Mở rộng hơn nữa đối tượng thụ hưởng tiếp cận nguồn chính sách tín dụng

Chính sách tín dụng với người nghèo và đối tượng chính sách đã đi vào cuộc sống, song để nhân dân cả nước đồng tình ủng hộ thì vẫn còn rào cản cần tháo gỡ...
Chính sách tín dụng giúp người dân thoát nghèo Tích cực triển khai chính sách tín dụng trong phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Từ thực tiễn tại tỉnh miền núi Hòa Bình, phóng viên Báo Công Thương có cuộc trao đổi với bà Đinh Thị Thảo - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Hòa Bình xoay quanh vấn đề chính sách tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách.

Là tỉnh còn nhiều khó khăn nhưng thời gian qua Hòa Bình đã trích ngân sách địa phương uỷ thác sang ngân hàng chính sách xã hội tỉnh để cho vay một số đối tượng trên địa bàn. Đây là cách làm hay được giới chuyên gia và nhiều địa phương đánh giá cao. Chia sẻ của bà về cách làm ở địa phương mình?

Mở rộng hơn nữa đối tượng thụ hưởng tiếp cận nguồn chính sách tín dụng
Bà Đinh Thị Thảo - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Hòa Bình

Hòa Bình là một trong những địa phương, minh chứng sinh động cho tính ưu việt của tín dụng chính sách trong 20 năm qua. Là tỉnh miền núi có tỷ lệ hộ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn 74%, đến nay trên địa bàn tỉnh Hòa Bình hệ thống ngân hàng chính sách xã hội, mạng lưới cho vay là 151/151 xã/phường, thị trấn có điểm giao dịch.

Tỉnh Hòa Bình chủ yếu thu ngân sách là hỗ trợ từ trung ương nhưng thực hiện theo Chỉ thị 40 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách, 20 năm qua, hệ thống chính trị của tỉnh Hòa Bình đã vào cuộc, có sự quan tâm của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, UBND.

Theo đó, Tỉnh ủy cũng đã có chương trình hành động, UBND tỉnh cũng có kế hoạch ban hành cụ thể. Vừa qua, Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình đã ban hành chính sách rất đặc thù đối với tỉnh Hòa Bình thực hiện tín dụng chính sách, đó là hỗ trợ cho người lao động đi lao động nước ngoài.

Hòa Bình là tỉnh miền núi nằm ở Tây Bắc của Tổ quốc, với dân số hơn 85 vạn người, trong đó, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn 74%. Những năm qua, Hòa Bình đã có nhiều nỗ lực để đẩy nhanh công cuộc giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới. Trong đó, nhờ phát huy hiệu quả dòng vốn tín dụng ưu đãi từ ngân hàng chính sách xã hội nhiều hộ dân trên địa bàn đã thoát nghèo.

Mặc dù là tỉnh còn rất nghèo nhưng hàng năm UBND tỉnh và UBND các huyện đã dành 1 phần ngân sách của mình để chuyển sang Ngân hàng Chính sách xã hội để ủy thác cho vay, mỗi năm phấn đấu khoảng 30 tỷ.

Cho đến nay, Hòa Bình đã có 146 tỷ đồng từ nguồn ngân sách địa phương chuyển qua ngân hàng chính sách xã hội để ủy thác cho vay đối với người nghèo.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh còn vấn đề gì khiến bà trăn trở?

Một trong những nội dung chúng tôi còn trăn trở đó là tỷ lệ vốn từ tín dụng chính sách dành cho các đối tượng chưa phủ sóng được. Hiện còn nhiều đối tượng cần được hỗ trợ từ ngân hàng chính sách xã hội, từ tín dụng chính sách, đặc biệt những đối tượng có nhu cầu tiếp cận nguồn tín dụng chính sách để phát triển kinh doanh, sản xuất, tạo công ăn việc làm cho người lao động thông qua các doanh nghiệp, công ty với tính chất lâu dài và ổn định.

Mở rộng hơn nữa đối tượng thụ hưởng tiếp cận nguồn chính sách tín dụng
Nhờ phát huy hiệu quả dòng vốn tín dụng ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội nhiều hộ dân đã thoát nghèo

Vì vậy, tôi mong muốn trong thời gian tới, nguồn tín dụng chính sách với tỷ lệ lớn hơn so với thời điểm hiện nay để các đối tượng chính sách được tiếp cận, đặc biệt với các doanh nghiệp đã hoạt động kinh doanh trên địa bàn tỉnh Hòa Bình cũng như vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Nhằm phát huy nguồn vốn tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh, bà có đề xuất gì?

