Tín dụng chính sách: Tạo nguồn lực giúp đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi lựa chọn những cơ hội lớn

Việt Nam là một trong những quốc gia làm tốt chiều cạnh giảm nghèo trong mục tiêu thiên niên kỷ, và tín dụng chính sách có vai trò rất lớn trong quá trình này.
Hành trình 21 năm gieo niềm tin và khát vọng cho hộ nghèo, đối tượng chính sách Tín dụng chính sách: Đòn bẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số miền núi Phát huy vai trò của tín dụng chính sách xã hội đối với đồng bào dân tộc thiểu số

Chăm lo các đối tượng yếu thế, không để ai bị bỏ lại phía sau

Chính sách tín dụng ưu đãi cho người nghèo và các đối tượng chính sách để phát triển sản xuất là một cấu phần quan trọng trong Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững của Việt Nam. Chính sách này đã tạo điều kiện cho người nghèo và các đối tượng chính sách tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Nhà nước nhằm cải thiện và từng bước nâng cao điều kiện sống, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện ở các vùng nghèo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Hơn 20 năm qua, tín dụng chính sách đã trở thành một “điểm sáng” và là một trong những “trụ cột” trong hệ thống các chính sách giảm nghèo - “chăm lo các đối tượng yếu thế, không để ai bị bỏ lại phía sau, thu hẹp khoảng cách giàu nghèo giữa các vùng, miền trên cả nước” theo chủ trương, quan điểm nhất quán của Đảng, Nhà nước trong quá trình xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Tín dụng chính sách: Tạo nguồn lực giúp đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi lựa chọn những cơ hội lớn
TS. Võ Trí Thành, Chuyên gia kinh tế, Viện trưởng Viện Nghiên cứu chiến lược thương hiệu và cạnh tranh

Theo thống kê của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, vốn tín dụng chính sách đã được đầu tư đến 100% xã, phường, thị trấn trên cả nước; hỗ trợ hơn 6,5 triệu hộ vượt ngưỡng nghèo; giải quyết việc làm cho hơn 6,4 triệu lao động; hỗ trợ gần 3,9 triệu học sinh, sinh viên được vay vốn đi học; xây dựng gần 772 nghìn căn nhà cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác…

Tín dụng chính sách xã hội góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trên cả nước qua các giai đoạn, cụ thể giai đoạn 2011 - 2015 từ 14,2% xuống 4,25%; giai đoạn 2016 - 2021 từ 9,88% xuống 2,23…

Tín dụng chính sách có ý nghĩa rất quan trọng trong nhiều khía cạnh của sự phát triển, không chỉ cho vùng miền núi, vùng khó khăn mà cho sự phát triển chung của đất nước.

Kinh tế học người ta hay nói về “vòng luẩn quẩn”. Chính “vòng luẩn quẩn” này cho thấy vì sao tín dụng chính sách lại có ý nghĩa đòn bẩy đến vậy. Người nghèo thường không có tiết kiệm, không có đầu tư, từ đó khó phát triển. Tín dụng chính sách đóng vai trò hỗ trợ, bù đắp cho nhóm đối tượng này để họ có nguồn lực tiến lên và bứt phá.

Hiện nay nói đến phát triển không đơn thuần chỉ là tăng trưởng, là thu nhập được nâng lên - đó là những điều quan trọng, nhưng phát triển còn phải là bền vững, là “không để ai bị bỏ lại phía sau”. Đặc biệt là Việt Nam, chúng ta không chờ đến khi chúng ta giàu mới xử lý những vấn đề xã hội, mà chúng ta triển khai đồng thời cùng sự phát triển đất nước.

Có thể nói, Việt Nam là một trong những quốc gia làm tốt nhất chiều cạnh giảm nghèo trong mục tiêu thiên niên kỷ; bây giờ chúng ta đang thực hiện mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc, và tín dụng chính sách vẫn có vai trò rất lớn trong quá trình này.

