Tín dụng chính sách: Góp phần quan trọng trong giảm nghèo ở xã Tân Nguyên

Triển khai hiệu quả tín dụng chính sách đã giúp Tân Nguyên - xã đặc biệt khó khăn của huyện Yên Bình (Yên Bái) hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.
Tỉnh Hà Giang: Tín dụng chính sách giúp người nghèo thay đổi tư duy

Tân Nguyên thay đổi diện mạo mới

Xã Tân Nguyên có 9 thôn, với hơn 64% là người đồng bào dân tộc, trong đó chủ yếu là dân tộc Dao, Nùng, Tày... Đây là xã khó khăn của huyện Yên Bình, trong đó có 4 thôn đặc biệt khó khăn.

Tín dụng chính sách: Góp phần quan trọng trong giảm nghèo ở xã Tân Nguyên
Đoàn giám sát Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Yên Bái tới thăm hộ gia đình bà Lương Thị Liên ở xã Tân Nguyên

Thời gian qua, được sự đầu tư của ngân sách nhà nước, nhiều công trình tại xã đã được xây dựng mới khang trang, phục vụ tốt cho y tế, giáo dục tại địa phương. Đặc biệt, các chương trình tín dụng chính sách đã và đang triển khai tại xã đã góp phần quan trọng vào thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, ổn định an ninh chính trị, đời sống nhân dân từng bước được nâng lên.

Lãnh đạo UBND xã Tân Nguyên cho biết, 20 năm qua xã đã phối hợp với ngân hàng chính sách xã hội huyện Yên Bình hỗ trợ cho hơn 5.200 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác vay vốn phát triển kinh tế vươn lên thoát nghèo bền vững; tạo việc làm duy trì và mở rộng việc làm cho hơn 3.000 lượt hộ dân trong xã; xây dựng hơn 1.000 công trình nước sạch và công trình vệ sinh môi trường nông thôn; phủ xanh đất trống đồi trọc hơn 3.000 ha rừng, giúp 47 hộ nghèo được vay vốn để xây dựng nhà ở...

Điều đáng nói, nhờ làm tốt công tác chỉ đạo, quản lý, kiểm tra, đôn đốc của UBND xã, Ban giảm nghèo, các hội, đoàn thể nhận ủy thác tại xã nên 100% các hộ có dư nợ đều thực hiện tốt quy định của Nhà nước, cũng như ngân hàng chính sách xã hội, thực hiện nghĩa vụ trả nợ gốc, nợ lãi đúng kỳ hạn, không phát sinh nợ quá hạn.

100% hộ vay vốn tham gia gửi tiền tiết kiệm qua tổ với số tiền đạt 1.863 triệu đồng; mức gửi bình quân đạt 100.000 đồng/hộ/tháng. Bên cạnh đó, xã còn làm tốt công tác tuyên truyền việc huy động tiền gửi tiết kiệm dân cư tại điểm giao dịch xã để nguồn vốn ưu đãi của Chính phủ đến đúng đối tượng, phát huy hiệu quả sử dụng.

Nhờ đó, hàng năm, mức thu nhập của hộ nghèo được tăng lên, mỗi năm thoát nghèo từ 25 - 30 hộ. Nhiều hộ nghèo có thu nhập cao từ việc phát triển kinh tế đã mua sắm được ti vi, đồ gia dụng, đầu tư xây nhà cửa, cơ sở vật chất khang trang hơn.

Điển hình như hộ gia đình ông La Văn Nam, Vi Văn Chung, Hoàng Xuân Hồng ở thôn Trại Phung; ông Lý Văn Thân ở thôn Khe Cọ… Từ đó đã góp phần thay đổi bộ mặt nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, khuyến khích hội viên hăng hái tiếp tục tăng gia sản xuất.

Thúc đẩy chính sách phát phát huy hiệu quả hơn nữa

Lãnh đạo UBND xã Tân Nguyên khẳng định, nguồn vốn tín dụng đã góp phần phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo tại địa phương và củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, nhà nước. Với việc quản lý, sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn tín dụng chính sách cũng đã góp phần ổn định an ninh quốc phòng và đẩy nhanh việc thực hiện xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã.

Những năm qua, Đảng ủy, UBND xã Tân Nguyên luôn nhận thức được tầm quan trọng của việc thực hiện tốt Nghị định 78/2002/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách tín dụng đối với hộ nghèo và đối tượng chính sách khác, Chỉ thị 40-CT/TW và kết luận 06-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội.

