Bắc Kạn cần duy trì và nâng cao bền vững tỷ lệ che phủ rừng

Tỉnh Bắc Kạn cần tập trung xử lý các vấn đề nóng,tồn đọng trong thực tiễn, có các giải pháp căn cơ để duy trì, nâng cao bền vững tỷ lệ che phủ rừng trên địa bàn
Bắc Kạn: Nỗ lực hoàn thành tiêu chí quan trong Sản xuất liên kết theo chuỗi thay đổi tư duy canh tác nhỏ lẻ của đồng bào: Nhìn từ tỉnh Bắc Kạn Tỉnh Bắc Kạn: Hình thành các vùng sản xuất hàng hóa, nâng cao giá trị nông sản

Đó là yêu cầu của Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh tại buổi làm việc với Ban Thường vụ tỉnh ủy Bắc Kạn ngày 23/3 về sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW (Chỉ thị 13) ngày 12/2/2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

Bắc Kạn là một tỉnh miền núi, trung tâm vùng Trung du và miền núi Bắc bộ. Diện tích đất quy hoạch lâm nghiệp của tỉnh là 417.539 ha, chiếm 86% tổng diện tích tự nhiên. Trong đó, đất có rừng là 356.475,52 ha (đạt tỷ lệ 73,4% độ che phủ). Trên địa bàn tỉnh hiện có 3 khu rừng đặc dụng với tổng diện tích hơn 29.000 ha, bao gồm Vườn quốc gia Ba Bể, Khu bảo tồn thiên nhiên Kim Hỷ, Khu bảo tồn loài và sinh cảnh Nam Xuân Lạc. Ngoài ra, có nhiều diện tích rừng phòng hộ, rừng sản xuất là rừng tự nhiên có trữ lượng gỗ, lâm sản lớn, giá trị cao...

Do đó, thực hiện Chương trình công tác năm 2022, Ban Kinh tế Trung ương - cơ quan chủ trì sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 13 của Ban Bí thư “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng” đã chọn khảo sát và làm việc với tỉnh Bắc Kạn và một số tỉnh có đặc thù về diện tích và phát triển rừng để phục vụ cho việc xây dựng báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 13.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh ủy Bắc Kạn đã báo cáo đoàn công tác về tình hình 5 năm thực hiện Chỉ thị số 13. Theo đó, tỉnh đã chú trọng tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

Bắc Kạn cần duy trì và nâng cao bền vững tỷ lệ che phủ rừng
Đồng chí Trần Tuấn Anh, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Kạn về sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/2/2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng

Kiện toàn, củng cố cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành về lâm nghiệp tại địa phương; bổ sung, hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách về lâm nghiệp, khắc phục sự chồng chéo, bảo đảm tính đồng bộ, hiệu quả, khả thi. Công tác trực phòng cháy, chữa cháy rừng được thực hiện nghiêm túc.

Chỉ thị số 13 được ban hành đã nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp uỷ, chính quyền, người đứng đầu các cơ quan, tổ chức và nhân dân trong công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng; công tác phát triển rừng được các cấp, các ngành quan tâm, chỉ đạo thực hiện; địa phương đã xác định hướng đi đúng là ưu tiên trồng các loài cây gỗ lớn đa mục đích, cây bản địa nhằm nâng cao chất lượng rừng trồng, từng bước hình thành được vùng sản xuất nguyên liệu tập trung cho công nghiệp chế biến gỗ và góp phần tích cực trong việc bảo vệ môi trường, giảm nhẹ thiên tai, chống biến đổi khí hậu, tạo việc làm, tăng thu nhập, xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống kinh tế cho người dân miền núi...

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Trần Tuấn Anh, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo sơ kết Chỉ thị 13 đánh giá: Chỉ thị 13 đã được triển khai nghiêm túc trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, đem lại kết quả tích cực. Tỉnh đã ban hành nhiều Nghị quyết, Chương trình, Kế hoạch, Chỉ thị,… với mục tiêu khôi phục, bảo vệ và phát triển rừng bền vững, duy trì tỷ lệ độ che phủ hàng năm cao, công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng của tỉnh những năm gần đây có những chuyển biến tích cực, so giai đoạn từ năm 2017-2022, với giai đoạn 2011-2016 giảm bình quân 153 vụ vi phạm/năm; công tác trồng, phục hồi được quan tâm, nhiều chương trình, đề án trồng, phục hồi rừng được ban hành. Tổ chức, bộ máy quản lý nhà nước về lâm nghiệp từng bước được kiện toàn, củng cố.

