Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV:

Bảo đảm các chính sách, quyền lợi cho đồng bào dân tộc thiểu số

Ủy ban Dân tộc thống nhất bổ sung chính sách kéo dài thời gian với nhóm thoát khỏi diện đặc biệt khó khăn, tuy nhiên vẫn còn các hộ đồng bào dân tộc khó khăn
Đơn giản hóa thủ tục vay vốn với đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi Đại biểu Quốc hội kiến nghị quan tâm nhiều hơn tới đồng bào dân tộc thiểu số

Sáng 28/10, Quốc hội tiếp tục phiên thảo luận tại hội trường về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2022; dự kiến kế hoạch năm 2023.

Mở rộng đối tượng, kéo dài thời gian thực hiện các chính sách

Giải trình thêm các vấn đề mà đại biểu Quốc hội nêu liên quan đến việc thực hiện chính sách về đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh cho biết, Nghị quyết số 88 ngày 18/11/2019 của Quốc hội khóa XIV phê duyệt đề án tổng thể phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 đã đề ra 8 nhiệm vụ giải pháp chủ yếu, trong đó có nhiệm vụ xây dựng tiêu chí phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số theo trình độ phát triển.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh

Thực hiện nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ đã ban hành Quyết định 33 quy định tiêu chí 3 khu vực theo trình độ phát triển. Ủy ban dân tộc đã phối hợp 51 địa phương vùng đồng bào dân tộc thiểu số rà soát và đối chiếu với các tiêu chí tại Quyết định 33 trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 861 phê duyệt các xã, khu vực III, khu vực II, khu vực I vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc đã ban hành Quyết định 612 phê duyệt các thôn thuộc vùng đặc biệt khó khăn, và các xã, các thôn khu vực II, khu vực I vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Theo Quyết định 861, tổng số xã đặc biệt khó khăn giai đoạn 2021-2025 giảm 406 xã so với giai đoạn 2016-2020 còn 1.551 xã. Theo Quyết định 612, tổng số thôn đặc biệt khó khăn giai đoạn 2021-2025 giảm 6.954 thôn so với giai đoạn 2016-2020 còn 13.222 thôn.

Sau khi có 2 quyết định trên, các xã và thôn không còn thuộc diện đặc biệt khó khăn không tiếp tục được hưởng các chính sách đã được ban hành, được quy định cho các đối tượng nằm tại các xã đặc biệt khó khăn.

Tại phiên thảo luận, đại biểu Hà Minh Đức (đoàn Lào Cai) cho rằng, một số xã có điều kiện kinh tế-xã hội còn nhiều khó khăn nay đã chuyển thành địa bàn xã có điều kiện kinh tế bước đầu phát triển do hoàn thành xây dựng nông thôn mới, dẫn đến nguồn lực của Nhà nước để đầu tư cho các xã này bị cắt giảm, ảnh hưởng đến thoát nghèo bền vững đối với các khu vực này.

Dù không còn nằm trong khu vực khó khăn nhưng nhiều hộ dân tại các xã này lại gặp rất nhiều những khó khăn ở các chính sách hỗ trợ được hưởng trước đây bị cắt bỏ, như việc cấp thẻ bảo hiểm y tế, chính sách phát triển giáo dục, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động” – đại biểu cho biết.

Giải trình vấn đề này, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh nêu rõ, cơ bản các chính sách ban hành giai đoạn trước khi xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia đã được tích hợp vào Chương trình mục tiêu quốc gia, tuy nhiên qua quá trình rà soát, còn 12 chính sách do các bộ, ngành quản lý do khó áp dụng cho các đối tượng nằm tại địa bàn xã đặc biệt khó khăn hiện nay không được tiếp tục hưởng ở tại 406 xã và hơn 6.000 thôn.

Cụ thể, có 2,6 triệu người thôi hưởng các chính sách bảo hiểm y tế; 406 xã và 2.354 thôn thôi được hưởng chính sách cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; 700 nghìn học sinh thôi hưởng chính sách về giáo dục…

Người đứng đầu Ủy ban dân tộc, cho biết, sau khi rà soát và đối chiếu với các quy định, trước tình hình dịch bệnh năm 2021, ở các xã đã thoát khỏi diện đặc biệt khó khăn vẫn còn các hộ đồng bào dân tộc thiểu số còn khó khăn. Qua ý kiến đệ trình của các địa phương, Ủy ban Dân tộc đã thống nhất các bộ, ban ngành báo cáo thủ tướng đề xuất sửa đổi bổ sung các chính sách nêu trên.