Một điều nữa, tín dụng chính sách đóng góp không nhỏ trong công cuộc đổi mới, cải cách của Việt Nam. Công cuộc đổi mới, nhất là trong kinh tế, thực chất là mở rộng cơ hội lựa chọn cho người dân, ví dụ như quyền kinh doanh, khả năng sáng tạo… bằng kinh tế thị trường, bằng mở cửa hội nhập; và điều quan trọng là nâng cao năng lực cho người dân, doanh nghiệp. Không chỉ là đưa tiền, mà là sử dụng linh hoạt, hợp lý các nguồn lực để thúc đẩy năng lực nội tại của nhóm đối tượng được hỗ trợ, như việc hỗ trợ học sinh, sinh viên đi học, giải quyết việc làm cho người lao động, hỗ trợ giảm nghèo bền vững… Như chúng ta thường nói là cho “cần câu” chứ không chỉ cho “cá”. Có thể nói tín dụng chính sách đã tạo nguồn lực giúp đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi lựa chọn những cơ hội lớn hơn.

Tín dụng chính sách: Tạo nguồn lực giúp đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi lựa chọn những cơ hội lớn
Hiện nhu cầu về vốn để phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi là rất lớn

Tận dụng nguồn lực để hỗ trợ nâng cao năng lực cho đối tượng thụ hưởng

Nói đến tín dụng chính sách nghĩa là chúng ta ưu đãi cho người nghèo và các đối tượng yếu thế của xã hội. Sự ưu đãi ở đây mang tính nhân văn của Đảng, Nhà nước ta. Tuy nhiên, vẫn cần có những giải pháp thiết thực hơn để thúc đẩy kinh tế khu vực vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi.

Theo đó, trong quá trình phát triển, nguồn lực của Ngân hàng Chính sách xã hội ngày càng đòi hỏi phải lớn hơn rất nhiều. Phạm vi triển khai tín dụng chính sách sẽ rộng hơn những câu chuyện chúng ta thường nói là hỗ trợ người nghèo, hỗ trợ việc làm, hỗ trợ học sinh sinh viên đi học…

Như đã nói, những gói hỗ trợ thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội để hỗ trợ đồng bào cần tạo điều kiện cho họ nâng cao năng lực nội tại. Chúng ta có những gói hỗ trợ cho hộ gia đình, hợp tác xã, doanh nghiệp nhỏ, có cả những chương trình lớn như OCOP. Chính sách cho vay cần gắn với kết nối để hỗ trợ nguồn đầu ra, phân phối sản phẩm,… nhất là các hộ gia đình, doanh nghiệp nhỏ ở vùng sâu vùng xa.

Có lẽ ở góc độ cung cấp nguồn lực thì hiện nay Ngân hàng Chính sách xã hội có rất nhiều ưu thế: sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, mức độ giám sát đầy đủ của các bên, tính minh bạch và những ưu đãi đặc biệt về quy trình, thủ tục, cách tiếp cận giữa người cho vay và người đi vay... Nếu chúng ta làm tốt công tác ủy thác thì nguồn lực của Ngân hàng Chính sách xã hội cũng được tận dụng tốt hơn. Do đó, cách nhìn nhận, triển khai để tạo nguồn lực, nguồn vốn chính sách cho xã hội là rất quan trọng, làm sao tạo tính kết nối, để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp nâng cao năng lực trong các chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị.

Một trong những bài học tiêu biểu là tỉnh Sơn La. Cách đây 5 - 7 năm có lẽ người dân Hà Nội rất ít biết về đặc sản, sản phẩm của Sơn La. Nhưng bây giờ sản phẩm Sơn La rất nổi tiếng. Tín dụng chính sách bên cạnh việc phát triển các mặt hàng OCOP, các sản phẩm đặc sản của địa phương còn gắn kết doanh nghiệp, hỗ trợ người dân biết cách phân phối hàng hóa, bán hàng online hiệu quả. Tôi nghĩ đó là một trong những bài học để góc nhìn của Ngân hàng Chính sách xã hội không dừng lại ở cho vay, ưu đãi mà hướng đến mục đích gắn với nâng cao năng lực.

