Bắc Giang: Chương trình OCOP nhận được sự đồng hành, tích cực tham gia của người dân

Chương trình OCOP đã được triển khai tại 63 tỉnh thành trên cả nước và góp phần tạo việc làm, thúc đẩy phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số
Xây dựng nông thôn mới: Tiền Giang đẩy mạnh thực hiện Chương trình OCOP Công tác thông tin thị trường rất quan trọng đối với các chủ thể OCOP

Một trong những địa phương thành công trong chương trình này phải kể đến Bắc Giang. Để hiểu rõ hơn những kết quả chương trình mang lại, phóng viên Báo Công Thương có cuộc trao đổi với Ông Nguyễn Thái Trường - Phó Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Giang.

Được đánh giá là một trong những địa phương có chiều sâu trong triển khai chương trình OCOP, chia sẻ của ông với độc giả Báo Công Thương về một số kết quả nổi bật mà Bắc Giang đã đạt được?

Bắc Giang là địa phương có nhiều lợi thế và tiềm năng phát triển kinh tế - xã hội: Có 27 làng nghề đã được UBND tỉnh công nhận; 52 sản phẩm chủ lực, đặc trưng, tiềm năng và hàng trăm sản phẩm địa phương. Bên cạnh đó, địa phương còn có nhiều tiềm năng về phát triển du lịch văn hóa tâm linh, lịch sử - văn hóa và sinh thái nghỉ dưỡng… Đây là tiền đề, lợi thế của tỉnh trong việc lựa chọn sản phẩm tham gia đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP.

Bắc Giang: Chương trình OCOP nhận được sự đồng hành, tích cực tham gia của người dân

Ông Nguyễn Thái Trường - Phó Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Giang

Sau hơn 4 năm triển khai thực hiện, Chương trình OCOP tỉnh Bắc Giang đã đạt được một số kết quả nổi bật, như: Có được sự quan tâm sâu sắc của cấp ủy, chính quyền các cấp, cả hệ thống chính trị và người dân đồng tình hưởng ứng, tích cực tham gia. Chương trình thu hút được nhiều chủ thể là các hợp tác xã với 76/97 chủ thể tham gia, chiếm 87,35 %; nhiều thanh niên trẻ có trình độ, nhiệt huyết khởi nghiệp và tạo ra nhiều sản phẩm để tham gia chương trình.

Đến nay, tỉnh Bắc Giang có 180 sản phẩm OCOP được công nhận đạt từ 3 sao trở lên (có 42 sản phẩm 4 sao và 138 sản phẩm 3 sao) trong đó có 1 sản phẩm dịch vụ du lịch cộng đồng và điểm du lịch và 1 sản phẩm tiềm năng 5 sao trình Hội đồng phân hạng, đánh giá quốc gia.

Trong 4 năm qua, tỉnh đã hỗ trợ cho trên 100 lượt hợp tác xã, doanh nghiệp, chủ thể với khoảng 350 lượt sản phẩm OCOP tham gia các hội chợ triển lãm, xúc tiến thương mại tại các tỉnh, như: Quảng Ninh, Lào Cai, Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Hòa Bình, Nha Trang… Một số điểm giới thiệu, quảng bá sản phẩm OCOP tại các huyện, siêu thị lớn và các sàn thương mại điện tử.

Các chủ thể tham gia chương trình đã được hỗ trợ tập huấn nâng cao nhận thức. Tỉnh cũng đã vận dụng cơ chế, chính sách khác nhau hỗ trợ chủ thể sản xuất bổ sung các nội dung khác về chất lượng, bao bì, nhãn mác, đảm bảo theo yêu cầu của bộ tiêu chí.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, trong quá trình triển khai thực hiện, khó khăn nhất địa phương gặp phải là gì?