Đặc biệt quan tâm đối với công tác giảm nghèo, tạo việc làm, an sinh xã hội trên địa bàn, từng bước phát triển kinh tế hộ gia đình tại các thôn, làm tiền đề cho công cuộc đổi mới, an sinh xã hội, các hộ dân trong thôn vươn lên thoát nghèo bền vững. Do đó, UBND xã thường xuyên có sự phối hợp chặt chẽ với ngân hàng chính sách huyện để thống nhất chỉ đạo công tác tín dụng ưu đãi trên địa bàn xã.

Song song với công tác chỉ đạo và phối hợp thực hiện công tác tín dụng ưu đãi trên địa bàn, UBND xã đã bố trí điểm giao dịch xã cố định tại hội trường trong khuôn viên của UBND xã vào ngày 24 hàng tháng để ngân hàng chính sách xã hội huyện về giao dịch, đảm bảo an toàn, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ tiết kiệm và vay vốn nộp lãi, gửi tiết kiệm, các hộ vay trả nợ gốc không mất thời gian và chi phí đi lại. Các bảng biểu thông báo chính sách, lãi suất, công khai dư nợ được treo đầy đủ tại điểm giao dịch, giúp cho việc phổ biến các chính sách dễ dàng hơn, góp phần đẩy mạnh việc “dân biết, dân bàn, dân kiểm tra”.

Có thể nói, nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Chính phủ đã giúp cho xã Tân Nguyên thực hiện có hiệu quả công cuộc xoá đói, giảm nghèo của xã hội cũng như của địa phương trong nhiều năm qua, là chỗ dựa vững chắc cho người nghèo, gia đình chính sách phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống, giúp nhiều gia đình xây được nhà mới, nhiều học sinh sinh viên được cắp sách đến trường.

Để chương trình tín dụng chính sách phát huy hiệu quả hơn nữa, lãnh đạo UBND xã Tân Nguyên đề xuất: Nhà nước, UBND các cấp, ngân hàng chính sách xã hội tiếp tục quan tâm bố trí bổ sung thêm nguồn vốn cho vay giải quyết việc làm, qua đó thu hút thêm người lao động, giải quyết công ăn việc làm, cho vay sản xuất kinh doanh đối với hộ có thu nhập trung bình, tăng thu nhập, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế gia đình, nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới của các xã, của huyện.

Theo kế hoạch, năm 2022 xã Tân Nguyên sẽ đạt tiêu chí nông thôn mới, như vậy sẽ ra khỏi danh sách vùng khó khăn, một số chính sách tín dụng đối với vùng khó khăn như chính sách cho vay hộ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn, chính sách cho vay thương nhân vùng khó khăn sẽ không được tiếp tục triển khai thực hiện. Trong khi đó, nhu cầu vốn để phát triển kinh tế hộ gia đình của người dân trên địa bàn vẫn rất lớn.

Vì vậy, đại diện xã Tân Nguyên kiến nghị Chính phủ cho tiếp tục kéo dài chính sách cho vay hộ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn, chính sách cho vay thương nhân vùng khó khăn thêm 5 năm sau khi các đơn vị cấp xã ra khỏi vùng khó khăn để đảm bảo kết quả xây dựng nông thôn mới được duy trì bền vững.

Số liệu của UBND xã Tân Nguyên cho thấy, tổng số hộ rà soát đến cuối năm 2021 trên địa bàn xã là 1.527 hộ, trong đó hộ nghèo là 297 hộ, tỷ lệ hộ nghèo là 19,45%; hộ cận nghèo là 212 hộ, tỷ lệ là 13,88%.

Thanh Tâm

Tin mới nhất

Đưa kiến thức pháp luật đến với đồng bào vùng cao

Đưa kiến thức pháp luật đến với đồng bào vùng cao

Không chỉ Pà Cò - điểm nóng ma tuý trên mảnh đất Mai Châu (Hoà Bình) mà nhiều địa phương vùng cao xưa nay vốn ẩn chứa nhiều tệ nạn xã hội giờ đã rất bình yên.
Giảm nghèo thông tin vùng dân tộc thiểu số và miền núi: Quan trọng và thiết thực

Giảm nghèo thông tin vùng dân tộc thiểu số và miền núi: Quan trọng và thiết thực

Các chỉ tiêu của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đạt đã được nhiều kết quả tích cực.
Tín dụng chính sách: Tạo nguồn lực giúp đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi lựa chọn những cơ hội lớn

