Huyện Yên Định (Thanh Hóa): Nỗ lực giảm nghèo bền vững

Với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, công tác giảm nghèo huyện Yên Định đạt được những kết quả đáng ghi nhận, huyện phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 1,06%.
Bắc Hà phát triển cây chè Shan tuyết chủ lực giảm nghèo bền vững Thừa Thiên Huế: Tập trung nguồn lực, giảm nghèo cho đồng bào dân tộc thiểu số

Cả hệ thống chính trị vào cuộc

Trong những năm qua, công tác giảm nghèo huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, cùng với sự tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị; sự nỗ lực của toàn dân, kết quả giảm nghèo trên địa bàn huyện đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật.

Huyện Yên Định (Thanh Hóa): Nỗ lực giảm nghèo bền vững

Trao học bổng cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên trong học tập của huyện Yên Định

Huyện đã triển khai đồng bộ các chính sách giảm nghèo nhằm hỗ trợ phát triển sản xuất; tạo điều kiện cho hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp cận với các dịch vụ xã hội cơ bản và nâng cao nhận thức, năng lực giảm nghèo. Chương trình giảm nghèo cùng với các Chương trình mục tiêu quốc gia được triển khai thực hiện hiệu quả đã có tác động tích cực, làm thay đổi bộ mặt nông thôn; đời sống vật chất, tinh thần của người dân từng bước được cải thiện. Tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh qua từng năm, từ 9,7% năm 2015 giảm xuống còn 0,77% năm 2021 (theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2016-2020).

Năm 2022: Áp dụng chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022 - 2025; số hộ nghèo toàn huyện hiện còn 617 hộ, tỷ lệ: 1,26%. Tỷ lệ hộ nghèo giảm 0,3%; từ 1,56% xuống còn 1,26% (giảm 147 hộ nghèo; từ 764 hộ xuống còn 516 hộ), vượt mục tiêu Chương trình đề ra (mục tiêu đề ra giảm 0,25%); ước đến 31/12/2023 giảm 0,2% còn 1,06% (tương ứng giảm 100 hộ nghèo, số hộ nghèo ước tính còn 516 hộ).

Huyện Yên Định (Thanh Hóa): Nỗ lực giảm nghèo bền vững

Huyện Yên Định trao tặng quà cho người nghèo trong các dịp tết

Số hộ cận nghèo đến cuối năm 2022 còn 1.524 hộ, tỷ lệ: 3,1%. Tỷ lệ hộ cận nghèo giảm 0,47%; từ 3,57% xuống còn 3,1% (giảm 227 hộ cận nghèo; từ 1.751 hộ xuống còn 1.524 hộ).

Triển khai, lồng ghép có hiệu quả nhiều chính sách

Để giảm nghèo bền vững, huyện Yên Định xác định giải pháp hàng đầu là khơi dậy ý chí vươn lên của chính các hộ nghèo, phát triển các mô hình sản xuất hiệu quả nhằm nâng cao thu nhập cho người dân. Nhờ vậy, nhiều hộ nghèo trên địa bàn huyện đã thay đổi cách nghĩ, cách làm, mạnh dạn chuyển đổi nghề nghiệp, vay vốn, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật để đẩy mạnh sản xuất kinh doanh.

Huyện đã thực hiện rà soát, nắm chắc thực trạng hộ nghèo, cận nghèo, xác định nguyên nhân chính dẫn đến nghèo; triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án, chính sách giảm nghèo; thực hiện nhiều giải pháp hỗ trợ phát triển sản xuất, hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo tiếp cận với các dịch vụ xã hội cơ bản, gắn với xây dựng nông thôn mới, nâng cao chất lượng đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm cho người lao động… Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, giải quyết việc làm được quan tâm triển khai có hiệu quả; huyện đã tổ chức triển khai có hiệu quả “Đề án giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Yên Định giai đoạn 2022 - 2025”.