Nhận thức về Chương trình OCOP của một số địa phương, chủ thể sản xuất chưa rõ ràng, có tư tưởng ngại khi được tư vấn hoàn thiện hồ sơ chương trình. Cán bộ quản lý chương trình ở cơ sở chủ yếu là kiêm nhiệm. Mặc dù đã được tham gia tập huấn song do nội dung chương trình còn mới, đa dạng nên việc nắm bắt chưa đầy đủ, nhất là nội dung hoàn thiện sản phẩm.

Bên cạnh đó, sản phẩm đặc sản, đặc trưng trên địa bàn tỉnh tuy nhiều và có tiềm năng phát triển thành sản phẩm OCOP song nhiều sản phẩm chưa xây dựng thương hiệu, tính cạnh tranh chưa cao. Sản phẩm chủ yếu là sơ chế, chưa nhiều sản phẩm chế biến sâu. Việc hình thành chuỗi từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm còn ít. Sản phẩm du lịch cộng đồng chưa phong phú, hấp dẫn.

Ngoài ra, bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm theo Quyết định số 1048/QĐ-TTg và Quyết định số 781/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ chưa bao quát hết các nội dung đánh giá, phân hạng sản phẩm. Công tác kiểm tra giám sát chất lượng sản phẩm OCOP sau khi được công nhận còn hạn chế.

Trên cơ sở triển khai cũng như kết quả chương trình đã đạt được, những bài học kinh nghiệm tỉnh Bắc Giang rút ra cho công tác xây dựng và phát triển sản phẩm OCOP?

Theo tôi, chương trình thành công là nhờ có sự chỉ đạo sát sao của tỉnh uỷ, UBND tỉnh, sự phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương với cơ quan thường trực chương trình là Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Bắc Giang: Chương trình OCOP nhận được sự đồng hành, tích cực tham gia của người dân
Đến nay, tỉnh Bắc Giang có 180 sản phẩm OCOP được công nhận đạt từ 3 sao trở lên

Bên cạnh đó, làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho toàn xã hội hiểu được mục đích, ý nghĩa của chương trình OCOP, từ đó thúc đẩy sản xuất, tạo điều kiện và động lực cho người sản xuất mạnh dạn đầu tư, phát triển sản phẩm lợi thế của mỗi địa phương. Hướng chủ thể phát triển sản phẩm của mình với niềm tự hào với quê hương, bản xứ.

Tập trung phát triển các sản phẩm đặc trưng, tiềm năng; sản phẩm có lợi thế so sánh. Phát triển sản phẩm hàng hóa, dịch vụ đa dạng theo hướng nâng cao chất lượng, đưa chương trình đi vào chiều sâu, gia tăng giá trị lớn, có sức cạnh tranh cao và có khả năng xuất khẩu.

Tăng cường hỗ trợ chủ thể xây dựng thương hiệu, truy xuất nguồn gốc, xây dựng website cơ sở; cải tiến mẫu mã, bao bì nhãn mác theo hướng sáng tạo, có bản sắc riêng.

Củng cố, phát triển các hình thức tổ chức sản xuất, kinh doanh (ưu tiên phát triển hợp tác xã, doanh nghiệp nhỏ và vừa) để sản xuất các sản phẩm, dịch vụ có lợi thế, có khả năng cạnh tranh theo hướng liên kết sản xuất.

Đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, trưng bày các sản phẩm đặc trưng của tỉnh tại các sự kiện hội chợ, triển lãm để đẩy mạnh quảng bá sản phẩm giúp các chủ thể sản xuất tăng cường tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường. Hỗ trợ xây dựng các điểm, trung tâm bán hàng kết nối các sản phẩm chủ lực, đặc trưng, tiềm năng với thị trường nội địa và toàn cầu.

Tiếp nối những thành công đã đạt được, tỉnh có giải pháp gì để phát huy hiệu quả từ Chương trình OCOP mang lại trong thời gian tới.

Để nâng cao hiệu quả và chất lượng của Chương trình OCOP, thời gian tới, Bắc Giang tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho toàn xã hội hiểu được mục đích, ý nghĩa của chương trình. Coi đây là nhiệm vụ trọng tâm trong thực hiện xây dựng nông thôn mới và cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp ở địa phương.

