Quảng Nam: Đẩy mạnh công tác giảm nghèo bền vững

Thời gian qua, công tác giảm nghèo ở Quảng Nam đạt nhiều kết quả tích cực từ các chương trình mục tiêu quốc gia. Hàng nghìn hộ đã vươn lên thoát nghèo bền vững.

Hiệu quả từ chương trình giảm nghèo bền vững

Năm 2022, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam được giao 146 tỷ đồng tổng nguồn vốn để thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Trong đó vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là hơn 20,9 tỷ đồng; vốn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững hơn 65,9 tỷ đồng; Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số hơn 59 tỷ đồng.

Đối với Chương trình giảm nghèo bền vững, huyện đã cấp 16.558 thẻ bảo hiểm y tế miễn phí cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, người sinh sống ở vùng có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn; hỗ trợ cho 1.885 hộ nghèo, cận nghèo vay vốn để phát triển sản xuất; 1.400 hộ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn, 791 hộ mới thoát nghèo và 740 hộ giải quyết việc làm với tổng kinh phí hơn 223 tỷ đồng…

Đối với Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, đến nay huyện Đông Giang đã hoàn thành công tác rà soát, xây dựng nội dung thực hiện và danh mục công trình các tiểu dự án, dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 và năm 2022 và dự kiến nguồn lực theo chỉ đạo của Ban Dân tộc.

Quảng Nam: Đẩy mạnh công tác giảm nghèo bền vững
Nhiều hộ đã vươn lên thoát nghèo từ chương trình giảm nghèo bền vững

Tại huyện Nam Giang, năm 2022 huyện này được phân bổ hơn 150 tỷ đồng để thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện gồm phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững. Cụ thể, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022 có kinh phí hơn 54,9 tỷ đồng để thực hiện 53 công trình, hạng mục.

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, tổng kinh phí năm 2022 được phân bổ là hơn 30,5 tỷ đồng và hơn 39 tỷ đồng từ nguồn kinh phí năm 2021 chuyển sang.

Theo các huyện miền núi tỉnh Quảng Nam, trong quá trình thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, cũng gặp những khó khăn, vướng mắc nhất định. Đại diện huyện Nam Giang cho biết, nguồn vốn phân bổ chậm phần nào đã ảnh hưởng lớn đến chất lượng, hiệu quả và tiến độ giải ngân theo quy định; năng lực cán bộ xã, thôn trong quản lý, điều hành còn nhiều hạn chế, bất cập. Bên cạnh đó, bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới, chuẩn nghèo giai đoạn 2021-2025 yêu cầu chất lượng được nâng lên theo nhiều cấp độ, trong khi đó các xã thực hiện Chương trình là các xã đặc biệt khó khăn, có tỷ lệ hộ nghèo cao nên triển khai thực hiện khó đạt mục tiêu đề ra…

Huyện Đông Giang cũng đã kiến nghị cần sớm phân bổ nguồn vốn sự nghiệp các chương trình mục tiêu quốc gia, đặc biệt các nguồn vốn dự án phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kể để tạo điều kiện thuận lợi cho các địa phương thực hiện đảm bảo đúng mùa vụ, nâng cao hiệu quả nguồn vốn giao.

Phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 2,87%

Theo kết quả tổng rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 và rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh năm 2022 theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025 tính đến thời điểm 30/6/2022, tổng số hộ nghèo của tỉnh Quảng Nam là 33.147 hộ (tỷ lệ 7,60%); tổng số hộ cận nghèo là 8.204 hộ (tỷ lệ 1,88%)..

Tại nghị quyết số 06-NQ/TU về tiếp tục đẩy mạnh công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 – 2025 do tỉnh uỷ Quảng Nam ban hành, Quảng Nam đặt mục tiêu cụ thể phấn đấu đến cuối năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo của toàn tỉnh giảm còn 2,87% (trong đó, tỷ lệ hộ nghèo thuộc đối tượng bảo trợ xã hội khoảng 1,83%); khu vực đồng bằng còn dưới 1,5%, khu vực miền núi còn khoảng 10%; các phường, thị trấn ở các thành phố, thị xã không còn hộ nghèo (trừ hộ nghèo thuộc chính sách bảo trợ xã hội); tỷ lệ nghèo của các huyện nghèo, xã nghèo giảm bình quân từ 3 - 4%/năm; tỷ lệ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số giảm mỗi năm trên 3%/năm.