Bắc Kạn cần duy trì và nâng cao bền vững tỷ lệ che phủ rừng
Đồng chí Trần Tuấn Anh, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo sơ kết Chỉ thị 13 phát biểu

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh còn một số tồn tại, hạn chế như: Số vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp còn ở mức cao; một số vụ phá rừng, khai thác gỗ quý hiếm còn xảy ra; công tác phát triển kinh tế lâm nghiệp chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của địa phương; nhiều doanh nghiệp chế biến gỗ đang tạm dừng hoạt động; sản phẩm gỗ rừng trồng chưa đa dạng, giá trị gia tăng còn thấp; ứng dụng khoa học - công nghệ trong phát triển lâm nghiệp, phát triển các mô hình sản xuất lâm nghiệp tổng hợp còn hạn chế… Ngoài ra, tỉnh còn gặp vướng mắc về cơ chế, chính sách chung đối với những địa phương có nhiều diện tích đất rừng, độ che phủ rừng tự nhiên cao.

Nhấn mạnh mục tiêu Trung ương đề ra giai đoạn 2030, tầm nhìn 2045 “Tỷ lệ che phủ rừng ổn định ở mức 42%, nâng cao năng suất, chất lượng rừng”, riêng vùng Trung du và miền núi Bắc bộ đến năm 2030 tỷ lệ che phủ rừng đạt trên 54-55%; đến năm 2045, là vùng phát triển xanh, bền vững và toàn diện; hình mẫu phát triển xanh của cả nước”, đồng chí Trần Tuấn Anh đề nghị tỉnh Bắc Kạn nghiên cứu, triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp quan trọng như: Tiếp tục rà soát, bổ sung, ban hành mới chương trình, kế hoạch, đề án để tiếp tục thực hiện Chỉ thị 13 trên địa bàn tỉnh; quan tâm nghiên cứu, xây dựng quy hoạch, quản lý quy hoạch bài bản, hiệu quả. Tập trung xử lý các vấn đề nóng, tồn đọng trong thực tiễn cuộc sống, có các giải pháp căn cơ để duy trì và nâng cao bền vững tỷ lệ che phủ rừng trên địa bàn tỉnh.

Đẩy mạnh phát triển kinh tế lâm nghiệp. Thực hiện phát triển rừng bền vững, gắn phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, sử dụng đất đai, đất quy hoạch lâm nghiệp. Thực hiện tốt các giải pháp về an sinh xã hội, tạo việc làm bền vững cho người dân khu vực có rừng.

Đồng chí cũng đề nghị Đoàn công tác tổng hợp, chắt lọc, tiếp thu tối đa các ý kiến tại buổi làm việc để phục vụ cho việc xây dựng báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 13 và tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước những chủ trương, cơ chế, chính sách có hiệu lực, hiệu quả trong quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trong bối cảnh mới.

Trước đó, Đoàn công tác đã khảo sát, nắm tình hình thực tế về công tác bảo vệ, phát triển rừng tại Vườn quốc gia Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn; dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Di tích lịch sử Thanh niên xung phong Nà Tu, trồng cây lưu niệm tại khu di tích.

Hoàng Lan
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: tỉnh Bắc Kạn

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Xây dựng nông thôn mới, tỉnh Gia Lai đề xuất gì?

Xây dựng nông thôn mới, tỉnh Gia Lai đề xuất gì?

Trong giai đoạn 2021 - 2025, một số tiêu chí trong Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Gia Lai rất khó thực hiện để đạt được chuẩn theo quy định
Đoàn công tác Bộ Công Thương thăm hỏi người lao động nhân Tháng Hành động về An toàn vệ sinh lao động

Đoàn công tác Bộ Công Thương thăm hỏi người lao động nhân Tháng Hành động về An toàn vệ sinh lao động

Chiều 30/5, đoàn công tác của Bộ Công Thương đã tổ chức thăm hỏi, động viên và tặng quà cho nạn nhân bị tai nạn lao động tại huyện Mỹ Đức - Hà Nội.
Năm 2023 Việt Nam sẽ đón bao nhiêu cơn bão, áp thấp nhiệt đới?