Đồng thời thực hiện đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ và các chủ thể sản xuất tham gia. Triển khai thực hiện các cơ chế chính sách của trung ương và của tỉnh.

Phát triển sản phẩm OCOP, sản phẩm làng nghề gắn với du lịch. Tăng cường các hoạt động hỗ trợ chủ thể phát triển hoàn thiện sản phẩm. Đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá, giới thiệu sản phẩm OCOP. Xây dựng các điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP trên địa bàn các huyện, thành phố.

Đồng thời tập trung hướng dẫn thành lập mới, củng cố, phát triển hợp tác xã, doanh nghiệp để sản xuất sản phẩm OCOP; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tình hình triển khai, thực hiện và quản lý sản phẩm Chương trình OCOP sau khi được chứng nhận.

Trân trọng cảm ơn ông!

Kết quả Chương trình OCOP tại các huyện miền núi, vùng có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống của tỉnh Bắc Giang thời gian qua: Tại các huyện Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam, Yên Thế, tổng số sản phẩm OCOP được đánh giá, phân hạng là 69/180 chiếm 38,3%. Điển hình như huyện Lục Ngạn có 26 sản phẩm (16 đạt 4 sao, 10 đạt 3 sao). Huyện Yên Thế có 25 sản phẩm (4 đạt 4 sao, 21 đạt 3 sao). Tạo được các vùng liên kết sản xuất như: Gà đồi tại Yên Thế; vải thiều, bưởi, cam tại huyện Lục Ngạn.
Thanh Tâm (thực hiện)
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★

Tin mới nhất

Bộ Y tế đề nghị làm rõ vụ cháu bé 3 tuổi nghi hóc hạt bí tử vong ở Quảng Ngãi

Bộ Y tế đề nghị làm rõ vụ cháu bé 3 tuổi nghi hóc hạt bí tử vong ở Quảng Ngãi

Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo Bệnh viện Sản Nhi tỉnh này làm rõ vụ cháu bé 3 tuổi nghi hóc hạt bí tử vong, người nhà tố bệnh viện tắc trách.
Quảng Ninh: 120 xe hàng thông quan qua cửa khẩu, lối mở ở TP Móng Cái sau kỳ nghỉ Tết

Quảng Ninh: 120 xe hàng thông quan qua cửa khẩu, lối mở ở TP Móng Cái sau kỳ nghỉ Tết

Đã có 120 xe hàng qua các cửa khẩu, lối mở ở TP Móng Cái ( tỉnh Quảng Ninh) trong sáng ngày đầu tiên thông quan trở lại sau kỳ nghỉ Tết Quý Mão.
Thanh Hóa: Cảng Nghi Sơn đón 11 tàu "xông đất" Tết Nguyên đán Quý Mão

Thanh Hóa: Cảng Nghi Sơn đón 11 tàu "xông đất" Tết Nguyên đán Quý Mão

Dịp Tết Quý Mão, có 11 tàu "xông đất" cảng Nghi Sơn bốc xếp, vận chuyển hàng hóa với sản lượng hàng hóa lưu thông đạt 18.000 tấn, giá trị hàng hóa 783.000 USD.
Hậu Giang đón dự án hơn 550 tỷ đồng ngay đầu năm mới

Hậu Giang đón dự án hơn 550 tỷ đồng ngay đầu năm mới

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hậu Giang tổ chức lễ trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án Nhà máy sản xuất thức ăn thủy sản Sunjin
Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh Quảng Ngãi lên tiếng về vụ cháu bé 3 tuổi tử vong

Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh Quảng Ngãi lên tiếng về vụ cháu bé 3 tuổi tử vong

Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ngãi đã có thông tin xoay quanh sự việc cháu bé 3 tuổi tử vong và người nhà tố bệnh viện tắc trách.