Tín dụng chính sách muốn phát huy hiệu quả cũng như tiếp tục thể hiện tính ưu việt đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, tôi cho rằng trước hết cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc. Chúng ta tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp ở địa phương, đặc biệt chủ lực vẫn là ngành dân tộc cùng với ngân hàng chính sách xã hội phải có những quy chế phối hợp cụ thể, chặt chẽ.

Những năm qua, vốn vay ưu đãi của ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Hòa Bình đã góp phần quan trọng trong công cuộc xóa đói, giảm nghèo; được xem như “bà đỡ” cho người dân trên hành trình vượt khó. Từ đầu năm 2023 đến nay, thông qua nguồn vốn tín dụng chính sách đã giúp hơn 18 nghìn lượt khách hàng vay vốn đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, phục vụ đời sống. Trong đó, hơn 6.700 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo được vay vốn; hơn 3,3 nghìn lao động được tạo việc làm; xây dựng, nâng cấp 13 nghìn công trình nước sạch và công trình vệ sinh tại vùng nông thôn.

Ngân hàng chính sách xã hội phải chỉ đạo từ Trung ương đến các địa phương để có sự phối hợp tốt hơn nữa. Theo đó, giữa ngân hàng chính sách xã hội của các cấp với cơ quan công tác dân tộc phải làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy chính quyền, tuyên truyền phổ biến để các đối tượng được tiếp cận tín dụng chính sách; ghi nhận biểu dương những điển hình tiên tiến về tín dụng chính sách…

Đồng thời, phải xác định các chủ thể tham gia hoạt động tín dụng chính sách từ cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan truyền thông, đối tượng (đặc biệt ở cơ sở), tổ tiết kiệm, tổ vay vốn… có nội dung nâng cao năng lực.

Những năm vừa qua, ngân hàng chính sách xã hội đã làm tốt nội dung này tuy nhiên tới đây chúng ta cần làm bài bản hơn nữa về việc nâng cao năng lực, đặc biệt các trình tự thủ tục cho vay từ dưới cơ sở, nhất là tổ tiết kiệm vay vốn trong việc họp bình xét đối tượng thụ hưởng và làm cho các đối tượng thụ hưởng thấy được quyền lợi, trách nhiệm, nghĩa vụ của họ khi được tiếp cận với nguồn này để họ dần phát huy hiệu quả, nâng cao năng lực bản thân mỗi một gia đình mỗi một đối tượng; tăng cường công tác kiểm tra giám sát, huy động các nguồn lực cho tín dụng chính sách…

Bên cạnh đó, việc thẩm định nội dung chương trình, phương án về sản xuất kinh doanh phải có ý kiến của cơ quan quản lý nhà nước, không thể qua loa, từ đó chúng ta mới thấy được tác dụng hiệu quả của nguồn vốn đến với các đối tượng.

Mở rộng hơn nữa đối tượng thụ hưởng tiếp cận nguồn chính sách tín dụng
Chính phủ nên mở rộng đối tượng được tiếp cận nguồn chính sách tín dụng

Một trong những vấn đề chúng tôi tiếp tục kiến nghị, đó là: Chính phủ nên mở rộng đối tượng được tiếp cận nguồn này, như: Những người lao động, công dân Việt Nam đủ 18 tuổi trở lên chưa có việc làm ổn định; các hợp tác xã, doanh nghiệp mở rộng sản xuất kinh doanh, tạo việc làm cho người lao động; mở rộng tới các đối tượng ở khu vực thị trấn, phường chứ không chỉ riêng vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi chỉ có người đồng bào…

Đặc biệt, cần nhân rộng những mô hình hay, cách làm hiệu quả để tín dụng chính sách thực sự là đòn bẩy vùng đồng bào dân tộc thiểu số nhưng phải bắt nguồn từ các cá nhân, tổ chức cụ thể, đặc biệt ranh giới giữa cận nghèo và thoát nghèo rất mong manh nên tôi mong muốn mở rộng đến các đối tượng không phải là nghèo nữa nhưng là những hộ có mức sống trung bình, đối tượng vừa thoát nghèo cũng nên tiếp tục được thụ hưởng tiếp cận nguồn chính sách tín dụng này.

Trân trọng cảm ơn bà!

