Quảng Nam: Đẩy mạnh công tác giảm nghèo bền vững

Thời gian qua, công tác giảm nghèo ở Quảng Nam đạt nhiều kết quả tích cực từ các chương trình mục tiêu quốc gia. Hàng nghìn hộ đã vươn lên thoát nghèo bền vững.

Hiệu quả từ chương trình giảm nghèo bền vững

Năm 2022, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam được giao 146 tỷ đồng tổng nguồn vốn để thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Trong đó vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là hơn 20,9 tỷ đồng; vốn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững hơn 65,9 tỷ đồng; Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số hơn 59 tỷ đồng.

Đối với Chương trình giảm nghèo bền vững, huyện đã cấp 16.558 thẻ bảo hiểm y tế miễn phí cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, người sinh sống ở vùng có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn; hỗ trợ cho 1.885 hộ nghèo, cận nghèo vay vốn để phát triển sản xuất; 1.400 hộ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn, 791 hộ mới thoát nghèo và 740 hộ giải quyết việc làm với tổng kinh phí hơn 223 tỷ đồng…

Đối với Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, đến nay huyện Đông Giang đã hoàn thành công tác rà soát, xây dựng nội dung thực hiện và danh mục công trình các tiểu dự án, dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 và năm 2022 và dự kiến nguồn lực theo chỉ đạo của Ban Dân tộc.

Quảng Nam: Đẩy mạnh công tác giảm nghèo bền vững
Nhiều hộ đã vươn lên thoát nghèo từ chương trình giảm nghèo bền vững

Tại huyện Nam Giang, năm 2022 huyện này được phân bổ hơn 150 tỷ đồng để thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện gồm phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững. Cụ thể, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022 có kinh phí hơn 54,9 tỷ đồng để thực hiện 53 công trình, hạng mục.

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, tổng kinh phí năm 2022 được phân bổ là hơn 30,5 tỷ đồng và hơn 39 tỷ đồng từ nguồn kinh phí năm 2021 chuyển sang.

Theo các huyện miền núi tỉnh Quảng Nam, trong quá trình thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, cũng gặp những khó khăn, vướng mắc nhất định. Đại diện huyện Nam Giang cho biết, nguồn vốn phân bổ chậm phần nào đã ảnh hưởng lớn đến chất lượng, hiệu quả và tiến độ giải ngân theo quy định; năng lực cán bộ xã, thôn trong quản lý, điều hành còn nhiều hạn chế, bất cập. Bên cạnh đó, bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới, chuẩn nghèo giai đoạn 2021-2025 yêu cầu chất lượng được nâng lên theo nhiều cấp độ, trong khi đó các xã thực hiện Chương trình là các xã đặc biệt khó khăn, có tỷ lệ hộ nghèo cao nên triển khai thực hiện khó đạt mục tiêu đề ra…

Huyện Đông Giang cũng đã kiến nghị cần sớm phân bổ nguồn vốn sự nghiệp các chương trình mục tiêu quốc gia, đặc biệt các nguồn vốn dự án phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kể để tạo điều kiện thuận lợi cho các địa phương thực hiện đảm bảo đúng mùa vụ, nâng cao hiệu quả nguồn vốn giao.

Phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 2,87%

Theo kết quả tổng rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 và rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh năm 2022 theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025 tính đến thời điểm 30/6/2022, tổng số hộ nghèo của tỉnh Quảng Nam là 33.147 hộ (tỷ lệ 7,60%); tổng số hộ cận nghèo là 8.204 hộ (tỷ lệ 1,88%)..

Tại nghị quyết số 06-NQ/TU về tiếp tục đẩy mạnh công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 – 2025 do tỉnh uỷ Quảng Nam ban hành, Quảng Nam đặt mục tiêu cụ thể phấn đấu đến cuối năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo của toàn tỉnh giảm còn 2,87% (trong đó, tỷ lệ hộ nghèo thuộc đối tượng bảo trợ xã hội khoảng 1,83%); khu vực đồng bằng còn dưới 1,5%, khu vực miền núi còn khoảng 10%; các phường, thị trấn ở các thành phố, thị xã không còn hộ nghèo (trừ hộ nghèo thuộc chính sách bảo trợ xã hội); tỷ lệ nghèo của các huyện nghèo, xã nghèo giảm bình quân từ 3 - 4%/năm; tỷ lệ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số giảm mỗi năm trên 3%/năm.