Tín dụng chính sách: Tạo nguồn lực giúp đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi lựa chọn những cơ hội lớn

Việt Nam là một trong những quốc gia làm tốt chiều cạnh giảm nghèo trong mục tiêu thiên niên kỷ, và tín dụng chính sách có vai trò rất lớn trong quá trình này.
Tín dụng chính sách: Đòn bẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số miền núi

Tín dụng chính sách: Đòn bẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số miền núi

Đây là chia sẻ của ông Phan Hồng Thủy - Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Ủy ban Dân tộc về vấn đề chính sách tín dụng ưu đãi cho người nghèo và đối tượng chính sách.
Mở rộng hơn nữa đối tượng thụ hưởng tiếp cận nguồn chính sách tín dụng

Mở rộng hơn nữa đối tượng thụ hưởng tiếp cận nguồn chính sách tín dụng

Chính sách tín dụng với người nghèo và đối tượng chính sách đã đi vào cuộc sống, song để nhân dân cả nước đồng tình ủng hộ thì vẫn còn rào cản cần tháo gỡ...

Tin cùng chuyên mục

Ngày 8/11, Tọa đàm Tín dụng chính sách: Đòn bẩy phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Ngày 8/11, Tọa đàm Tín dụng chính sách: Đòn bẩy phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số

9h30 ngày mai (8/11), Báo Công Thương dự kiến tổ chức Tọa đàm “Tín dụng chính sách: Đòn bẩy phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số”.
Thúc đẩy sản xuất, tạo sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi Thủ đô

Thúc đẩy sản xuất, tạo sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi Thủ đô

Sau 3 năm, vùng dân tộc thiểu số và miền núi Hà Nội đã có bước tiến quan trọng, thể hiện sự quan tâm đầu tư, hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố.
Đại biểu Quốc hội đề nghị làm rõ trách nhiệm trong thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia

Đại biểu Quốc hội đề nghị làm rõ trách nhiệm trong thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia

Vướng về cơ chế chính sách, muốn làm mà không thể làm được - ĐBQH đề nghị truy trách nhiệm các bộ, ngành chủ trì các Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG).
Từ chuyện mô hình chăn nuôi, ĐBQH nêu vướng mắc triển khai chương trình mục tiêu quốc gia

Từ chuyện mô hình chăn nuôi, ĐBQH nêu vướng mắc triển khai chương trình mục tiêu quốc gia

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, đại biểu Quốc hội đề nghị sớm ban hành đầy đủ các văn bản hướng dẫn.
Bài 2: Tăng cường truyền thông giảm nghèo - cách nào hiệu quả?

Bài 2: Tăng cường truyền thông giảm nghèo - cách nào hiệu quả?

Để nâng cao hiệu quả công tác cung cấp thông tin cho bà con vùng sâu, vùng xa góp phần phát triển kinh tế Nhà nước vẫn giữ vai trò dẫn dắt chủ đạo.
Bài 1: Nỗ lực từ chủ trương lớn

Bài 1: Nỗ lực từ chủ trương lớn

Giảm nghèo thông tin là một chủ trương lớn, cấu phần quan trọng trong chương trình giảm nghèo bền vững được các địa phương, Bộ ngành nỗ lực thực hiện.
Ngày 19/10: Tọa đàm Hỗ trợ tiếp cận thông tin sản xuất, kết nối thị trường nông sản cho vùng khó khăn

Ngày 19/10: Tọa đàm Hỗ trợ tiếp cận thông tin sản xuất, kết nối thị trường nông sản cho vùng khó khăn

Ngày 19/10, Báo Công Thương tổ chức Toạ đàm “Hỗ trợ tiếp cận thông tin sản xuất, kết nối thị trường nông sản cho các xã nghèo, huyện nghèo".
Ngày 18/10: Toạ đàm "Nâng cao hiệu quả cung cấp thông tin thị trường cho đồng bào nghèo vùng khó khăn"

Ngày 18/10: Toạ đàm "Nâng cao hiệu quả cung cấp thông tin thị trường cho đồng bào nghèo vùng khó khăn"

Thực hiện chương trình giảm nghèo thông tin, Báo Công Thương tổ chức Toạ đàm "Nâng cao hiệu qủa cung cấp thông tin thị trường cho đồng bào nghèo vùng khó khăn"
Thanh Hóa: Kết quả đáng ghi nhận trong công tác giảm nghèo bền vững