Thanh Tâm

Tin mới nhất

Đưa kiến thức pháp luật đến với đồng bào vùng cao

Đưa kiến thức pháp luật đến với đồng bào vùng cao

Không chỉ Pà Cò - điểm nóng ma tuý trên mảnh đất Mai Châu (Hoà Bình) mà nhiều địa phương vùng cao xưa nay vốn ẩn chứa nhiều tệ nạn xã hội giờ đã rất bình yên.
Giảm nghèo thông tin vùng dân tộc thiểu số và miền núi: Quan trọng và thiết thực

Giảm nghèo thông tin vùng dân tộc thiểu số và miền núi: Quan trọng và thiết thực

Các chỉ tiêu của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đạt đã được nhiều kết quả tích cực.
Tín dụng chính sách: Tạo nguồn lực giúp đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi lựa chọn những cơ hội lớn

Tín dụng chính sách: Tạo nguồn lực giúp đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi lựa chọn những cơ hội lớn

Việt Nam là một trong những quốc gia làm tốt chiều cạnh giảm nghèo trong mục tiêu thiên niên kỷ, và tín dụng chính sách có vai trò rất lớn trong quá trình này.
Tín dụng chính sách: Đòn bẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số miền núi

Tín dụng chính sách: Đòn bẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số miền núi

Đây là chia sẻ của ông Phan Hồng Thủy - Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Ủy ban Dân tộc về vấn đề chính sách tín dụng ưu đãi cho người nghèo và đối tượng chính sách.

Tin cùng chuyên mục

Ngày 8/11, Tọa đàm Tín dụng chính sách: Đòn bẩy phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Ngày 8/11, Tọa đàm Tín dụng chính sách: Đòn bẩy phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số

9h30 ngày mai (8/11), Báo Công Thương dự kiến tổ chức Tọa đàm “Tín dụng chính sách: Đòn bẩy phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số”.
Thúc đẩy sản xuất, tạo sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi Thủ đô

Thúc đẩy sản xuất, tạo sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi Thủ đô

Sau 3 năm, vùng dân tộc thiểu số và miền núi Hà Nội đã có bước tiến quan trọng, thể hiện sự quan tâm đầu tư, hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố.
Đại biểu Quốc hội đề nghị làm rõ trách nhiệm trong thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia

Đại biểu Quốc hội đề nghị làm rõ trách nhiệm trong thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia

Vướng về cơ chế chính sách, muốn làm mà không thể làm được - ĐBQH đề nghị truy trách nhiệm các bộ, ngành chủ trì các Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG).
Từ chuyện mô hình chăn nuôi, ĐBQH nêu vướng mắc triển khai chương trình mục tiêu quốc gia

Từ chuyện mô hình chăn nuôi, ĐBQH nêu vướng mắc triển khai chương trình mục tiêu quốc gia

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, đại biểu Quốc hội đề nghị sớm ban hành đầy đủ các văn bản hướng dẫn.
Bài 2: Tăng cường truyền thông giảm nghèo - cách nào hiệu quả?

Bài 2: Tăng cường truyền thông giảm nghèo - cách nào hiệu quả?

Để nâng cao hiệu quả công tác cung cấp thông tin cho bà con vùng sâu, vùng xa góp phần phát triển kinh tế Nhà nước vẫn giữ vai trò dẫn dắt chủ đạo.
Bài 1: Nỗ lực từ chủ trương lớn

Bài 1: Nỗ lực từ chủ trương lớn

Giảm nghèo thông tin là một chủ trương lớn, cấu phần quan trọng trong chương trình giảm nghèo bền vững được các địa phương, Bộ ngành nỗ lực thực hiện.
Ngày 19/10: Tọa đàm Hỗ trợ tiếp cận thông tin sản xuất, kết nối thị trường nông sản cho vùng khó khăn

Ngày 19/10: Tọa đàm Hỗ trợ tiếp cận thông tin sản xuất, kết nối thị trường nông sản cho vùng khó khăn

Ngày 19/10, Báo Công Thương tổ chức Toạ đàm “Hỗ trợ tiếp cận thông tin sản xuất, kết nối thị trường nông sản cho các xã nghèo, huyện nghèo".
Ngày 18/10: Toạ đàm "Nâng cao hiệu quả cung cấp thông tin thị trường cho đồng bào nghèo vùng khó khăn"

Ngày 18/10: Toạ đàm "Nâng cao hiệu quả cung cấp thông tin thị trường cho đồng bào nghèo vùng khó khăn"

Thực hiện chương trình giảm nghèo thông tin, Báo Công Thương tổ chức Toạ đàm "Nâng cao hiệu qủa cung cấp thông tin thị trường cho đồng bào nghèo vùng khó khăn"
Thanh Hóa: Kết quả đáng ghi nhận trong công tác giảm nghèo bền vững

