Nghiên cứu khả năng xây dựng mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội cho Vùng núi phía Bắc

Kinh tế - xã hội Vùng Trung du và Miền núi phía Bắc đã đạt được kết quả tích cực, tuy nhiên để tạo sự bứt phá, cần gia tăng động lực tăng trưởng cho vùng.
Chính sách thuế - hải quan: Hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội Tỉnh Quảng Ninh: Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Có tiềm năng nhưng chưa khai thác hiệu quả

Trong khuôn khổ Chương trình Cải cách kinh tế vĩ mô, tăng trưởng xanh do Tổ chức Hợp tác quốc tế Cộng hoà Liên bang Đức (GIZ) tài trợ, sáng 27/10, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) tổ chức Hội thảo: Nghiên cứu khả năng xây dựng mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội cấp độ vùng ở Vùng Trung du và Miền núi phía Bắc trong bối cảnh chuyển đổi số.

Nghiên cứu khả năng xây dựng mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội cho Vùng núi phía Bắc
Hội thảo tập trung rà soát khung pháp lý về thể chế kinh tế vùng, cơ chế liên kết vùng, khung chính sách liên quan đến xây dựng các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội cấp vùng

Hội thảo tập trung vào 3 vấn đề, bao gồm: Thứ nhất, rà soát khung pháp lý về thể chế kinh tế vùng, cơ chế liên kết vùng, khung chính sách liên quan đến xây dựng các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội cấp vùng; Thứ hai, phân tích kinh nghiệm quốc tế về xây dựng mục tiêu kinh tế - xã hội cấp vùng tại các quốc gia: Đức, Hàn Quốc, Trung Quốc, Malaysia; Thứ ba, các yêu cầu và điều kiện cần thiết đối với xây dựng mục tiêu cấp độ vùng từ đó kiến nghị các giải pháp và lộ trình xây dựng mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội cấp độ vùng đối với Trung du và Miền núi phía Bắc.

Các chỉ tiêu hiện có đều cho thấy, tình hình kinh tế - xã hội Vùng Trung du và Miền núi phía Bắc tiếp tục phát triển và đạt được nhiều kết quả tích cực trong những năm qua. Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội bước đầu được triển khai có hiệu quả. Nhóm chính sách vùng Trung du và Miền núi phía Bắc và chỉ tiêu kinh tế - xã hội đang ngày càng được bổ sung và hoàn thiện. Các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội được xem xét, thông qua, bước đầu bảo đảm tính khả thi và có thể đo lường, giám sát được về phương pháp và yêu cầu thống kê. Động lực tăng trưởng kinh tế xã hội khu vực Trung du và Miền núi phía Bắc bước đầu được hình thành.

Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Anh Dương - Trưởng ban Ban Nghiên cứu tổng hợp (Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương): Trung du và Miền núi phía Bắc là vùng khó khăn nhất cả nước. Đây cũng là vùng có tiềm năng phát triển nhưng chưa được khai thác hiệu quả.

Cụ thể, tỷ lệ lao động đã qua đào tạo trong vùng xấp xỉ mức bình quân cả nước (26,1%); số doanh nghiệp đang hoạt động ở vùng tính đến cuối năm 2021 chỉ chiếm 4,3% tổng số doanh nghiệp cả nước; thu nhập bình quân của người lao động trong doanh nghiệp đang hoạt động có kết quả sản xuất kinh doanh bằng 82,7% mức trung bình toàn quốc; đầu tư nước ngoài vào vùng Trung du và Miền núi phía Bắc còn rất hạn chế, đến cuối năm 2021 luỹ kế tổng số các dự án đầu tư nước ngoài vào vùng chỉ chiếm 3,4% tổng số dự án đầu tư nước ngoài của cả nước.

Nghiên cứu khả năng xây dựng mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội cho Vùng núi phía Bắc
Thúc đẩy liên kết vùng tạo cơ hội cho Trung du và Miền núi phía Bắc khai thác tốt tiềm năng

Tăng cường liên kết nội vùng và ngoại vùng

Theo đánh giá của Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, nguyên nhân khiến Vùng Trung du và Miền núi phía Bắc chưa phát huy được tiềm năng vào tăng trưởng là do: Chưa có thể chế trực tiếp sử dụng kết quả theo dõi, đánh giá một số chỉ tiêu cấp vùng một cách định kỳ, nhằm phục vụ công tác điều hành, phương pháp tính toán thu thập số liệu và gộp từ số liệu cấp địa phương trong vùng lên số liệu cấp vùng đang còn hoàn thiện; Quy hoạch định hướng phát triển cho vùng trên cơ sở tính đặc thù của các địa phương trong vùng còn hạn chế. Trong khi đó, phân cấp thực hiện chưa rõ ràng, nguồn lực để đảm bảo xây dựng, điều chỉnh và theo dõi giám sát các chỉ tiêu thống kê kinh tế - xã hội ở địa phương trong vùng còn khó khăn.