Tin cùng chuyên mục

Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hoá chúc Tết công nhân, lao động ngày làm việc đầu năm

Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hoá chúc Tết công nhân, lao động ngày làm việc đầu năm

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa Võ Mạnh Sơn dẫn đầu đoàn công tác, thăm hỏi, chúc Tết tạo thêm động lực cho công nhân ngày làm việc đầu năm.
Hà Nam: Đón nhận Bằng di tích lịch sử văn hoá cấp quốc gia cho đình Hạ - Sồng

Hà Nam: Đón nhận Bằng di tích lịch sử văn hoá cấp quốc gia cho đình Hạ - Sồng

Vừa qua, UBND xã Đức Lý (Lý Nhân - Hà Nam) đã tổ chức lễ đón nhận Bằng xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia cho đình Hạ - Sồng.
Hải Phòng: Khởi công công trình giao thông có tổng mức đầu tư trên 1.000 tỷ đồng

Hải Phòng: Khởi công công trình giao thông có tổng mức đầu tư trên 1.000 tỷ đồng

Chiều 27/1, UBND TP Hải Phòng đã khởi công Dự án đầu tư xây dựng đường Đỗ Mười kéo dài đến đường trục VSIP và phát triển đô thị vùng phụ cận
Quảng Nam đón 215.000 lượt khách tham quan, lưu trú trong dịp Tết Nguyên đán 2023

Quảng Nam đón 215.000 lượt khách tham quan, lưu trú trong dịp Tết Nguyên đán 2023

Trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, tỉnh Quảng Nam đón khoảng 215.000 lượt khách tham quan, lưu trú; tăng gấp 3,8 lần so với cùng kỳ năm trước.
Đà Nẵng: Doanh nghiệp rộn ràng ngày làm việc đầu năm

Đà Nẵng: Doanh nghiệp rộn ràng ngày làm việc đầu năm

Các cơ quan hành chính tại thành phố Đà Nẵng nghiêm túc trong ngày làm việc đầu năm. Nhiều doanh nghiệp cũng có ngày làm việc đầu năm phấn khởi, nhiều hi vọng.
Quảng Ninh: Tỷ lệ người lao động trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán cao

Quảng Ninh: Tỷ lệ người lao động trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán cao

Ngày 27/1 (tức mùng 6 tết Quý Mão) đa số các doanh nghiệp và người lao động tại các tỉnh Quảng Ninh đã bắt nhịp sản xuất trở lại.
Ninh Bình: Khai hội chùa Bái Đính Xuân Quý Mão 2023

Ninh Bình: Khai hội chùa Bái Đính Xuân Quý Mão 2023

Sáng 27/1 (mùng 6 tháng Giêng), chùa Bái Đính đã diễn ra Lễ khai hội chùa Bái Đính Xuân Quý Mão 2023.
Lào Cai đón trên 255 ngàn lượt khách du lịch trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

Lào Cai đón trên 255 ngàn lượt khách du lịch trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

Trong 7 ngày của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2023 lượng khách đến Lào Cai đạt 255.013 lượt, trong đó có 3.056 lượt khách quốc tế, 251.957 lượt khách nội địa.
Quảng Ngãi: Ứng phó nguy cơ tràn dầu khi tàu Hoàng Gia 46 gặp nạn trên biển

Quảng Ngãi: Ứng phó nguy cơ tràn dầu khi tàu Hoàng Gia 46 gặp nạn trên biển

Tàu Hoàng Gia 46 chở hơn 2.700 tấn gạo gặp nạn tại vùng biển Sa Huỳnh (tỉnh Quảng Ngãi) có nguy cơ tràn dầu rất cao do tàu bị hư hỏng nặng.
Phát động Tết trồng cây Đời đời nhớ ơn Bác Hồ năm Quý Mão 2023

Phát động Tết trồng cây Đời đời nhớ ơn Bác Hồ năm Quý Mão 2023

Sáng 27/1, tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây Đời đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân Quý Mão 2023.
Tỉnh Quảng Ninh và TKV phát động Tết trồng cây Xuân Quý Mão 2023