Thanh Hóa: Kết quả đáng ghi nhận trong công tác giảm nghèo bền vững

Tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh Thanh Hóa giảm, năm 2023 ước còn 3,49%, bình quân giai đoạn 2022-2023 giảm 1,65%/năm, cao hơn so với mục tiêu kế hoạch.
Hành trình 21 năm gieo niềm tin và khát vọng cho hộ nghèo, đối tượng chính sách

Hành trình 21 năm gieo niềm tin và khát vọng cho hộ nghèo, đối tượng chính sách

Nguồn vốn tín dụng chính sách đã đáp ứng nhu cầu vay vốn của đông đảo người nghèo và các đối tượng chính sách khác ở 100% xã, phường, thị trấn trên cả nước.
Bài 2: Ưu tiên phát triển đường bộ và hàng không

Bài 2: Ưu tiên phát triển đường bộ và hàng không

Đường bộ và hàng không là hai loại hình giao thông trọng tâm cần được ưu tiên đầu tư nhằm giúp các tỉnh vùng Trung du và miền núi Bắc bộ phát triển.
Bài 1: Trở lực từ thiếu hạ tầng giao thông

Bài 1: Trở lực từ thiếu hạ tầng giao thông

Thiếu hạ tầng giao thông được xác định là nguyên nhân quan trọng ảnh hưởng tới phát triển kinh tế- xã hội của các địa phương vùng Trung du và miền núi Bắc bộ.
Thừa Thiên Huế: Thực hiện chính sách đặc thù trong giảm nghèo bền vững

Thừa Thiên Huế: Thực hiện chính sách đặc thù trong giảm nghèo bền vững

Tỉnh Thừa Thiên Huế thực hiện rà soát, xác định nguyên nhân, các chính sách đặc thù... nhằm đưa ra các giải pháp, chính sách cụ thể trong giảm nghèo bền vững.
Chính sách khuyến công: Đồng hành cùng bà con khu vực miền núi giảm nghèo

Chính sách khuyến công: Đồng hành cùng bà con khu vực miền núi giảm nghèo

Chính sách khuyến công với độ mở lớn đã và đang hỗ trợ bà con dân tộc thiểu số ở khu vực miền núi giảm nghèo một cách hiệu quả.
Thanh Hóa: Triển khai nhiều giải pháp nhằm giảm nghèo nhanh và bền vững

Thanh Hóa: Triển khai nhiều giải pháp nhằm giảm nghèo nhanh và bền vững

Thanh Hóa đề ra mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí mới hàng năm 1,5% trở lên, đồng thời triển khai nhiều giải pháp nhằm giảm nghèo nhanh và bền vững.
Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: Còn bất cập gì?

Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: Còn bất cập gì?

Công tác lập kế hoạch và phân bổ vốn còn bất cập, chưa sát với tình hình thực tiễn; nhiều địa phương sử dụng kết quả từ điều tra dân tộc thiểu số cũ.
Cơ bản thực hiện đạt các mục tiêu, chỉ tiêu giảm nghèo hàng năm

Cơ bản thực hiện đạt các mục tiêu, chỉ tiêu giảm nghèo hàng năm

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững đã đạt một số kết quả tích cực, đời sống người nghèo, địa bàn nghèo có bước cải thiện, nâng cao.
Bộ Công Thương: Thúc đẩy tiêu thụ nông sản miền núi, vùng dân tộc là nhiệm vụ trọng tâm

Bộ Công Thương: Thúc đẩy tiêu thụ nông sản miền núi, vùng dân tộc là nhiệm vụ trọng tâm

Bà Lê Việt Nga - Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước - Bộ Công Thương đã có cuộc trao đổi với phóng viên về vấn đề tiêu thụ nông sản miền núi, vùng dân tộc.
Phát triển thị trường cho sản phẩm miền núi, vùng đồng bào dân tộc

Phát triển thị trường cho sản phẩm miền núi, vùng đồng bào dân tộc

Là khu vực tập trung nhiều sản phẩm đặc sản chất lượng, việc tìm đầu ra cho sản phẩm vùng miền núi, đồng bào dân tộc luôn được quan tâm đặc biệt.
Xóa “vùng lõi nghèo”: Cần sự chung tay toàn xã hội

Xóa “vùng lõi nghèo”: Cần sự chung tay toàn xã hội

Trung du và miền núi phía Bắc vẫn là “vùng lõi nghèo" của cả nước khi tỷ lệ nghèo đa chiều năm 2022 là 22%, gấp gần 3 lần bình quân cả nước.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động