Theo đó, sau khi Ủy ban Dân tộc có tờ trình trình Chính phủ ngày 20/10/2021, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đã có Văn bản ngày 30/10/2021 giao các bộ, ngành liên quan rà soát điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các chính sách nêu trên theo hướng mở rộng đối tượng, kéo dài thời gian thực hiện các chính sách đối với các đối tượng ở các địa bàn không còn thuộc diện đặc biệt khó khăn theo thời gian phù hợp với từng chính sách.

Triển khai hiệu quả 3 chương trình mục tiêu quốc gia

Phát biểu tại hội trường, đại biểu Quốc hội Lý Thị Lan- đoàn tỉnh Hà Giang đề xuất, cần quyết liệt triển khai giải ngân vốn đầu tư công để đẩy nhanh tăng trưởng bền vững. Đại biểu nêu, hiện vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như việc giải ngân vốn đầu tư công chưa đạt tiến độ đề ra. Việc phân bổ, triển khai thực hiện ba chương trình mục tiêu quốc gia còn rất chậm; các văn bản hướng dẫn của một số bộ, ngành còn chưa rõ; các địa phương còn lúng túng trong việc phân cấp định mức ảnh hưởng đến việc thực hiện các mục tiêu tăng trưởng; giảm hiệu quả sử dụng vốn đầu tư ảnh hưởng lớn đến mục tiêu xây dựng nông thôn mới, hỗ trợ người dân phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

đại biểu Lý Thị Lan- đoàn Hà Giang
Đại biểu Lý Thị Lan- đoàn Hà Giang

Đồng quan điềm, đại biểu Hoàng Thị Đôi - đoàn Sơn La nêu thực trạng tiến độ giải ngân vốn 3 chương trình mục tiêu quốc gia, trong đó có chương trình mục tiêu về phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, rất chậm, đến hết tháng 9/2022 mới đạt 2,86% so với kế hoạch đề ra. Bên cạnh đó, đến nay vẫn còn thiếu nhiều văn bản của các bộ, ngành để hướng dẫn địa phương thực hiện.

Liên quan nội dung này, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc cho biết, có nhiều nguyên nhiên khiến tiến độ giải ngân các Chương trình mục tiêu quốc gia chưa đạt yêu cầu tính đến thời điểm hiện tại.

Về nguyên nhân khách quan, Chương trình mục tiêu là chương trình mới, nhiều đối tượng, nhiều dự án nhỏ lẻ, manh mún; quy trình, thủ tục theo các quy định của pháp luật cũng phức tạp; trong quá trình thực hiện đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ, ngành, giữa trung ương và địa phương. Từ lúc xây dựng kế hoạch, xây dựng kế hoạch phân bổ vốn đến khi trình Chính phủ, sau đó trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội để có cơ sở phân bổ vốn, phải mất thời gian rất dài.

Ngoài ra, chương trình có nhiều dự án, nhiều ngành quản lý, địa bàn rộng với đối tượng rộng, và đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc ở các điểm, các cấp từ cấp Trung ương đến địa phương cũng còn hạn chế; hệ thống văn bản, pháp luật cũng có một số nội dung chưa được điều chỉnh, hoàn thiện.

Về nguyên nhân chủ quan, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc cho biết việc ban hành văn bản ở các bộ, ngành, địa phương mặc dù đã có chỉ đạo phối hợp, tuy nhiên cũng có những nội dung chưa được kịp thời; công tác chỉ đạo ở các địa phương chưa thực sự quyết liệt; phối hợp để phát hiện và rà soát, sửa đổi, bổ sung nhưng bất cập thì cũng có lúc chưa kịp.

Nêu một số giải pháp khắc phục, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc nhấn mạnh, thời gian tới, Ủy ban Dân tộc sẽ tham mưu cho Chính phủ thực hiện một số giải pháp cụ thể như: tăng cường chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn và thực hiện hoàn thiện các hệ thống văn bản hướng dẫn theo yêu cầu; kịp thời cập nhật những khó khăn để đề xuất xử lý; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, chỉ đạo của các ban, bộ, ngành Trung ương.

Đồng thời, tăng cường phát huy vai trò người đứng đầu của các cấp, địa phương trong quá trình tổ chức triển khai; tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, vận động nhân dân kết hợp phát động các phong trào thi đua, các cuộc vận động để khơi dậy, tạo sự đồng thuận của nhân dân và sự chung tay của toàn xã hội.

Về kiến nghị của các địa phương đối với việc cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn ngân sách trung ương năm 2021-2022 và 3 chương trình mục tiêu quốc gia sang năm 2023, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc cho biết, Ủy ban Dân tộc sẽ tổng hợp và báo cáo Chính phủ quyết định trong thời gian tới.