Quảng Nam: Đẩy mạnh công tác giảm nghèo bền vững
Quảng Nam phấn đấu đến cuối năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo của toàn tỉnh giảm còn 2,87%

Đến cuối năm 2025, tỷ lệ hộ cận nghèo của tỉnh giảm thấp hơn tỷ lệ hộ cận nghèo chung của cả nước. Phấn đấu 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo tự giác đăng ký thoát nghèo được hỗ trợ kinh phí thực hiện kế hoạch thoát nghèo bền vững; đảm bảo nguồn vốn cho vay 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo đủ điều kiện, có nhu cầu vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh; phấn đấu 100% người nghèo trong độ tuổi lao động, có nhu cầu học nghề được hỗ trợ đào tạo nghề, tập huấn và định hướng nghề nghiệp, được ưu tiên giới thiệu việc làm để có việc làm ổn định.

Để triển khai thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia trong thời gian đến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Trần Anh Tuấn đề nghị các huyện rà soát, xác định danh mục cụ thể cho từng công trình, dự án; phân bổ vốn có trọng tâm, trọng điểm, không tràn lan, ưu tiên các công trình, dự án quan trọng; có kế hoạch cụ thể về thời gian giải ngân vốn của các chương trình. Rà soát đánh giá lại kết quả thực hiện các chỉ tiêu để làm cơ sở thực hiện nhiệm vụ trong những tháng cuối năm và xây dựng kế hoạch cho năm 2023… Song song đó, đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền đến người dân, nâng cao nhận thức vai trò chủ thể của người dân trong thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia…

Quảng Nam: Đẩy mạnh công tác giảm nghèo bền vững
UBND tỉnh Quảng Nam đề nghị các huyện phân bổ nguồn vốn có trọng tâm, trọng điểm, không tràn lan để các chương trình đạt hiểu quả cao. Ảnh: quangnam.gov.vn

Đối với các kiến nghị, đề xuất của huyện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đề nghị các Sở, ngành liên quan tiếp thu, tham mưu UBND tỉnh giải quyết phù hợp, bảo đảm đúng quy, tạo luận lợi cho địa phương triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia đạt hiệu quả cao.

Hạ Vĩ

Tin mới nhất

Hỗ trợ xây dựng và cải tạo nhà vệ sinh trường học tại vùng khó khăn

Hỗ trợ xây dựng và cải tạo nhà vệ sinh trường học tại vùng khó khăn

Ở nhiều điểm trường tại các địa bàn khó khăn, nhà vệ sinh trường học đạt chuẩn vẫn còn rất thiếu thốn, ảnh hưởng đến sức khỏe và kết quả học tập của học sinh.
Đưa kiến thức pháp luật đến với đồng bào vùng cao

Đưa kiến thức pháp luật đến với đồng bào vùng cao

Không chỉ Pà Cò - điểm nóng ma tuý trên mảnh đất Mai Châu (Hoà Bình) mà nhiều địa phương vùng cao xưa nay vốn ẩn chứa nhiều tệ nạn xã hội giờ đã rất bình yên.
Giảm nghèo thông tin vùng dân tộc thiểu số và miền núi: Quan trọng và thiết thực

Giảm nghèo thông tin vùng dân tộc thiểu số và miền núi: Quan trọng và thiết thực

Các chỉ tiêu của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đạt đã được nhiều kết quả tích cực.
Tín dụng chính sách: Tạo nguồn lực giúp đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi lựa chọn những cơ hội lớn

Tín dụng chính sách: Tạo nguồn lực giúp đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi lựa chọn những cơ hội lớn

Việt Nam là một trong những quốc gia làm tốt chiều cạnh giảm nghèo trong mục tiêu thiên niên kỷ, và tín dụng chính sách có vai trò rất lớn trong quá trình này.
Tín dụng chính sách: Đòn bẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số miền núi

Tín dụng chính sách: Đòn bẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số miền núi

Đây là chia sẻ của ông Phan Hồng Thủy - Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Ủy ban Dân tộc về vấn đề chính sách tín dụng ưu đãi cho người nghèo và đối tượng chính sách.