Năm 2023 Việt Nam sẽ đón bao nhiêu cơn bão, áp thấp nhiệt đới?

Dự báo thời tiết năm 2023, cao điểm nắng nóng diễn ra từ tháng 6- 7 ở Bắc Bộ, số lượng cơn bão, áp thấp nhiệt đới có khả năng thấp hơn trung bình nhiều năm.
Tết Thiếu nhi sớm cho các em nhỏ tại bệnh viện Phụ sản Nhi Đà Nẵng

Tết Thiếu nhi sớm cho các em nhỏ tại bệnh viện Phụ sản Nhi Đà Nẵng

Hàng trăm em nhỏ đang điều trị tại Bệnh viện Phụ sản Nhi Đà Nẵng hớn hở tự chọn món quà Tết Thiếu nhi (1/6) sớm tại chương trình Siêu thị bé yêu 0 đồng.
Đắk Nông: Cứu cháu đuối nước, cả 2 bà cháu tử vong

Đắk Nông: Cứu cháu đuối nước, cả 2 bà cháu tử vong

Phát hiện cháu đuối nước, vì muốn cứu cháu, bà N. liền nhảy xuống hồ. Hậu quả, cả hai bà cháu tử vong.

Tin cùng chuyên mục

Tuổi trẻ ngành Công Thương tiếp sức cùng Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2023 tại tỉnh Thái Bình

Tuổi trẻ ngành Công Thương tiếp sức cùng Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2023 tại tỉnh Thái Bình

Ngày 28/5, tuổi trẻ ngành Công Thương đã có hoạt động tiếp sức cùng Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2023 tại tỉnh Thái Bình.
TP. Hồ Chí Minh: Sở Thông tin Truyền thông lên tiếng về quảng cáo sai quy định trên không gian mạng

TP. Hồ Chí Minh: Sở Thông tin Truyền thông lên tiếng về quảng cáo sai quy định trên không gian mạng

Nhiều quảng cáo trên không gian mạng cạnh tranh không lành mạnh, lừa dối khách hàng, vi phạm về sở hữu trí tuệ, văn hóa… ảnh hưởng người dân, người tiêu dùng.
Bộ Tài chính: Ban hành thông tư hướng dẫn về kinh phí  sự nghiệp bảo vệ môi trường

Bộ Tài chính: Ban hành thông tư hướng dẫn về kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường

Bộ Tài chính ban hành TT số 31/2023/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2017/TT-BTC hướng dẫn quản lý kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường.
Gắn chương trình giảm nghèo với xây dựng nông thôn mới

Gắn chương trình giảm nghèo với xây dựng nông thôn mới

Nhờ tích cực triển khai chương trình giảm nghèo gắn với xây dựng nông thôn mới, nhiều địa phương vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đã thoát nghèo.
2 xe khách va chạm trên cao tốc La Sơn - Túy Loan, ít nhất 5 người thương vong

2 xe khách va chạm trên cao tốc La Sơn - Túy Loan, ít nhất 5 người thương vong

Xe khách biển kiểm soát 73F-00063 tông trực diện xe khách 16 chỗ 43B - 04394 trên cao tốc La Sơn - Túy Loan khiến ít nhất 5 người thương vong.
Hội nghị biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến toàn quốc

Hội nghị biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến toàn quốc

Hội nghị biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến toàn quốc dự kiến diễn ra vào ngày 11/6/2023, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội.
Vì sao lao động được tạo việc làm tại Hà Nội giảm?

Vì sao lao động được tạo việc làm tại Hà Nội giảm?