Quỳnh Nga- Lan Anh

Tin mới nhất

Bắc Kạn cần duy trì và nâng cao bền vững tỷ lệ che phủ rừng

Bắc Kạn cần duy trì và nâng cao bền vững tỷ lệ che phủ rừng

Tỉnh Bắc Kạn cần tập trung xử lý các vấn đề nóng,tồn đọng trong thực tiễn, có các giải pháp căn cơ để duy trì, nâng cao bền vững tỷ lệ che phủ rừng trên địa bàn
Đắk Nông: Phát triển rừng gắn với tạo sinh kế cho đồng bào

Đắk Nông: Phát triển rừng gắn với tạo sinh kế cho đồng bào

Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Nam Tây Nguyên không chỉ quan tâm đến công tác bảo vệ, phát triển rừng, mà còn mang lại sự no ấm cho vùng đồng bào DTTS tại chỗ.
Thừa Thiên Huế: Những “sinh kế” giúp huyện miền núi A Lưới giảm nghèo

Thừa Thiên Huế: Những “sinh kế” giúp huyện miền núi A Lưới giảm nghèo

Chính quyền các cấp, tỉnh Thừa Thiên Huế đã chung tay hỗ trợ vật nuôi, cây trồng, đào tạo nhân lực… từng bước giúp huyện miền núi A Lưới từng bước giảm nghèo.
Vẫn còn hơn 3,3 triệu ha rừng và đất rừng chưa có chủ

Vẫn còn hơn 3,3 triệu ha rừng và đất rừng chưa có chủ

Vấn đề rừng chưa có chủ đã tồn tại nhiều năm qua, trong khi hàng nghìn hộ dân sống ở các vùng miền núi, đồng bào dân tộc thiểu số đang rất thiếu đất sản xuất.
Nghệ An: Tiến độ triển khai chương trình mục tiêu quốc gia quá chậm

Nghệ An: Tiến độ triển khai chương trình mục tiêu quốc gia quá chậm

Việc triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ở Nghệ An hiện đang quá chậm so với mục tiêu, yêu cầu đề ra.

Tin cùng chuyên mục

Điện Biên: Hỗ trợ người dân, doanh nghiệp phát triển cây dược liệu có giá trị kinh tế

Điện Biên: Hỗ trợ người dân, doanh nghiệp phát triển cây dược liệu có giá trị kinh tế

Điện Biên tập trung rà soát, nghiên cứu, ưu tiên lựa chọn những ngành, lĩnh vực có thế mạnh để mời gọi, thu hút đầu tư như phát triển cây dược liệu có giá trị.
Thanh Hóa: Đồng bào dân tộc ở bản Pượn ngóng đường dân sinh bao giờ mới làm trở lại

Thanh Hóa: Đồng bào dân tộc ở bản Pượn ngóng đường dân sinh bao giờ mới làm trở lại

Nhiều tháng nay, gần 200 nhân khẩu đồng bào dân tộc Thái, Mường ở bản Pượn ngóng tuyến đường vào bản thi công dang dở bao giờ mới được triển khai trở lại.
Longform | Đắk Nông: Đánh thức tương lai xanh trên vùng đất đỏ

Longform | Đắk Nông: Đánh thức tương lai xanh trên vùng đất đỏ

Sau 20 năm thành lập tỉnh, từ một địa phương nghèo khó nhất vùng Tây Nguyên, đến nay Đắk Nông đã đạt được những thành quả nhất định.
5 đảng viên giúp 1 hộ dân thoát nghèo: Mô hình hiệu quả cần nhân rộng

5 đảng viên giúp 1 hộ dân thoát nghèo: Mô hình hiệu quả cần nhân rộng

Từ năm 2020 đến nay, huyện uỷ Đắk Song đã triển khai hiệu quả mô hình “5 đảng viên giúp 1 hộ dân thoát nghèo”, giúp đỡ hộ nghèo thoát nghèo bền vững.
Giáo dục nghề nghiệp giúp giảm nghèo bền vững

Giáo dục nghề nghiệp giúp giảm nghèo bền vững

Để thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, bên cạnh các công cụ khác, việc thúc đẩy các chương trình giáo dục nghề nghiệp được coi là giải pháp hiệu quả.
Đắk Nông: Khẩn trương hoàn thành chương trình "Sóng và máy tính cho em"

Đắk Nông: Khẩn trương hoàn thành chương trình "Sóng và máy tính cho em"

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông Tôn Thị Ngọc Hạnh giao Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh khẩn trương hoàn thành chương trình "Sóng và máy tính cho em".
Đắk Nông: Ngăn tình trạng học sinh bỏ học đi làm công nhân

