồ còn cao

Thực tiễn trong thời gian qua cho thấy, trên địa bàn huyện Nậm Pồ đã hình thành nhiều cách nghĩ mới, cách làm hay, gương điển hình trong quá trình triển khai, thực hiện các chính sách về giảm nghèo bền vững. Điển hình như việc thực hiện chính sách hỗ trợ sản xuất, nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình 30a, thay vì mua giống trâu, bò từ các cơ sở cung cấp ngoài tỉnh, UBND các xã đã hướng dẫn, định hướng người dân mua con giống ngay tại địa bàn của huyện. Trong đó, ưu tiên mua giống từ chính những hộ nghèo đã tham gia dự án những năm trước; thông qua đó vừa giải quyết được vấn đề tiêu thụ sản phẩm cho hộ nghèo, vừa đảm bảo con giống có tỷ lệ sống cao vì đã thích nghi với điều kiện thời tiết, khí hậu của địa phương, đồng thời giảm tối đa vốn đối ứng cho hộ nghèo.

Cùng với đó, mô hình “Tài chính tự quản” của phụ nữ các bản với hình thức đóng góp vốn từ những hộ tham gia và cho vay theo hình thức quay vòng không tính lãi giúp hàng trăm hộ nghèo có thêm nguồn vốn để sản xuất, kinh doanh. Hay như mô hình chuyển đổi vườn tạp sang trồng các cây có giá trị, dễ tiêu thụ, như cây sả với hình thức khép kín từ khâu trồng, chế biến và tiêu thụ tinh dầu trên địa bàn xã Vàng Đán; mô hình trồng cam trên địa bàn xã Nậm Tin... đã đem lại nguồn thu nhập ổn định cho người dân.

Nỗ lực đạt mục tiêu tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện sẽ giảm xuống còn 30% vào năm 2025, theo ông Nguyễn Xuân Thuận – Phó Chủ tịch UBND huyện Nậm Pồ: Những tháng đầu năm 2022, huyện đã xây dựng và tổ chức triển khai Kế hoạch số 929/KH-UBND ngày 18/4/2022 về thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững huyện Nậm Pồ năm 2022; Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia huyện đã ban hành Kế hoạch số 1050/KH-BCĐ ngày 5/5/2022 về hoạt động của Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia huyện Nậm Pồ trong thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững năm 2022…

Trên cơ sở nguồn kinh phí được phép chuyển nguồn năm 2021 sang thực hiện năm 2022, huyện đã chủ động giao bổ sung cho các xã để triển khai thực hiện. Cụ thể, huyện được bố trí chuyển nguồn năm 2021 sang thực hiện năm 2022 là 2.363 triệu đồng để thực hiện Chương trình: Dự án 1 – Chương trình 30a – tiểu dự án 3: Hỗ trợ sản xuất, đa dạng sinh kế nhân rộng mô hình giảm nghèo trên địa bàn huyện nghèo. Cùng với đó, thực hiện phân bổ cho 15 xã để thực hiện, cụ thể: Phân bổ 564,01 triệu đồng cho 15 xã để thực hiện hỗ trợ triển khai hoang phục hóa; phân bổ 1.326,987 triệu đồng cho 5 xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới; phân bổ 472 triệu đồng cho xã Nà Hỳ thực hiện dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo… phấn đấu đến hết năm 2022, trên cơ sở các chương trình, dự án được triển khai sẽ tác động tích cực đến đời sống nhân dân, góp phần thực hiện đạt mục tiêu, chỉ tiêu về giảm nghèo các cấp.

Huyện Nậm Pồ sẽ tiếp tục rà soát tổng thể các chính sách hỗ trợ giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới đang thực hiện trên địa bàn để xác định những chính sách phù hợp, qua đó, đề xuất điều chỉnh theo hướng mở rộng các chính sách kích thích sản xuất, khuyến khích người dân chủ động thoát nghèo.
Nguyễn Hòa

Tin mới nhất

Tỉnh Yên Bái: Gần 150 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng 3.022 căn nhà cho hộ nghèo

Tỉnh Yên Bái: Gần 150 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng 3.022 căn nhà cho hộ nghèo

Giai đoạn 2023-2025, tỉnh Yên Bái sẽ hỗ trợ xây dựng 3.022 căn nhà, trong đó làm mới 2.351 căn và sửa chữa 671 căn cho các hộ nghèo và cận nghèo trên địa bàn.
Giảm nghèo đa chiều còn nhiều thách thức