Huyện Yên Định (Thanh Hóa): Nỗ lực giảm nghèo bền vững

Huyện Yên Định luôn quan tâm, trao tặng nhiều phần quà hỗ trợ, giúp người nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững

Bên cạnh đó, Yên Định đã thực hiện có hiệu quả công tác đào tạo nghề cho lao động, giải quyết việc làm được chú trọng, tỷ lệ lao động qua đào tạo tăng từ 76,5% năm 2021, lên 79% năm 2023; đáp ứng tốt hơn nhu cầu sử dụng lao động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật. Giai đoạn 2021 - 2023 toàn huyện giải quyết việc làm cho trên 12.000 lao động. Hàng năm xuất khẩu lao động cho hơn 300 lao động. Cơ cấu lao động tiếp tục có bước chuyển dịch rõ nét từ lĩnh vực nông, lâm nghiệp, thủy sản sang lĩnh vực công nghiệp - xây dựng và dịch vụ, phù hợp với chuyển dịch cơ cấu ngành; tỷ lệ lao động nông nghiệp trong tổng số lao động năm 2023 ước đạt 22,02% vượt mục tiêu nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện (mục tiêu NQ đại hội đến năm 2025 đạt 23%).

Ngoài ra, những năm qua, huyện Yên Định cũng đã thu hút được nhiều doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn, góp phần giải quyết việc làm cho người lao động trong huyện. Số lượng doanh nghiệp trên địa bàn huyện Yên Định tính đến 30/6/2023 là 550 đơn vị. Trong đó, có các doanh nghiệp lớn thu hút nhiều lao động địa phương như: Công ty TNHH giầy ALENA Việt Nam, Công ty TNHH Dệt Kim Jasan, Công ty TNHH Giầy Weilina VN, Công ty TNHH Vật liệu ngành giày Hong Sheng, Công ty Cổ phần may Tatsu, Công ty TNHH HUG Vina... giải quyết việc làm cho trên 25.000 lao động trong đó có trên 14.000 lao động địa phương. Mức thu nhập bình quân của người lao động tại các doanh nghiệp khoảng 5 - 8 triệu đồng/tháng.

Huyện Yên Định (Thanh Hóa): Nỗ lực giảm nghèo bền vững

Huyện Yên Định trao tặng quà cho người nghèo trong các dịp tết

Đây là cơ sở để giải quyết việc làm nâng cao tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên trên địa bàn, trong đó có nhiều lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo đã tìm được việc làm ổn định, nâng cao mức thu nhập của gia đình. Đến nay, tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên trên địa bàn huyện đạt 98.5%. Thu nhập hộ gia đình nói chung và hộ nghèo nói riêng đều được cải thiện và tăng lên đáng kể. Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2023 ước đạt 66,03 triệu đồng, gấp 1,42 lần so với năm 2020 (đứng thứ 6 toàn tỉnh).

Phấn đấu cuối năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống dưới 0,5%

Từ những kết quả đã đạt được trong công tác giảm nghèo thời gian qua, huyện Yên Định phấn đấu đến cuối năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo sẽ giảm xuống dưới 0,5%. Theo đó, huyện Yên Định phấn đấu giảm nghèo bền vững, hạn chế tái nghèo; cải thiện đời sống, tăng thu nhập của người nghèo, đặc biệt là ở khu vực nông thôn, tạo điều kiện cho người nghèo, hộ nghèo tiếp cận thuận lợi các dịch vụ xã hội cơ bản (y tế, giáo dục, nhà ở an toàn, nước sạch sinh hoạt và vệ sinh, thông tin, việc làm, bảo hiểm xã hội…). Huyện đưa ra mục tiêu, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện hàng năm giảm 0,25%, phấn đấu đến cuối năm 2025 tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện giảm xuống dưới 0,5 theo chuẩn nghèo giai đoạn 2021 - 2025.