Hiện nhu cầu về vốn để phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi là rất lớn, tuy nhiên theo Ngân hàng Nhà nước, nguồn vốn chính sách hiện còn hạn hẹn, rất nhiều đối tượng chính sách chưa thể tiếp cận được nguồn này Vậy làm thế nào để các chính sách hỗ trợ về tín dụng của chúng ta mang tính dài hơi, bền vững hơn?

Trước tiên, chúng ta cần làm tốt hơn việc thống kê: Con số cụ thể trong các chương trình giảm nghèo, những trường hợp thực sự thoát nghèo bền vững nhờ chính sách cho vay, tỷ lệ là bao nhiêu, trường hợp nào chưa thành công… Từ những thống kê cụ thể sẽ giúp nhìn nhận lại và rút ra những bài học cần thiết để nâng cao hiệu quả của các chương trình hỗ trợ, đồng thời góp phần lan tỏa những kết quả tích cực.

Thứ hai, trong thời gian tới, đối tượng, phạm vi cho vay của Ngân hàng Chính sách xã hội có thể sẽ rộng lớn hơn, vậy cách huy động nguồn lực phải khác. Bên cạnh việc ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội, cần có nhiều nguồn lực khác như: Các địa phương trích từ ngân sách địa phương, nguồn đóng góp của các doanh nghiệp cho công tác xóa đói giảm nghèo, xử lý những vấn đề xã hội…

Thứ ba, chính sách xã hội nên chú trọng đến tín dụng xanh. Lĩnh vực này không chỉ liên quan đến những doanh nghiệp lớn mà có thể bắt đầu từ những sản phẩm địa phương, chương trình OCOP. Bởi tiêu chí xanh, bền vững là xu thế toàn cầu. Trong quá trình triển khai cần cho thấy việc này mang lại lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp trong việc nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh trong dài hạn cũng như xây dựng hình ảnh, thương hiệu tốt hơn.

Nhấn mạnh lại, trong bất kỳ trường hợp nào, về dài hạn, ý nghĩa và vai trò của Ngân hàng Chính sách xã hội, tín dụng chính sách còn rất quan trọng, kể cả khi chúng ta thực hiện được mục tiêu đến năm 2030 Việt Nam trở thành nước có thu nhập trung bình cao, năm 2045 trở thành nước phát triển, lúc đó chúng ta vẫn còn không ít vấn đề xã hội cần xử lý.

TS. Võ Trí Thành, Chuyên gia kinh tế, Viện trưởng Viện Nghiên cứu chiến lược thương hiệu và cạnh tranh

Tin mới nhất

Hỗ trợ xây dựng và cải tạo nhà vệ sinh trường học tại vùng khó khăn

Hỗ trợ xây dựng và cải tạo nhà vệ sinh trường học tại vùng khó khăn

Ở nhiều điểm trường tại các địa bàn khó khăn, nhà vệ sinh trường học đạt chuẩn vẫn còn rất thiếu thốn, ảnh hưởng đến sức khỏe và kết quả học tập của học sinh.
Đưa kiến thức pháp luật đến với đồng bào vùng cao

Đưa kiến thức pháp luật đến với đồng bào vùng cao

Không chỉ Pà Cò - điểm nóng ma tuý trên mảnh đất Mai Châu (Hoà Bình) mà nhiều địa phương vùng cao xưa nay vốn ẩn chứa nhiều tệ nạn xã hội giờ đã rất bình yên.
Giảm nghèo thông tin vùng dân tộc thiểu số và miền núi: Quan trọng và thiết thực

Giảm nghèo thông tin vùng dân tộc thiểu số và miền núi: Quan trọng và thiết thực

Các chỉ tiêu của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đạt đã được nhiều kết quả tích cực.