Tin cùng chuyên mục

Mở rộng hơn nữa đối tượng thụ hưởng tiếp cận nguồn chính sách tín dụng

Mở rộng hơn nữa đối tượng thụ hưởng tiếp cận nguồn chính sách tín dụng

Chính sách tín dụng với người nghèo và đối tượng chính sách đã đi vào cuộc sống, song để nhân dân cả nước đồng tình ủng hộ thì vẫn còn rào cản cần tháo gỡ...
Ngày 8/11, Tọa đàm Tín dụng chính sách: Đòn bẩy phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Ngày 8/11, Tọa đàm Tín dụng chính sách: Đòn bẩy phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số

9h30 ngày mai (8/11), Báo Công Thương dự kiến tổ chức Tọa đàm “Tín dụng chính sách: Đòn bẩy phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số”.
Thúc đẩy sản xuất, tạo sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi Thủ đô

Thúc đẩy sản xuất, tạo sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi Thủ đô

Sau 3 năm, vùng dân tộc thiểu số và miền núi Hà Nội đã có bước tiến quan trọng, thể hiện sự quan tâm đầu tư, hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố.
Đại biểu Quốc hội đề nghị làm rõ trách nhiệm trong thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia

Đại biểu Quốc hội đề nghị làm rõ trách nhiệm trong thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia

Vướng về cơ chế chính sách, muốn làm mà không thể làm được - ĐBQH đề nghị truy trách nhiệm các bộ, ngành chủ trì các Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG).
Từ chuyện mô hình chăn nuôi, ĐBQH nêu vướng mắc triển khai chương trình mục tiêu quốc gia

Từ chuyện mô hình chăn nuôi, ĐBQH nêu vướng mắc triển khai chương trình mục tiêu quốc gia

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, đại biểu Quốc hội đề nghị sớm ban hành đầy đủ các văn bản hướng dẫn.
Bài 2: Tăng cường truyền thông giảm nghèo - cách nào hiệu quả?

Bài 2: Tăng cường truyền thông giảm nghèo - cách nào hiệu quả?

Để nâng cao hiệu quả công tác cung cấp thông tin cho bà con vùng sâu, vùng xa góp phần phát triển kinh tế Nhà nước vẫn giữ vai trò dẫn dắt chủ đạo.
Bài 1: Nỗ lực từ chủ trương lớn

Bài 1: Nỗ lực từ chủ trương lớn

Giảm nghèo thông tin là một chủ trương lớn, cấu phần quan trọng trong chương trình giảm nghèo bền vững được các địa phương, Bộ ngành nỗ lực thực hiện.
Ngày 19/10: Tọa đàm Hỗ trợ tiếp cận thông tin sản xuất, kết nối thị trường nông sản cho vùng khó khăn

Ngày 19/10: Tọa đàm Hỗ trợ tiếp cận thông tin sản xuất, kết nối thị trường nông sản cho vùng khó khăn

Ngày 19/10, Báo Công Thương tổ chức Toạ đàm “Hỗ trợ tiếp cận thông tin sản xuất, kết nối thị trường nông sản cho các xã nghèo, huyện nghèo".
Ngày 18/10: Toạ đàm "Nâng cao hiệu quả cung cấp thông tin thị trường cho đồng bào nghèo vùng khó khăn"

Ngày 18/10: Toạ đàm "Nâng cao hiệu quả cung cấp thông tin thị trường cho đồng bào nghèo vùng khó khăn"

Thực hiện chương trình giảm nghèo thông tin, Báo Công Thương tổ chức Toạ đàm "Nâng cao hiệu qủa cung cấp thông tin thị trường cho đồng bào nghèo vùng khó khăn"
Thanh Hóa: Kết quả đáng ghi nhận trong công tác giảm nghèo bền vững