Để đạt được mục tiêu cuối năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo sẽ giảm xuống dưới 0,5%, thời gian tới, huyện Yên Định sẽ đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về giảm nghèo bằng nhiều hình thức phù hợp để tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong công tác giảm nghèo. Chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong việc thực hiện các chương trình, dự án, chính sách giảm nghèo, kịp thời khắc phục những khó khăn, vướng mắc để thực hiện đạt kết quả cao.

Huyện Yên Định (Thanh Hóa): Nỗ lực giảm nghèo bền vững
Huyện Yên Định đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, đời sống của nhân dân không ngừng được nâng lên

Bên cạnh đó, huyện cũng sẽ tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về giảm nghèo bằng nhiều hình thức, kênh thông tin khác nhau, tạo điều kiện để chính người nghèo tham gia vào quá trình truyền thông, nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của các cấp, các ngành và mọi tầng lớp nhân dân về giảm nghèo nhanh và bền vững, góp phần tạo được sự đồng thuận và phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội; khơi dậy ý chí vươn lên thoát nghèo bền vững. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Thanh Hóa chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” nhằm tôn vinh, khen thưởng, động viên kịp thời những tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác giảm nghèo và những gương sáng thoát nghèo điển hình, tiêu biểu.

Phấn khởi trước những thành tựu nổi bật trong công tác giảm nghèo nhanh và bền vững, bà Nguyễn Thị Mai, Trưởng phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện Yên Định cho biết: “Kết quả trên là sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị trong huyện. Đặc biệt là sự chỉ đạo của Huyện ủy, HĐND, UBND; sự nỗ lực của các địa phương trong huyện; sự nỗ lực vươn lên của các hộ nghèo. Những kết quả đã đạt được trong công tác giảm nghèo bền vững của huyện Yên Định đã góp phần quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ 19 đã đề ra mục tiêu: Giai đoạn 2021 - 2025, tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí mới mỗi năm giảm bình quân 1,5% trở lên”.

Hoàng Minh

Tin mới nhất

Đưa kiến thức pháp luật đến với đồng bào vùng cao

Đưa kiến thức pháp luật đến với đồng bào vùng cao

Không chỉ Pà Cò - điểm nóng ma tuý trên mảnh đất Mai Châu (Hoà Bình) mà nhiều địa phương vùng cao xưa nay vốn ẩn chứa nhiều tệ nạn xã hội giờ đã rất bình yên.
Giảm nghèo thông tin vùng dân tộc thiểu số và miền núi: Quan trọng và thiết thực

Giảm nghèo thông tin vùng dân tộc thiểu số và miền núi: Quan trọng và thiết thực

Các chỉ tiêu của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đạt đã được nhiều kết quả tích cực.
Tín dụng chính sách: Tạo nguồn lực giúp đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi lựa chọn những cơ hội lớn

Tín dụng chính sách: Tạo nguồn lực giúp đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi lựa chọn những cơ hội lớn

Việt Nam là một trong những quốc gia làm tốt chiều cạnh giảm nghèo trong mục tiêu thiên niên kỷ, và tín dụng chính sách có vai trò rất lớn trong quá trình này.
Tín dụng chính sách: Đòn bẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số miền núi

Tín dụng chính sách: Đòn bẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số miền núi

Đây là chia sẻ của ông Phan Hồng Thủy - Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Ủy ban Dân tộc về vấn đề chính sách tín dụng ưu đãi cho người nghèo và đối tượng chính sách.
Mở rộng hơn nữa đối tượng thụ hưởng tiếp cận nguồn chính sách tín dụng

Mở rộng hơn nữa đối tượng thụ hưởng tiếp cận nguồn chính sách tín dụng

Chính sách tín dụng với người nghèo và đối tượng chính sách đã đi vào cuộc sống, song để nhân dân cả nước đồng tình ủng hộ thì vẫn còn rào cản cần tháo gỡ...