Thanh Hóa: Kết quả đáng ghi nhận trong công tác giảm nghèo bền vững

Tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh Thanh Hóa giảm, năm 2023 ước còn 3,49%, bình quân giai đoạn 2022-2023 giảm 1,65%/năm, cao hơn so với mục tiêu kế hoạch.
Hành trình 21 năm gieo niềm tin và khát vọng cho hộ nghèo, đối tượng chính sách

Hành trình 21 năm gieo niềm tin và khát vọng cho hộ nghèo, đối tượng chính sách

Nguồn vốn tín dụng chính sách đã đáp ứng nhu cầu vay vốn của đông đảo người nghèo và các đối tượng chính sách khác ở 100% xã, phường, thị trấn trên cả nước.
Bài 2: Ưu tiên phát triển đường bộ và hàng không

Bài 2: Ưu tiên phát triển đường bộ và hàng không

Đường bộ và hàng không là hai loại hình giao thông trọng tâm cần được ưu tiên đầu tư nhằm giúp các tỉnh vùng Trung du và miền núi Bắc bộ phát triển.
Bài 1: Trở lực từ thiếu hạ tầng giao thông

Bài 1: Trở lực từ thiếu hạ tầng giao thông

Thiếu hạ tầng giao thông được xác định là nguyên nhân quan trọng ảnh hưởng tới phát triển kinh tế- xã hội của các địa phương vùng Trung du và miền núi Bắc bộ.
Thừa Thiên Huế: Thực hiện chính sách đặc thù trong giảm nghèo bền vững

Thừa Thiên Huế: Thực hiện chính sách đặc thù trong giảm nghèo bền vững

Tỉnh Thừa Thiên Huế thực hiện rà soát, xác định nguyên nhân, các chính sách đặc thù... nhằm đưa ra các giải pháp, chính sách cụ thể trong giảm nghèo bền vững.
Chính sách khuyến công: Đồng hành cùng bà con khu vực miền núi giảm nghèo

Chính sách khuyến công: Đồng hành cùng bà con khu vực miền núi giảm nghèo

Chính sách khuyến công với độ mở lớn đã và đang hỗ trợ bà con dân tộc thiểu số ở khu vực miền núi giảm nghèo một cách hiệu quả.
Thanh Hóa: Triển khai nhiều giải pháp nhằm giảm nghèo nhanh và bền vững

Thanh Hóa: Triển khai nhiều giải pháp nhằm giảm nghèo nhanh và bền vững

Thanh Hóa đề ra mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí mới hàng năm 1,5% trở lên, đồng thời triển khai nhiều giải pháp nhằm giảm nghèo nhanh và bền vững.
Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: Còn bất cập gì?

Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: Còn bất cập gì?

Công tác lập kế hoạch và phân bổ vốn còn bất cập, chưa sát với tình hình thực tiễn; nhiều địa phương sử dụng kết quả từ điều tra dân tộc thiểu số cũ.
Cơ bản thực hiện đạt các mục tiêu, chỉ tiêu giảm nghèo hàng năm

Cơ bản thực hiện đạt các mục tiêu, chỉ tiêu giảm nghèo hàng năm

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững đã đạt một số kết quả tích cực, đời sống người nghèo, địa bàn nghèo có bước cải thiện, nâng cao.
Bộ Công Thương: Thúc đẩy tiêu thụ nông sản miền núi, vùng dân tộc là nhiệm vụ trọng tâm

Bộ Công Thương: Thúc đẩy tiêu thụ nông sản miền núi, vùng dân tộc là nhiệm vụ trọng tâm

Bà Lê Việt Nga - Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước - Bộ Công Thương đã có cuộc trao đổi với phóng viên về vấn đề tiêu thụ nông sản miền núi, vùng dân tộc.
Phát triển thị trường cho sản phẩm miền núi, vùng đồng bào dân tộc

Phát triển thị trường cho sản phẩm miền núi, vùng đồng bào dân tộc

Là khu vực tập trung nhiều sản phẩm đặc sản chất lượng, việc tìm đầu ra cho sản phẩm vùng miền núi, đồng bào dân tộc luôn được quan tâm đặc biệt.
Xóa “vùng lõi nghèo”: Cần sự chung tay toàn xã hội

Xóa “vùng lõi nghèo”: Cần sự chung tay toàn xã hội

Trung du và miền núi phía Bắc vẫn là “vùng lõi nghèo" của cả nước khi tỷ lệ nghèo đa chiều năm 2022 là 22%, gấp gần 3 lần bình quân cả nước.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động