Tin cùng chuyên mục

Tín dụng chính sách: Đòn bẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số miền núi

Tín dụng chính sách: Đòn bẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số miền núi

Đây là chia sẻ của ông Phan Hồng Thủy - Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Ủy ban Dân tộc về vấn đề chính sách tín dụng ưu đãi cho người nghèo và đối tượng chính sách.
Mở rộng hơn nữa đối tượng thụ hưởng tiếp cận nguồn chính sách tín dụng

Mở rộng hơn nữa đối tượng thụ hưởng tiếp cận nguồn chính sách tín dụng

Chính sách tín dụng với người nghèo và đối tượng chính sách đã đi vào cuộc sống, song để nhân dân cả nước đồng tình ủng hộ thì vẫn còn rào cản cần tháo gỡ...
Ngày 8/11, Tọa đàm Tín dụng chính sách: Đòn bẩy phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Ngày 8/11, Tọa đàm Tín dụng chính sách: Đòn bẩy phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số

9h30 ngày mai (8/11), Báo Công Thương dự kiến tổ chức Tọa đàm “Tín dụng chính sách: Đòn bẩy phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số”.
Thúc đẩy sản xuất, tạo sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi Thủ đô

Thúc đẩy sản xuất, tạo sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi Thủ đô

Sau 3 năm, vùng dân tộc thiểu số và miền núi Hà Nội đã có bước tiến quan trọng, thể hiện sự quan tâm đầu tư, hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố.
Đại biểu Quốc hội đề nghị làm rõ trách nhiệm trong thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia

Đại biểu Quốc hội đề nghị làm rõ trách nhiệm trong thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia

Vướng về cơ chế chính sách, muốn làm mà không thể làm được - ĐBQH đề nghị truy trách nhiệm các bộ, ngành chủ trì các Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG).
Từ chuyện mô hình chăn nuôi, ĐBQH nêu vướng mắc triển khai chương trình mục tiêu quốc gia

Từ chuyện mô hình chăn nuôi, ĐBQH nêu vướng mắc triển khai chương trình mục tiêu quốc gia

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, đại biểu Quốc hội đề nghị sớm ban hành đầy đủ các văn bản hướng dẫn.
Bài 2: Tăng cường truyền thông giảm nghèo - cách nào hiệu quả?

Bài 2: Tăng cường truyền thông giảm nghèo - cách nào hiệu quả?

Để nâng cao hiệu quả công tác cung cấp thông tin cho bà con vùng sâu, vùng xa góp phần phát triển kinh tế Nhà nước vẫn giữ vai trò dẫn dắt chủ đạo.
Bài 1: Nỗ lực từ chủ trương lớn

Bài 1: Nỗ lực từ chủ trương lớn

Giảm nghèo thông tin là một chủ trương lớn, cấu phần quan trọng trong chương trình giảm nghèo bền vững được các địa phương, Bộ ngành nỗ lực thực hiện.
Ngày 19/10: Tọa đàm Hỗ trợ tiếp cận thông tin sản xuất, kết nối thị trường nông sản cho vùng khó khăn

Ngày 19/10: Tọa đàm Hỗ trợ tiếp cận thông tin sản xuất, kết nối thị trường nông sản cho vùng khó khăn

Ngày 19/10, Báo Công Thương tổ chức Toạ đàm “Hỗ trợ tiếp cận thông tin sản xuất, kết nối thị trường nông sản cho các xã nghèo, huyện nghèo".
Ngày 18/10: Toạ đàm "Nâng cao hiệu quả cung cấp thông tin thị trường cho đồng bào nghèo vùng khó khăn"

Ngày 18/10: Toạ đàm "Nâng cao hiệu quả cung cấp thông tin thị trường cho đồng bào nghèo vùng khó khăn"

Thực hiện chương trình giảm nghèo thông tin, Báo Công Thương tổ chức Toạ đàm "Nâng cao hiệu qủa cung cấp thông tin thị trường cho đồng bào nghèo vùng khó khăn"
Thanh Hóa: Kết quả đáng ghi nhận trong công tác giảm nghèo bền vững