Giảm nghèo đa chiều còn nhiều thách thức

Mặc dù công tác giảm nghèo đã đạt được nhiều thành tựu nhưng để đạt được mục tiêu giảm nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều sẽ là một thách thức không nhỏ.
Chính sách tín dụng giúp người dân thoát nghèo

Chính sách tín dụng giúp người dân thoát nghèo

Nhờ chính sách tín dụng, nhiều hộ nông dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi không chỉ thoát nghèo mà còn vươn lên làm giàu.
Thái Nguyên: Giảm 10.000 hộ nghèo nhờ các chính sách hỗ trợ người nghèo phát triển kinh tế

Thái Nguyên: Giảm 10.000 hộ nghèo nhờ các chính sách hỗ trợ người nghèo phát triển kinh tế

Nhờ tích cực triển khai chính sách hỗ trợ người nghèo phát triển kinh tế, tỷ lệ hộ nghèo tại tỉnh Thái Nguyên giảm nhanh trong thời gian qua.
Vĩnh Phúc sẽ có 60 làng đạt tiêu chí “Làng văn hoá kiểu mẫu” vào năm 2030

Vĩnh Phúc sẽ có 60 làng đạt tiêu chí “Làng văn hoá kiểu mẫu” vào năm 2030

Vĩnh Phúc đặt mục tiêu đến năm 2030, toàn tỉnh có tối thiểu 60 làng được xây dựng đạt các tiêu chí của “Làng văn hóa kiểu mẫu” do cấp có thẩm quyền ban hành.

Tin cùng chuyên mục

Yên Bái: 66.200 lượt hộ nghèo địa phương đã thoát nghèo

Yên Bái: 66.200 lượt hộ nghèo địa phương đã thoát nghèo

Tỷ lệ hộ nghèo ở Yên Bái giảm nhanh, bình quân 4,6%/năm giai đoạn 2016-2021. Từ năm 2016 đến nay, có 66.200 lượt hộ nghèo địa phương đã thoát nghèo.
Quảng Nam: Tập trung thực hiện công tác giảm nghèo bền vững

Quảng Nam: Tập trung thực hiện công tác giảm nghèo bền vững

Tỉnh Quảng Nam yêu cầu các đơn vị liên quan tổ chức kịp thời, hiệu quả các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng sinh kế và phát triển mô hình giảm nghèo.
Tuyên Quang: 100% cơ sở thụ hưởng chính sách khuyến công thuộc địa bàn khó khăn

Tuyên Quang: 100% cơ sở thụ hưởng chính sách khuyến công thuộc địa bàn khó khăn

10 năm qua, khuyến công Tuyên Quang đã hỗ trợ 238 cơ sở công nghiệp nông thôn thụ hưởng chính sách khuyến công, 100% số đó thuộc địa bàn khó khăn.
Giảm nghèo bền vững: Không để ai bị bỏ lại phía sau

Giảm nghèo bền vững: Không để ai bị bỏ lại phía sau

Trong công cuộc xây dựng phát triển đất nước, Đảng ta luôn xác định xóa đói, giảm nghèo bền vững là một trong những quyết sách quan trọng vì ấm no của nhân dân.
Lai Châu kỳ vọng giảm nghèo bền vững bằng cây sâm

Lai Châu kỳ vọng giảm nghèo bền vững bằng cây sâm

UBND tỉnh Lai Châu đã ban hành kế hoạch phát triển cây sâm nhằm giúp bà con đồng bào dân tộc giảm nghèo bền vững từ loại cây này.
Tỉnh Phú Thọ dành nhiều nguồn lực hỗ trợ phát triển cây chè

Tỉnh Phú Thọ dành nhiều nguồn lực hỗ trợ phát triển cây chè

Tỉnh Phú Thọ đã xây dựng nhiều chính sách hỗ trợ cũng như dành nguồn lực đáng kể cho phát triển cây chè.
Tuyên Quang: Huy động mọi nguồn lực trong xã hội để giảm nghèo bền vững

Tuyên Quang: Huy động mọi nguồn lực trong xã hội để giảm nghèo bền vững

Tỉnh Tuyên Quang tiếp tục tập trung huy động nguồn lực trong xã hội để thực hiện công tác giảm nghèo, hạn chế tái nghèo, tiến tới mục tiêu giảm nghèo bền vững.
Vĩnh Phúc: Thành quả và định hướng trong xoá đói giảm nghèo vùng dân tộc thiểu số