Đắk Nông: Ngăn tình trạng học sinh bỏ học đi làm công nhân

UBND tỉnh Đắk Nông chỉ đạo các đơn vị có liên quan khắc phục tình trạng học sinh bỏ học đi lao động trái quy định.
Chính sách nông nghiệp: Chìa khóa nâng cao giá trị nông sản Sơn La

Chính sách nông nghiệp: Chìa khóa nâng cao giá trị nông sản Sơn La

Chính sách nông nghiệp Sơn La đã được xây dựng với mục tiêu xây dựng Sơn La trở thành trung tâm phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của vùng Tây Bắc.
Vui "Ngày hội Biên phòng toàn dân" tại xã biên giới tỉnh Đắk Nông

Vui "Ngày hội Biên phòng toàn dân" tại xã biên giới tỉnh Đắk Nông

Thông qua Ngày hội Biên phòng toàn dân, thúc đẩy hơn nữa tình đoàn kết quân dân và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn biên giới tỉnh Đắk Nông.
Đơn vị hành chính tỉnh Thái Nguyên thay đổi ra sao sau ngày 10/4?

Đơn vị hành chính tỉnh Thái Nguyên thay đổi ra sao sau ngày 10/4?

Tỉnh Thái Nguyên có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 6 huyện và 3 thành phố; 177 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 126 xã, 41 phường và 10 thị trấn.
Chính sách dân tộc phải phù hợp với văn hóa và tập quán của đồng bào dân tộc thiểu số

Chính sách dân tộc phải phù hợp với văn hóa và tập quán của đồng bào dân tộc thiểu số

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang yêu cầu, chính sách dân tộc phải phát huy thế mạnh từng vùng, miền và phù hợp với văn hóa, tập quán của đồng bào dân tộc thiểu số.
Bộ Công Thương ban hành kế hoạch hành động phát triển kinh tế, xã hội vùng Tây Nguyên

Bộ Công Thương ban hành kế hoạch hành động phát triển kinh tế, xã hội vùng Tây Nguyên

Bộ Công Thương đã đề ra kế hoạch, phương hướng phát triển kinh tế, xã hội vùng Tây Nguyên theo tinh thần Nghị quyết số 152/NQ-CP của Chính phủ.
Hiệu quả mô hình "Đảng viên 5 cộng 1” tại xã miền núi tỉnh Đắk Nông

Hiệu quả mô hình "Đảng viên 5 cộng 1” tại xã miền núi tỉnh Đắk Nông

Bằng phương pháp "trao cần câu, không cho con cá", các Đảng viên xã miền núi tỉnh Đắk Nông đã sát cánh cùng những hộ nghèo trên con đường vượt khó.
Sơn La: Đẩy mạnh tiêu thụ nông sản qua sàn thương mại điện tử

Sơn La: Đẩy mạnh tiêu thụ nông sản qua sàn thương mại điện tử

Tỉnh Sơn La xác định chuyển đổi số và ứng dụng thương mại điện tử là "chìa khóa" phát triển bền vững nông nghiệp và là con đường đưa nông dân thoát nghèo.
Đắk Nông tổng kết 10 năm thực hiện Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

Đắk Nông tổng kết 10 năm thực hiện Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

Ngày 17/2, Tỉnh ủy Đắk Nông tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, Khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
Chính sách giảm nghèo ở Việt Nam: Những con số nhiều ý nghĩa

Chính sách giảm nghèo ở Việt Nam: Những con số nhiều ý nghĩa

Chính sách giảm nghèo ở Việt Nam năm 2022 vẫn được quan tâm trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp.
Kon Tum: Các hộ nghèo vay vốn trồng sâm được khoanh nợ

Kon Tum: Các hộ nghèo vay vốn trồng sâm được khoanh nợ

Ngân hàng Chính sách xã hội khoanh nợ cho các hộ dân nghèo trồng sâm bị chết trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum với số tiền 3,6 tỷ đồng.
Nỗ lực, cố gắng hơn nữa để triển khai hiệu quả các Chương trình mục tiêu quốc gia

Nỗ lực, cố gắng hơn nữa để triển khai hiệu quả các Chương trình mục tiêu quốc gia

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang vừa có chuyến công tác từ Bắc đến Nam để lắng nghe kết quả thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia.
Tây Nguyên cần đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn các chương trình MTQG

Tây Nguyên cần đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn các chương trình MTQG

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đề nghị các tỉnh Tây Nguyên cần đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn các chương trình mục tiêu quốc gia, đảm bảo chất lượng và hiệu quả.
Tháo gỡ khó khăn, phát huy hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia Tây Nguyên

Tháo gỡ khó khăn, phát huy hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia Tây Nguyên

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang chủ trì Hội nghị trực tuyến với các tỉnh vùng Tây Nguyên về công tác triển khai thực hiện 3 chương trình MTQG.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động