Quảng Nam: Đẩy mạnh công tác giảm nghèo bền vững
Quảng Nam phấn đấu đến cuối năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo của toàn tỉnh giảm còn 2,87%

Đến cuối năm 2025, tỷ lệ hộ cận nghèo của tỉnh giảm thấp hơn tỷ lệ hộ cận nghèo chung của cả nước. Phấn đấu 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo tự giác đăng ký thoát nghèo được hỗ trợ kinh phí thực hiện kế hoạch thoát nghèo bền vững; đảm bảo nguồn vốn cho vay 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo đủ điều kiện, có nhu cầu vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh; phấn đấu 100% người nghèo trong độ tuổi lao động, có nhu cầu học nghề được hỗ trợ đào tạo nghề, tập huấn và định hướng nghề nghiệp, được ưu tiên giới thiệu việc làm để có việc làm ổn định.

Để triển khai thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia trong thời gian đến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Trần Anh Tuấn đề nghị các huyện rà soát, xác định danh mục cụ thể cho từng công trình, dự án; phân bổ vốn có trọng tâm, trọng điểm, không tràn lan, ưu tiên các công trình, dự án quan trọng; có kế hoạch cụ thể về thời gian giải ngân vốn của các chương trình. Rà soát đánh giá lại kết quả thực hiện các chỉ tiêu để làm cơ sở thực hiện nhiệm vụ trong những tháng cuối năm và xây dựng kế hoạch cho năm 2023… Song song đó, đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền đến người dân, nâng cao nhận thức vai trò chủ thể của người dân trong thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia…

Quảng Nam: Đẩy mạnh công tác giảm nghèo bền vững
UBND tỉnh Quảng Nam đề nghị các huyện phân bổ nguồn vốn có trọng tâm, trọng điểm, không tràn lan để các chương trình đạt hiểu quả cao. Ảnh: quangnam.gov.vn

Đối với các kiến nghị, đề xuất của huyện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đề nghị các Sở, ngành liên quan tiếp thu, tham mưu UBND tỉnh giải quyết phù hợp, bảo đảm đúng quy, tạo luận lợi cho địa phương triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia đạt hiệu quả cao.

Hạ Vĩ
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★

Tin mới nhất

Bà Phạm Thị Phương Hạnh giữ chức Giám đốc Sở Y tế tỉnh Ninh Bình

Bà Phạm Thị Phương Hạnh giữ chức Giám đốc Sở Y tế tỉnh Ninh Bình

Bà Phạm Thị Phương Hạnh vừa được Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Y tế tỉnh này thay thế cho ông Vũ Mạnh Dương nghỉ hưu theo quy định.
Thanh Hóa: Sẽ thay thế, điều chuyển cán bộ đùn đẩy, né tránh trách nhiệm

Thanh Hóa: Sẽ thay thế, điều chuyển cán bộ đùn đẩy, né tránh trách nhiệm

Tỉnh Thanh Hóa kiên quyết thay thế những cán bộ không dám làm, đùn đẩy, né tránh trách nhiệm; kiên quyết xử lý những cán bộ gây phiền hà, nhũng nhiễu, tiêu cực.
Hà Nội sẽ triển khai thí điểm mô hình quận, huyện chuyển đổi số điển hình

Hà Nội sẽ triển khai thí điểm mô hình quận, huyện chuyển đổi số điển hình

Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội vừa làm việc với một số đơn vị để trao đổi, đề xuất về việc triển khai thí điểm mô hình quận, huyện chuyển đổi số.
Lào Cai: Thúc đẩy du lịch vào 3 huyện Bảo Yên - Bắc Hà - Si Ma Cai

Lào Cai: Thúc đẩy du lịch vào 3 huyện Bảo Yên - Bắc Hà - Si Ma Cai

Ngoài xây dựng các sản phẩm du lịch chủ lực, để thu hút du khách tại 3 huyện Bảo Yên, Bắc Hà, Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai sẽ thúc đẩy du lịch cộng đồng đặc trưng.
Đắk Nông: Cứu cháu đuối nước, cả 2 bà cháu tử vong

Đắk Nông: Cứu cháu đuối nước, cả 2 bà cháu tử vong

Phát hiện cháu đuối nước, vì muốn cứu cháu, bà N. liền nhảy xuống hồ. Hậu quả, cả hai bà cháu tử vong.