Bản thân các chỉ tiêu đánh giá phát triển vùng hiện nay vẫn chỉ cộng gộp từ các địa phương nên chưa đánh giá được hết đặc thù của từng địa phương trong vùng. Trong khi, phân cấp xây dựng, triển khai và đánh giá mục tiêu vẫn còn nhiều lúng túng, đặc biệt là ở cấp địa phương. Hội đồng điều phối vùng đã được thành lập nhưng chưa có quy chế hoạt động, chưa có quy định rõ chức năng, nhiệm vụ của các tổ chức, cá nhân, quy chế thi đua, cơ sở khen thưởng, xử phạt tập thể nếu không hoàn thành nhiệm vụ.

Trong bối cảnh triển khai Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh Vùng Trung du và Miền núi Bắc bộ đến năm 2030, Nhà nước, Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương trong Vùng Trung du và Miền núi phía Bắc cần thực hiện một số nhiệm vụ chủ yếu, bao gồm: Tiếp tục hoàn thiện hệ thống thể chế vùng và liên kết vùng, nhằm tạo động lực cho phát huy lợi thế so sánh của cả vùng và từng địa phương trong vùng; Phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao, trong đó có nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ thống kê Vùng Trung du và Miền núi phía Bắc; Thử nghiệm xây dựng và giao chỉ tiêu ở cấp vùng, lộ trình thực hiện các chỉ tiêu cấp vùng theo từng năm, gắn với các nhiệm vụ cụ thể được Hội đồng điều phối vùng trực tiếp điều hành và theo dõi; Hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ công tác thông tin thống kê, theo dõi, đánh giá thực hiện các chỉ tiêu; Thực hiện phân cấp, đổi mới trên các lĩnh vực liên quan đến lợi thế và tiềm năng phát triển kinh tế - xã hội của cả vùng; Đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; Nghiên cứu điều chỉnh chế độ thống kê và chỉ tiêu kinh tế - xã hội nhằm thích ứng với xu hướng mới như chuyển đổi số, tăng trưởng xanh trong điều kiện đặc thù của Vùng Trung du và Miền núi phía Bắc.

Liên quan đến những giải pháp tạo thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội của Vùng Trung du và Miền núi phía Bắc, bà Trần Thị Hồng Minh - Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương cho rằng, liên kết vùng là một trong những nhiệm vụ quan trọng, giúp chuyển đổi từ nền kinh tế truyền thống sang kinh tế số. Trên cơ sở đó, cần tạo cơ chế tăng cường khả năng liên kết vùng, kết nối giữa các doanh nghiệp trong vùng.

"Khả năng kết nối này không chỉ mang tính chất nội vùng, liên vùng mà cần mở rộng trong phạm vi cả nước và toàn cầu" - bà Trần Thị Hồng Minh khẳng định.

Nguyễn Hoà
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★

Tin mới nhất

Thanh niên Quản lý thị trường và dấu ấn của màu xanh tình nguyện

Thanh niên Quản lý thị trường và dấu ấn của màu xanh tình nguyện

Đoàn Thanh niên Tổng cục Quản lý thị trường đã linh hoạt, sáng tạo, tổ chức nhiều hoạt động Đoàn và phong trào thanh niên có hiệu quả.
Hàng loạt chuyến bay Hà Nội - Điện Biên bị hủy vì khói rơm rạ

Hàng loạt chuyến bay Hà Nội - Điện Biên bị hủy vì khói rơm rạ

Hàng loạt chuyến bay của hãng hàng không VASCO khai thác đến tỉnh Điện Biên trong ngày hôm nay đã bị hủy do khói rơm rạ từ người dân đốt nương.
Kon Tum: Đi tắm hồ đập, hai cháu nhỏ bị đuối nước