Tin cùng chuyên mục

Ngày 8/11, Tọa đàm Tín dụng chính sách: Đòn bẩy phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Ngày 8/11, Tọa đàm Tín dụng chính sách: Đòn bẩy phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số

9h30 ngày mai (8/11), Báo Công Thương dự kiến tổ chức Tọa đàm “Tín dụng chính sách: Đòn bẩy phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số”.
Thúc đẩy sản xuất, tạo sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi Thủ đô

Thúc đẩy sản xuất, tạo sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi Thủ đô

Sau 3 năm, vùng dân tộc thiểu số và miền núi Hà Nội đã có bước tiến quan trọng, thể hiện sự quan tâm đầu tư, hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố.
Đại biểu Quốc hội đề nghị làm rõ trách nhiệm trong thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia

Đại biểu Quốc hội đề nghị làm rõ trách nhiệm trong thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia

Vướng về cơ chế chính sách, muốn làm mà không thể làm được - ĐBQH đề nghị truy trách nhiệm các bộ, ngành chủ trì các Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG).
Từ chuyện mô hình chăn nuôi, ĐBQH nêu vướng mắc triển khai chương trình mục tiêu quốc gia

Từ chuyện mô hình chăn nuôi, ĐBQH nêu vướng mắc triển khai chương trình mục tiêu quốc gia

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, đại biểu Quốc hội đề nghị sớm ban hành đầy đủ các văn bản hướng dẫn.
Bài 2: Tăng cường truyền thông giảm nghèo - cách nào hiệu quả?

Bài 2: Tăng cường truyền thông giảm nghèo - cách nào hiệu quả?

Để nâng cao hiệu quả công tác cung cấp thông tin cho bà con vùng sâu, vùng xa góp phần phát triển kinh tế Nhà nước vẫn giữ vai trò dẫn dắt chủ đạo.
Bài 1: Nỗ lực từ chủ trương lớn

Bài 1: Nỗ lực từ chủ trương lớn

Giảm nghèo thông tin là một chủ trương lớn, cấu phần quan trọng trong chương trình giảm nghèo bền vững được các địa phương, Bộ ngành nỗ lực thực hiện.
Ngày 19/10: Tọa đàm Hỗ trợ tiếp cận thông tin sản xuất, kết nối thị trường nông sản cho vùng khó khăn

Ngày 19/10: Tọa đàm Hỗ trợ tiếp cận thông tin sản xuất, kết nối thị trường nông sản cho vùng khó khăn

Ngày 19/10, Báo Công Thương tổ chức Toạ đàm “Hỗ trợ tiếp cận thông tin sản xuất, kết nối thị trường nông sản cho các xã nghèo, huyện nghèo".
Ngày 18/10: Toạ đàm "Nâng cao hiệu quả cung cấp thông tin thị trường cho đồng bào nghèo vùng khó khăn"

Ngày 18/10: Toạ đàm "Nâng cao hiệu quả cung cấp thông tin thị trường cho đồng bào nghèo vùng khó khăn"

Thực hiện chương trình giảm nghèo thông tin, Báo Công Thương tổ chức Toạ đàm "Nâng cao hiệu qủa cung cấp thông tin thị trường cho đồng bào nghèo vùng khó khăn"
Thanh Hóa: Kết quả đáng ghi nhận trong công tác giảm nghèo bền vững

Thanh Hóa: Kết quả đáng ghi nhận trong công tác giảm nghèo bền vững

Tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh Thanh Hóa giảm, năm 2023 ước còn 3,49%, bình quân giai đoạn 2022-2023 giảm 1,65%/năm, cao hơn so với mục tiêu kế hoạch.
Hành trình 21 năm gieo niềm tin và khát vọng cho hộ nghèo, đối tượng chính sách

Hành trình 21 năm gieo niềm tin và khát vọng cho hộ nghèo, đối tượng chính sách

Nguồn vốn tín dụng chính sách đã đáp ứng nhu cầu vay vốn của đông đảo người nghèo và các đối tượng chính sách khác ở 100% xã, phường, thị trấn trên cả nước.
Bài 2: Ưu tiên phát triển đường bộ và hàng không