Tin cùng chuyên mục

TP. Hải Phòng: Khởi công Dự án xây dựng Khu nhà ở cho khoảng 10.000 công nhân viên

TP. Hải Phòng: Khởi công Dự án xây dựng Khu nhà ở cho khoảng 10.000 công nhân viên

Dự án xây dựng Khu nhà ở công nhân viên của Công ty TNHH Pegatron Việt Nam (tại TP. Hải Phòng) khi hoàn thành sẽ đáp ứng chỗ ở cho khoảng 10.000 công nhân.
Tỉnh Quảng Ninh: Cứu sống cháu bé lạc mẹ, rơi xuống sông Ka Long

Tỉnh Quảng Ninh: Cứu sống cháu bé lạc mẹ, rơi xuống sông Ka Long

Sau quá trình xác minh, làm rõ, cháu bé đi lạc gần khu vực bờ sông Ka Long (TP. Móng Cái) được cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh bàn giao cho người thân.
2 xe khách va chạm trên cao tốc La Sơn - Túy Loan, ít nhất 5 người thương vong

2 xe khách va chạm trên cao tốc La Sơn - Túy Loan, ít nhất 5 người thương vong

Xe khách biển kiểm soát 73F-00063 tông trực diện xe khách 16 chỗ 43B - 04394 trên cao tốc La Sơn - Túy Loan khiến ít nhất 5 người thương vong.
Vụ Phó Chủ tịch huyện đòi nhà thầu “chung chi”: Thành lập tổ xác minh

Vụ Phó Chủ tịch huyện đòi nhà thầu “chung chi”: Thành lập tổ xác minh

Liên quan đến đoạn ghi âm Phó Chủ tịch UBND huyện đòi nhà thầu “chung chi”, tỉnh Cà Mau đã có quyết định thành lập tổ xác minh vụ việc.
TP. Hồ Chí Minh: Khu công nghệ cao hợp tác phát triển ngành công nghiệp vi mạch bán dẫn Việt Nam

TP. Hồ Chí Minh: Khu công nghệ cao hợp tác phát triển ngành công nghiệp vi mạch bán dẫn Việt Nam

Khu công nghệ cao TP. Hồ Chí Minh hợp tác với Công ty Cadence phát triển nhân lực lĩnh vực điện tử, phát triển ngành công nghiệp vi mạch bán dẫn tại Việt Nam.
Đà Nẵng: Thực hiện 21 chương trình, dự án bảo vệ môi trường ngành Công Thương

Đà Nẵng: Thực hiện 21 chương trình, dự án bảo vệ môi trường ngành Công Thương

Thành phố Đà Nẵng sẽ thực hiện 21 dự án bảo vệ môi trường ngành Công Thương để phòng ngừa, kiểm soát, xử lý và loại bỏ các nguồn gây ô nhiễm môi trường.
Chính thức hợp long cầu Vĩnh Tuy 2, thông xe trước 2 tháng 9

Chính thức hợp long cầu Vĩnh Tuy 2, thông xe trước 2 tháng 9

Sáng 30/5, Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội tổ chức lễ hợp long cầu Vĩnh Tuy 2, các đơn vị thi công sẽ tiếp tục hoàn thiện để kịp thông xe trước 2/9/2023.
Đìu hiu phố ẩm thực Nguyễn Thượng Hiền, TP. Hồ Chí Minh

Đìu hiu phố ẩm thực Nguyễn Thượng Hiền, TP. Hồ Chí Minh

Vắng vẻ, đìu hiu, các quán ăn kinh doanh ế ẩm, hoạt động cầm chừng là những gì đang xảy ra tại phố ẩm thực Nguyễn Thượng Hiền sau 6 tháng đưa vào hoạt động.
Hà Nội đình chỉ hàng loạt cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm

Hà Nội đình chỉ hàng loạt cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm

Theo Ban Chỉ đạo An toàn thực phẩm thành phố Hà Nội, cơ quan chức năng đã xử lý 1.457 cơ sở vi phạm quy định an toàn thực phẩm, đình chỉ hoạt động 40 cơ sở.
Tỉnh Quảng Ninh: Gần 2.000 vị trí công tác được chuyển đổi kể từ năm 2019