Kon Tum: Đi tắm hồ đập, hai cháu nhỏ bị đuối nước

Hai cháu nhỏ tại TP.Kon Tum đi tắm tại khu vực đập Đăk Yên (thuộc thôn 1, xã Hòa Bình, TP.Kon Tum) bất ngờ bị đuối nước dẫn đến tử vong.
Đắk Lắk: Làm rõ vụ việc học sinh bị ngộ độc sau khi nhận bóng bay

Đắk Lắk: Làm rõ vụ việc học sinh bị ngộ độc sau khi nhận bóng bay

Cơ quan công an đã xác định được 4 người liên quan đến vụ việc học sinh bị ngộ độc sau khi nhận bóng bay để phối hợp với Sở Ngoại vụ xác minh, làm rõ.
TP. Hồ Chí Minh: Cháy xưởng gỗ, nhiều tài sản bị thiêu rụi, không có thương vong về người

TP. Hồ Chí Minh: Cháy xưởng gỗ, nhiều tài sản bị thiêu rụi, không có thương vong về người

Lực lượng chức năng TP. Hồ Chí Minh kịp thời có mặt chữa cháy và khống chế được vụ cháy xưởng gỗ trên địa bàn phường Trường Thọ, TP. Thủ Đức.

Tin cùng chuyên mục

Hà Nội: Rà soát nhu cầu nhân lực kịp thời, kết nối, cung ứng lao động

Hà Nội: Rà soát nhu cầu nhân lực kịp thời, kết nối, cung ứng lao động

Để ổn định thị trường lao động, TP. Hà Nội sẽ khẩn trương rà soát nhu cầu nhân lực theo từng ngành, lĩnh vực, từng vùng để kịp thời kết nối, cung ứng lao động
Vinh danh 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2022

Vinh danh 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2022

10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và 10 gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng thuộc 9 lĩnh vực. Đây là những cá nhân xuất sắc, truyền cảm hứng cho giới trẻ.
Đắk Nông: Cây đa di sản hơn 200 tuổi ở Tà Đùng gãy đổ

Đắk Nông: Cây đa di sản hơn 200 tuổi ở Tà Đùng gãy đổ

Cây đa di sản hơn 200 tuổi nằm tại địa bàn xã Đắk Som, huyện Đắk G'Long, tỉnh Đắk Nông bị gãy đổ sau một cơn mưa lớn.
500 doanh nghiệp tham gia tập huấn Quy chuẩn, tiêu chuẩn về phòng cháy chữa cháy

500 doanh nghiệp tham gia tập huấn Quy chuẩn, tiêu chuẩn về phòng cháy chữa cháy

Ngày 24/3 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo tập huấn Hướng dẫn áp dụng quy chuẩn,tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy cho 500 doanh nghiệp, cơ sở SXKD khu vực phía Bắc.
Nhiều giải pháp để Việt Nam đạt mục tiêu phát triển bền vững vào năm 2030

Nhiều giải pháp để Việt Nam đạt mục tiêu phát triển bền vững vào năm 2030

Dù đã đạt được những tiến bộ tích cực, nhưng tiến độ thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam đến năm 2030 vẫn còn nhiều thách thức.
Chính thức nộp lệ phí trước bạ ô tô, xe máy online trên toàn quốc

Chính thức nộp lệ phí trước bạ ô tô, xe máy online trên toàn quốc

Tổng cục Thuế vừa ban hành Công văn 691/TCT-DNNCN về triển khai chính thức hệ thống dịch vụ thuế điện tử đáp ứng khai lệ phí trước bạ ô tô, xe máy.
Infographic: Chu kỳ đăng kiểm ô tô mới nhất, những mốc thời gian chủ xe phải nhớ

Infographic: Chu kỳ đăng kiểm ô tô mới nhất, những mốc thời gian chủ xe phải nhớ

Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư mới, miễn đăng kiểm lần đầu đối với ô tô mới và giãn chu kỳ kiểm định với một số loại xe cơ giới.
T&T Group ủng hộ 2 tỷ đồng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

T&T Group ủng hộ 2 tỷ đồng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

Tập đoàn T&T Group đã trao ủng hộ 2 tỷ đồng cho Trung tâm công tác xã hội và Quỹ bảo trợ trẻ em Hà Nội.
Hoạt động tiết kiệm Bưu điện vẫn diễn ra bình thường