5 tháng đầu năm 2023, TP. Hà Nội đã giải quyết việc làm mới cho 85.784 lao động, đạt 52,9% kế hoạch giao trong năm, giảm so với cùng kỳ năm 2022.
Tuyển sinh lớp 10 THPT Sài Gòn và miễn 100% học phí năm 2023

Tuyển sinh lớp 10 THPT Sài Gòn và miễn 100% học phí năm 2023

Năm học 2023-2024,Trường Trung học phổ thông Sài Gòn tuyển sinh lớp 10 với 300 chỉ tiêu theo phương thức tuyển thẳng và miễn 100% học phí năm 2023.
Khởi động nghiên cứu đầu tư cầu Cần Thơ 2

Khởi động nghiên cứu đầu tư cầu Cần Thơ 2

Bộ Giao thông Vận tải giao Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận tổ chức lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư xây dựng cầu Cần Thơ 2 và đường dẫn hai đầu cầu.
SHB tích cực đồng hành cùng Bộ Công Thương và WB thúc đẩy tiết kiệm năng lượng

SHB tích cực đồng hành cùng Bộ Công Thương và WB thúc đẩy tiết kiệm năng lượng

Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB) tiếp tục cùng Bộ Công Thương và Ngân hàng Thế giới (WB) thúc đẩy tiết kiệm năng lượng trong ngành công nghiệp.
Trà Vinh: 85/85 xã đạt Tiêu chí 7 về cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn

Trà Vinh: 85/85 xã đạt Tiêu chí 7 về cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn

Đến nay, toàn tỉnh Trà Vinh có 85/85 xã đạt Tiêu chí 7 về cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, góp phần thúc đẩy lưu thông hàng hóa, phục vụ đời sống người dân.
Hà Nội đình chỉ hàng loạt cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm

Hà Nội đình chỉ hàng loạt cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm

Theo Ban Chỉ đạo An toàn thực phẩm thành phố Hà Nội, cơ quan chức năng đã xử lý 1.457 cơ sở vi phạm quy định an toàn thực phẩm, đình chỉ hoạt động 40 cơ sở.
Công đoàn Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế tổ chức thành công Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028

Công đoàn Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế tổ chức thành công Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028

Công đoàn Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế đã tổ chức thành công Đại hội Công đoàn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2023-2028.
Phát động cuộc thi viết “Tiết kiệm điện thành thói quen”

Phát động cuộc thi viết “Tiết kiệm điện thành thói quen”

Công tác tiết kiệm điện và sử dụng điện hiệu quả rất cần được người dân cả nước chung tay để mọi người, mọi nhà đều có đủ điện để dùng.
10 lĩnh vực sinh viên ra trường có tỷ lệ việc làm cao nhất

10 lĩnh vực sinh viên ra trường có tỷ lệ việc làm cao nhất

Theo báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trừ năm 2019, tỷ lệ sinh viên có việc làm sau 12 tháng tốt nghiệp trong giai đoạn này luôn trên 90%.
Nắng nóng ở miền Bắc và miền Trung: Nguy cơ hỏa hoạn, cháy nổ

Nắng nóng ở miền Bắc và miền Trung: Nguy cơ hỏa hoạn, cháy nổ

Dự báo thời tiết ngày 30/5/2023, nắng nóng diễn ra ở miền Bắc và miền Trung, có nơi nhiệt độ lên 38 độ, nguy cơ hỏa hoạn, cháy nổ do chập điện tại khu dân cư.
Một người tử vong do ngã từ khán đài Festival Biển Nha Trang

Một người tử vong do ngã từ khán đài Festival Biển Nha Trang

Một người đàn ông đã tử vong do ngã từ khán đài Festival Biển Nha Trang vào chiều 29/5.
Bộ Công Thương: Công bố Quyết định công nhận Hội đồng trường Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM

Bộ Công Thương: Công bố Quyết định công nhận Hội đồng trường Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM

Bộ Công Thương công bố Quyết định công nhận Hội đồng trường và Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2023-2028.
“Liều thuốc” nào ngăn chặn “căn bệnh” trẻ hóa tội phạm?

“Liều thuốc” nào ngăn chặn “căn bệnh” trẻ hóa tội phạm?

Trước thực trạng người chưa thành niên vi phạm pháp luật gia tăng, cần thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm ngăn chặn "căn bệnh" trẻ hóa tội phạm.
Đại dịch Covid-19 được một nhà văn dự đoán chính xác thời điểm suy yếu

Đại dịch Covid-19 được một nhà văn dự đoán chính xác thời điểm suy yếu

Văn phòng Chính phủ vừa có Công văn số 3575 gửi Bộ trưởng Bộ Y tế về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động