Vĩnh Phúc: Thành quả và định hướng trong xoá đói giảm nghèo vùng dân tộc thiểu số

Hiện nay, 100% các xã miền núi tại tỉnh Vĩnh Phúc đã có trạm y tế xã, 100% các xã vùng dân tộc thiểu số, miền núi có nhà văn hoá hoặc điểm bưu điện văn hoá.
Tuần Giáo - Điện Biên: Nhiều chính sách xoá đói, giảm nghèo cho đồng bào dân tộc

Tuần Giáo - Điện Biên: Nhiều chính sách xoá đói, giảm nghèo cho đồng bào dân tộc

Huyện Tuần Giáo đặt mục tiêu tỷ lệ nghèo chung toàn huyện giảm từ 5,5% trở lên, hạn chế thấp nhất tình trạng tái nghèo và phát sinh hộ nghèo mới.
Vĩnh Phúc triển khai nhiều chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Vĩnh Phúc triển khai nhiều chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Tỉnh Vĩnh Phúc quan tâm triển khai các chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, nhờ đó đời sống người dân vùng dân tộc được cải thiện tích cực.
Giảm nghèo đa chiều trong tình hình mới

Giảm nghèo đa chiều trong tình hình mới

Để giảm nghèo đa chiều, các bộ, ngành, địa phương bố trí ngân sách tổ chức thực hiện kịp thời, đầy đủ chương trình cơ chế, chính sách...
Giảm nghèo còn nhiều thách thức

Giảm nghèo còn nhiều thách thức

Dù đạt được nhiều thành tựu nhưng công tác giảm nghèo, đặc biệt tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, vùng sâu vùng xa vẫn đối diện không ít thách thức.
Bộ Công Thương: Đồng hành, hỗ trợ các địa phương miền núi xuất khẩu nông sản

Bộ Công Thương: Đồng hành, hỗ trợ các địa phương miền núi xuất khẩu nông sản

Thời gian qua, Bộ Công Thương đã triển khai nhiều giải pháp để đồng hành, hỗ trợ các địa phương miền núi xuất khẩu nông sản.
Lồng ghép nguồn lực để giảm nghèo bền vững

Lồng ghép nguồn lực để giảm nghèo bền vững

Nhờ lồng ghép các nguồn đầu tư, phát huy nội lực trong nhân dân... công tác giảm nghèo bền vững ở nhiều địa phương đã đạt được kết quả tích cực.
Hà Nội tiếp tục dành nguồn lực cho công tác giảm nghèo bền vững

Hà Nội tiếp tục dành nguồn lực cho công tác giảm nghèo bền vững

TP. Hà Nội tiếp tục dành các nguồn lực cho công tác giảm nghèo bền vững, trong đó chú trọng tới đối tượng yếu thế, đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa…
Quảng Nam cần tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia

Quảng Nam cần tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh đề nghị Quảng Nam đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án và giải ngân nguồn vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia.
Quảng Trị: Huy động mọi nguồn lực xây nhà mới cho hộ nghèo

Quảng Trị: Huy động mọi nguồn lực xây nhà mới cho hộ nghèo

Mục tiêu huy động mọi nguồn lực, cùng với nhà nước hỗ trợ xây mới nhà ở cho 3.152 hộ nghèo. Phấn đấu đến cuối năm 2026 toàn tỉnh cơ bản không còn hộ nghèo.
Chia sẻ kinh nghiệm phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Chia sẻ kinh nghiệm phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Nhiều ý kiến được chia sẻ tại Hội thảo Chia sẻ kinh nghiệm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi
Đòn bẩy giúp vùng dân tộc thiểu số và miền núi phát triển bền vững

Đòn bẩy giúp vùng dân tộc thiểu số và miền núi phát triển bền vững

Việc thực hiện chính sách dân tộc, tạo điều kiện cho đồng bào dân tộc thiểu số ổn định cuộc sống, góp phần tích cực cho công tác xóa đói, giảm nghèo bền vững.
Quảng Ngãi: Năm 2023, phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh 1,13%

Quảng Ngãi: Năm 2023, phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh 1,13%

Quảng Ngãi đặt mục tiêu đến cuối năm 2023, phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo 1,13%, giảm 4.107 hộ cận nghèo; tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số giảm 3,24%....
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động