Thanh Hóa: Kết quả đáng ghi nhận trong công tác giảm nghèo bền vững

Tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh Thanh Hóa giảm, năm 2023 ước còn 3,49%, bình quân giai đoạn 2022-2023 giảm 1,65%/năm, cao hơn so với mục tiêu kế hoạch.
Hành trình 21 năm gieo niềm tin và khát vọng cho hộ nghèo, đối tượng chính sách

Hành trình 21 năm gieo niềm tin và khát vọng cho hộ nghèo, đối tượng chính sách

Nguồn vốn tín dụng chính sách đã đáp ứng nhu cầu vay vốn của đông đảo người nghèo và các đối tượng chính sách khác ở 100% xã, phường, thị trấn trên cả nước.
Bài 2: Ưu tiên phát triển đường bộ và hàng không

Bài 2: Ưu tiên phát triển đường bộ và hàng không

Đường bộ và hàng không là hai loại hình giao thông trọng tâm cần được ưu tiên đầu tư nhằm giúp các tỉnh vùng Trung du và miền núi Bắc bộ phát triển.
Bài 1: Trở lực từ thiếu hạ tầng giao thông

Bài 1: Trở lực từ thiếu hạ tầng giao thông

Thiếu hạ tầng giao thông được xác định là nguyên nhân quan trọng ảnh hưởng tới phát triển kinh tế- xã hội của các địa phương vùng Trung du và miền núi Bắc bộ.
Thừa Thiên Huế: Thực hiện chính sách đặc thù trong giảm nghèo bền vững

Thừa Thiên Huế: Thực hiện chính sách đặc thù trong giảm nghèo bền vững

Tỉnh Thừa Thiên Huế thực hiện rà soát, xác định nguyên nhân, các chính sách đặc thù... nhằm đưa ra các giải pháp, chính sách cụ thể trong giảm nghèo bền vững.
Chính sách khuyến công: Đồng hành cùng bà con khu vực miền núi giảm nghèo

Chính sách khuyến công: Đồng hành cùng bà con khu vực miền núi giảm nghèo

Chính sách khuyến công với độ mở lớn đã và đang hỗ trợ bà con dân tộc thiểu số ở khu vực miền núi giảm nghèo một cách hiệu quả.
Thanh Hóa: Triển khai nhiều giải pháp nhằm giảm nghèo nhanh và bền vững

Thanh Hóa: Triển khai nhiều giải pháp nhằm giảm nghèo nhanh và bền vững

Thanh Hóa đề ra mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí mới hàng năm 1,5% trở lên, đồng thời triển khai nhiều giải pháp nhằm giảm nghèo nhanh và bền vững.
Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: Còn bất cập gì?

Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: Còn bất cập gì?

Công tác lập kế hoạch và phân bổ vốn còn bất cập, chưa sát với tình hình thực tiễn; nhiều địa phương sử dụng kết quả từ điều tra dân tộc thiểu số cũ.
Cơ bản thực hiện đạt các mục tiêu, chỉ tiêu giảm nghèo hàng năm

Cơ bản thực hiện đạt các mục tiêu, chỉ tiêu giảm nghèo hàng năm

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững đã đạt một số kết quả tích cực, đời sống người nghèo, địa bàn nghèo có bước cải thiện, nâng cao.
Bộ Công Thương: Thúc đẩy tiêu thụ nông sản miền núi, vùng dân tộc là nhiệm vụ trọng tâm

Bộ Công Thương: Thúc đẩy tiêu thụ nông sản miền núi, vùng dân tộc là nhiệm vụ trọng tâm

Bà Lê Việt Nga - Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước - Bộ Công Thương đã có cuộc trao đổi với phóng viên về vấn đề tiêu thụ nông sản miền núi, vùng dân tộc.
Xem thêm

Đọc nhiều

Mobile VerionPhiên bản di động