Tỉnh Quảng Ninh và TKV phát động Tết trồng cây Xuân Quý Mão 2023

Hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ, mùng 6 Tết, UBND tỉnh Quảng Ninh đã chủ trì phối hợp với TKV phát động trồng cây đầu Xuân Quý Mão 2023.
Thanh Hóa: Khởi công tuyến đường nối Quốc lộ 1A với Quốc lộ 45 với tổng mức đầu tư 1.417 tỷ đồng

Thanh Hóa: Khởi công tuyến đường nối Quốc lộ 1A với Quốc lộ 45 với tổng mức đầu tư 1.417 tỷ đồng

UBND tỉnh Thanh Hóa đã khởi công xây dựng tuyến đường nối Quốc lộ 1A với Quốc lộ 45, từ xã Hoằng Kim, huyện Hoằng Hóa đến xã Thiệu Long, huyện Thiệu Hóa.
Đà Nẵng đón hơn 290.000 lượt khách du lịch dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

Đà Nẵng đón hơn 290.000 lượt khách du lịch dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

Thành phố Đà Nẵng đón hơn 290.000 lượt khách du lịch trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. 60 – 70% trong số đó là khách lẻ.
Thanh Hóa: Đón gần 430 nghìn lượt khách trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão

Thanh Hóa: Đón gần 430 nghìn lượt khách trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão

Từ ngày 20 đến ngày 26/1 (tức 29 tháng Chạp đến ngày mùng 5 tháng Giêng), tỉnh Thanh Hóa đón gần 430 nghìn lượt khách, tăng 47,6% so với dịp Tết Nhâm Dần 2022.
Quảng Nam: Sôi nổi lễ hội đua thuyền đầu xuân

Quảng Nam: Sôi nổi lễ hội đua thuyền đầu xuân

Sáng 27/1 (mùng 6 Tết), hàng nghìn người dân và du khách thập phương đã đổ về huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam xem lễ hội đua thuyền đầu xuân trên sông Vu Gia.
Nghệ An: Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, chợ tấp nập siêu thị vắng vẻ

Nghệ An: Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, chợ tấp nập siêu thị vắng vẻ

Ngay trong ngày đầu tiên đi làm sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, các siêu thị, chợ đã hoạt động trở lại bình thường. Các mặt hàng tươi sống, rau xanh đắt hàng.
Nghệ An đón 260.000 lượt khách dịp Tết Nguyên Đán 2023

Nghệ An đón 260.000 lượt khách dịp Tết Nguyên Đán 2023

Trong 7 ngày Tết Nguyên đán 2023, lượng khách du lịch đến Nghệ An đạt 260.000 lượt, tổng doanh thu ước đạt gần 446 tỷ đồng.
Từ 1/2, Hà Nội tiếp tục rào chắn, phân luồng giao thông đường Âu Cơ

Từ 1/2, Hà Nội tiếp tục rào chắn, phân luồng giao thông đường Âu Cơ

Từ ngày 1/2 đến 30/6/2023, Hà Nội tiếp tục rào chắn, phân luồng giao thông đường Âu Cơ phục vụ thi công dự án.
Quảng Ninh: Lượng khách đến du lịch tâm linh tăng mạnh

Quảng Ninh: Lượng khách đến du lịch tâm linh tăng mạnh

Trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 (22-26/1/2023), các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đón khoảng 660.000 lượt khách.
Thanh Hóa: Phát triển mạnh sản phẩm OCOP, nâng cao thu nhập cho người dân

Thanh Hóa: Phát triển mạnh sản phẩm OCOP, nâng cao thu nhập cho người dân

Năm 2023, tỉnh Thanh Hóa đặt mục tiêu có thêm 120 sản phẩm đạt chuẩn OCOP cấp tỉnh, 3 sản phẩm đạt 5 sao cấp Quốc gia, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động