Hoạt động tiết kiệm Bưu điện vẫn diễn ra bình thường

Việc sửa đổi Thông tư 43 mới đang là dự thảo, hiện không ảnh hưởng đến việc cung cấp dịch vụ tiết kiệm Bưu điện tại các Phòng giao dịch Bưu điện trên toàn quốc.
Nhiều vấn đề nóng được nêu tại cuộc họp báo quý I/2023 của Bộ Y tế

Nhiều vấn đề nóng được nêu tại cuộc họp báo quý I/2023 của Bộ Y tế

Sáng ngày 24/3, Bộ Y tế đã họp báo thông tin một số kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I/2023, có nhiều vấn đề nóng được đưa ra tại cuộc họp này.
Ngày hội hiến máu PV GAS – Một giọt máu triệu tấm lòng

Ngày hội hiến máu PV GAS – Một giọt máu triệu tấm lòng

Đoàn Thanh niên PV GAS đã tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện với chủ đề “PV GAS Ngày hội hiến máu PV GAS – Một giọt máu triệu tấm lòng".
Bảo hiểm Xã hội Việt Nam tiên phong tích hợp giải pháp ký số từ xa

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam tiên phong tích hợp giải pháp ký số từ xa

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam được đánh giá là cơ quan thuộc Chính phủ tiên phong trong việc triển khai tích hợp giải pháp ký số từ xa (Remote Signing).
Hà Nội: Bị quay video, hiệu trưởng trường tiểu học đấm tím mắt nữ giáo viên

Hà Nội: Bị quay video, hiệu trưởng trường tiểu học đấm tím mắt nữ giáo viên

Trường Tiểu học Đại Nghĩa, huyện Mỹ Đức, Hà Nội vừa xảy ra sự việc xô xát giữa nữ giáo viên và hiệu trưởng nhà trường.
Đồ uống có đường: Càng nhiều đường càng nên đánh thuế cao

Đồ uống có đường: Càng nhiều đường càng nên đánh thuế cao

Bộ Y tế đề xuất, tất cả đồ uống có đường theo định nghĩa của WHO đều cần chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, mức thuế căn cứ hàm lượng đường trong 100 ml.
Ưu tiên cấp căn cước công dân gắn chíp cho học sinh trong độ tuổi thi, tuyển sinh năm 2023

Ưu tiên cấp căn cước công dân gắn chíp cho học sinh trong độ tuổi thi, tuyển sinh năm 2023

Từ nay đến hết ngày 20/5, sẽ mở cao điểm cấp căn cước công dân gắn chíp và tài khoản định danh điện tử cho học sinh trong độ tuổi thi, tuyển sinh năm 2023.
Đồng bào Công giáo Cần Thơ tích cực thực hiện thi đua yêu nước

Đồng bào Công giáo Cần Thơ tích cực thực hiện thi đua yêu nước

Phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo thành phố Cần Thơ được duy trì và phát triển cả bề rộng lần chiều sâu.
Buộc tiêu hủy lô thuốc trị trào ngược dạ dày Rabesta 20

Buộc tiêu hủy lô thuốc trị trào ngược dạ dày Rabesta 20

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa buộc tiêu hủy lô thuốc trị trào ngược dạ dày Rabesta 20 (Rabeprazol natri 20mg) do vi phạm chất lượng.
Thanh Hóa: Khen học sinh lớp 6 nhặt được của rơi trả lại người mất

Thanh Hóa: Khen học sinh lớp 6 nhặt được của rơi trả lại người mất

Công An phường Đông Sơn và Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phường vừa tổ chức khen thưởng học sinh lớp 6 nhặt được của rơi trả lại người mất.
Công an tỉnh Lạng Sơn: Cảnh báo thủ đoạn lừa tặng quà trên mạng xã hội

Công an tỉnh Lạng Sơn: Cảnh báo thủ đoạn lừa tặng quà trên mạng xã hội

Theo Công an tỉnh Lạng Sơn, tình hình tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng diễn biến phức tạp.
Thí điểm công cụ quản lý điều hành sàn giao dịch việc làm trực tuyến

Thí điểm công cụ quản lý điều hành sàn giao dịch việc làm trực tuyến

Công cụ quản lý điều hành sàn giao dịch việc làm trực tuyến vừa được triển khai thí điểm vào việc thực hiện phiên giao dịch việc làm kết nối trên cả nước.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động