Tỉnh Quảng Ninh: Gần 2.000 vị trí công tác được chuyển đổi kể từ năm 2019

Thông qua việc chuyển đổi vị trí công tác, cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh Quảng Ninh sẽ được rèn luyện thử thách, tích lũy kinh nghiệm thực tiễn.
Đà Nẵng: Các chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp thành phố chưa thực sự hiệu quả

Đà Nẵng: Các chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp thành phố chưa thực sự hiệu quả

Việc thực hiện các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp tại thành phố Đà Nẵng chưa đáp ứng theo kịp những khó khăn mà doanh nghiệp thành phố đang đối mặt.
Gia Lai: Hơn 400 đoàn viên thanh niên ngành điện “Đồng hành với khách hàng mùa nắng nóng”

Gia Lai: Hơn 400 đoàn viên thanh niên ngành điện “Đồng hành với khách hàng mùa nắng nóng”

Hơn 400 đoàn viên, thanh niên ngành điện Gia Lai đã tham gia các hoạt động như bố trí nước uống phục vụ người dân lưu thông trên đường, dọn dẹp vệ sinh…
Lịch cắt điện hôm nay 30/5 tại Hà Nội: Nhiều nơi hoãn cắt điện

Lịch cắt điện hôm nay 30/5 tại Hà Nội: Nhiều nơi hoãn cắt điện

Lịch cắt điện hôm nay 30/5 tại Hà Nội mới nhất theo cập nhật của EVNHANOI, người dân cần biết để chủ động trong sinh hoạt, kinh doanh, sản xuất.
TP. Hải Phòng: 446 đơn vị, doanh nghiệp chậm đóng bảo hiểm xã hội

TP. Hải Phòng: 446 đơn vị, doanh nghiệp chậm đóng bảo hiểm xã hội

Tính đến hết quý I/2023, TP Hải Phòng có 446 đơn vị chậm đóng bảo hiểm xã hội.
Quảng Ninh: Xử lý các điểm có nguy cơ sạt lở trên núi Bài Thơ xong trước ngày 10/6

Quảng Ninh: Xử lý các điểm có nguy cơ sạt lở trên núi Bài Thơ xong trước ngày 10/6

UBND TP Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) đang khẩn trương triển khai các phương án khắc phục, xử lý các điểm có nguy cơ sạt lở trên núi Bài Thơ.
Người đưa ảnh giả về khách sạn giữa vịnh Hạ Long có thể bị phạt đến 30 triệu đồng

Người đưa ảnh giả về khách sạn giữa vịnh Hạ Long có thể bị phạt đến 30 triệu đồng

Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh đang xác minh thông tin chủ thể tài khoản mạng xã hội đưa thông tin, hình ảnh sai sự thật về khách sạn giữa vịnh Hạ Long.
Bí thư Tỉnh uỷ Cà Mau chỉ đạo “nóng” vụ Phó Chủ tịch huyện đòi chung chi

Bí thư Tỉnh uỷ Cà Mau chỉ đạo “nóng” vụ Phó Chủ tịch huyện đòi chung chi

Bí Thư Tỉnh ủy Cà Mau yêu cầu các đơn vị khẩn trương xác minh, làm rõ nội dung clip có liên quan đến Phó Chủ tịch huyện Phú Tân, xử lý theo quy định.
TP Hải Phòng: Yêu cầu tất cả các chủ hộ gia đình mở lối thoát nạn khẩn cấp thứ 2

TP Hải Phòng: Yêu cầu tất cả các chủ hộ gia đình mở lối thoát nạn khẩn cấp thứ 2

UBND TP Hải Phòng yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục tăng cường thực hiện nghiêm túc chỉ đạo về công tác phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn.
Lộ diện khán đài, sân khấu "hoành tráng" tại Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2023

Lộ diện khán đài, sân khấu "hoành tráng" tại Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2023

Chỉ còn vài ngày nữa, Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng - DIFF 2023 sẽ chính thức khai mạc, hiện các hạng mục đang được gấp rút hoàn thiện.
Kon Tum xin hỗ trợ 73 tỉ đồng để xây 5 cây cầu

Kon Tum xin hỗ trợ 73 tỉ đồng để xây 5 cây cầu

UBND tỉnh Kon Tum đã gửi công văn đến Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương đề nghị hỗ trợ kinh phí 73 tỉ đồng, để đầu tư xây dựng 5 cây cầu.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động