Thanh Hóa: Kết quả đáng ghi nhận trong công tác giảm nghèo bền vững

Tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh Thanh Hóa giảm, năm 2023 ước còn 3,49%, bình quân giai đoạn 2022-2023 giảm 1,65%/năm, cao hơn so với mục tiêu kế hoạch.
Hành trình 21 năm gieo niềm tin và khát vọng cho hộ nghèo, đối tượng chính sách

Hành trình 21 năm gieo niềm tin và khát vọng cho hộ nghèo, đối tượng chính sách

Nguồn vốn tín dụng chính sách đã đáp ứng nhu cầu vay vốn của đông đảo người nghèo và các đối tượng chính sách khác ở 100% xã, phường, thị trấn trên cả nước.
Bài 2: Ưu tiên phát triển đường bộ và hàng không

Bài 2: Ưu tiên phát triển đường bộ và hàng không

Đường bộ và hàng không là hai loại hình giao thông trọng tâm cần được ưu tiên đầu tư nhằm giúp các tỉnh vùng Trung du và miền núi Bắc bộ phát triển.
Bài 1: Trở lực từ thiếu hạ tầng giao thông

Bài 1: Trở lực từ thiếu hạ tầng giao thông

Thiếu hạ tầng giao thông được xác định là nguyên nhân quan trọng ảnh hưởng tới phát triển kinh tế- xã hội của các địa phương vùng Trung du và miền núi Bắc bộ.
Thừa Thiên Huế: Thực hiện chính sách đặc thù trong giảm nghèo bền vững

Thừa Thiên Huế: Thực hiện chính sách đặc thù trong giảm nghèo bền vững

Tỉnh Thừa Thiên Huế thực hiện rà soát, xác định nguyên nhân, các chính sách đặc thù... nhằm đưa ra các giải pháp, chính sách cụ thể trong giảm nghèo bền vững.
Chính sách khuyến công: Đồng hành cùng bà con khu vực miền núi giảm nghèo

Chính sách khuyến công: Đồng hành cùng bà con khu vực miền núi giảm nghèo

Chính sách khuyến công với độ mở lớn đã và đang hỗ trợ bà con dân tộc thiểu số ở khu vực miền núi giảm nghèo một cách hiệu quả.
Thanh Hóa: Triển khai nhiều giải pháp nhằm giảm nghèo nhanh và bền vững

Thanh Hóa: Triển khai nhiều giải pháp nhằm giảm nghèo nhanh và bền vững

Thanh Hóa đề ra mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí mới hàng năm 1,5% trở lên, đồng thời triển khai nhiều giải pháp nhằm giảm nghèo nhanh và bền vững.
Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: Còn bất cập gì?

Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: Còn bất cập gì?

Công tác lập kế hoạch và phân bổ vốn còn bất cập, chưa sát với tình hình thực tiễn; nhiều địa phương sử dụng kết quả từ điều tra dân tộc thiểu số cũ.
Cơ bản thực hiện đạt các mục tiêu, chỉ tiêu giảm nghèo hàng năm

Cơ bản thực hiện đạt các mục tiêu, chỉ tiêu giảm nghèo hàng năm

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững đã đạt một số kết quả tích cực, đời sống người nghèo, địa bàn nghèo có bước cải thiện, nâng cao.
Bộ Công Thương: Thúc đẩy tiêu thụ nông sản miền núi, vùng dân tộc là nhiệm vụ trọng tâm

Bộ Công Thương: Thúc đẩy tiêu thụ nông sản miền núi, vùng dân tộc là nhiệm vụ trọng tâm

Bà Lê Việt Nga - Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước - Bộ Công Thương đã có cuộc trao đổi với phóng viên về vấn đề tiêu thụ nông sản miền núi, vùng dân tộc.
Phát triển thị trường cho sản phẩm miền núi, vùng đồng bào dân tộc

Phát triển thị trường cho sản phẩm miền núi, vùng đồng bào dân tộc

Là khu vực tập trung nhiều sản phẩm đặc sản chất lượng, việc tìm đầu ra cho sản phẩm vùng miền núi, đồng bào dân tộc luôn được quan tâm đặc biệt.
Xem thêm

Đọc nhiều

Mobile VerionPhiên bản di động