Bài 2: Ưu tiên phát triển đường bộ và hàng không

Đường bộ và hàng không là hai loại hình giao thông trọng tâm cần được ưu tiên đầu tư nhằm giúp các tỉnh vùng Trung du và miền núi Bắc bộ phát triển.
Bài 1: Trở lực từ thiếu hạ tầng giao thông

Bài 1: Trở lực từ thiếu hạ tầng giao thông

Thiếu hạ tầng giao thông được xác định là nguyên nhân quan trọng ảnh hưởng tới phát triển kinh tế- xã hội của các địa phương vùng Trung du và miền núi Bắc bộ.
Thừa Thiên Huế: Thực hiện chính sách đặc thù trong giảm nghèo bền vững

Thừa Thiên Huế: Thực hiện chính sách đặc thù trong giảm nghèo bền vững

Tỉnh Thừa Thiên Huế thực hiện rà soát, xác định nguyên nhân, các chính sách đặc thù... nhằm đưa ra các giải pháp, chính sách cụ thể trong giảm nghèo bền vững.
Chính sách khuyến công: Đồng hành cùng bà con khu vực miền núi giảm nghèo

Chính sách khuyến công: Đồng hành cùng bà con khu vực miền núi giảm nghèo

Chính sách khuyến công với độ mở lớn đã và đang hỗ trợ bà con dân tộc thiểu số ở khu vực miền núi giảm nghèo một cách hiệu quả.
Thanh Hóa: Triển khai nhiều giải pháp nhằm giảm nghèo nhanh và bền vững

Thanh Hóa: Triển khai nhiều giải pháp nhằm giảm nghèo nhanh và bền vững

Thanh Hóa đề ra mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí mới hàng năm 1,5% trở lên, đồng thời triển khai nhiều giải pháp nhằm giảm nghèo nhanh và bền vững.
Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: Còn bất cập gì?

Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: Còn bất cập gì?

Công tác lập kế hoạch và phân bổ vốn còn bất cập, chưa sát với tình hình thực tiễn; nhiều địa phương sử dụng kết quả từ điều tra dân tộc thiểu số cũ.
Cơ bản thực hiện đạt các mục tiêu, chỉ tiêu giảm nghèo hàng năm

Cơ bản thực hiện đạt các mục tiêu, chỉ tiêu giảm nghèo hàng năm

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững đã đạt một số kết quả tích cực, đời sống người nghèo, địa bàn nghèo có bước cải thiện, nâng cao.
Bộ Công Thương: Thúc đẩy tiêu thụ nông sản miền núi, vùng dân tộc là nhiệm vụ trọng tâm

Bộ Công Thương: Thúc đẩy tiêu thụ nông sản miền núi, vùng dân tộc là nhiệm vụ trọng tâm

Bà Lê Việt Nga - Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước - Bộ Công Thương đã có cuộc trao đổi với phóng viên về vấn đề tiêu thụ nông sản miền núi, vùng dân tộc.
Phát triển thị trường cho sản phẩm miền núi, vùng đồng bào dân tộc

Phát triển thị trường cho sản phẩm miền núi, vùng đồng bào dân tộc

Là khu vực tập trung nhiều sản phẩm đặc sản chất lượng, việc tìm đầu ra cho sản phẩm vùng miền núi, đồng bào dân tộc luôn được quan tâm đặc biệt.
Xóa “vùng lõi nghèo”: Cần sự chung tay toàn xã hội

Xóa “vùng lõi nghèo”: Cần sự chung tay toàn xã hội

Trung du và miền núi phía Bắc vẫn là “vùng lõi nghèo" của cả nước khi tỷ lệ nghèo đa chiều năm 2022 là 22%, gấp gần 3 lần bình quân cả nước.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động