Lạng Sơn: Đa dạng giải pháp tiêu thụ nông sản cho bà con vùng dân tộc thiểu số, miền núi

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa - Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn chia sẻ về những giải pháp tiêu thụ nông sản cho bà con vùng dân tộc thiểu số, miền núi.
Bộ Công Thương: Thúc đẩy tiêu thụ nông sản miền núi, vùng dân tộc là nhiệm vụ trọng tâm Quảng Ninh: Định hướng sản phẩm OCOP, kết nối tiêu thụ nông sản đặc trưng

Lạng Sơn là địa phương nằm ở phía Đông Bắc của Tổ quốc, có nhiều nét văn hóa độc đáo cùng sản phẩm đặc sắc, đặc trưng, tiêu biểu của mỗi dân tộc. Thời gian qua, tỉnh Lạng Sơn đã xác định trọng tâm của việc thúc đẩy sản xuất và phát triển thị trường cho sản phẩm vùng đồng bào dân tộc thiểu số như thế nào và hiệu quả của các hoạt động này ra sao, thưa ông?

Lạng Sơn: Đa dạng giải pháp tiêu thụ nông sản cho bà con vùng dân tộc thiểu số, miền núi
Ông Nguyễn Trọng Nghĩa - Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn

Lạng Sơn là một tỉnh miền núi phía Đông Bắc của Tổ quốc với diện tích tự nhiên là trên 8.300km2, dân số là trên 802.000 người, gồm có 7 dân tộc chính là Nùng, Tày, Dao, Mông, Sán Chay, Hoa, Mông… trong đó dân tộc thiểu số chiếm 82%.

Là một tỉnh có địa hình phức tạp, khí hậu thổ nhưỡng rất đa dạng, đất đai cơ bản màu mỡ phù hợp cho nhiều loại cây trồng, nhờ vậy mà tỉnh Lạng Sơn có những sản phẩm hết sức đa dạng và mang tính đặc trưng, đặc thù.

Hiện nay tỉnh Lạng Sơn có 19 sản phẩm nông nghiệp chủ lực, trong đó là các sản phẩm đặc trưng như là quýt vàng Bắc Sơn, hồng Bảo Lâm, hồng Vành Khuyên, na Chi Lăng, hoa hồi, thạch đen…

Đối với việc thúc đẩy sản xuất trong nước, trong những năm vừa qua, tỉnh Lạng Sơn hết sức quan tâm đến việc thúc đẩy sản xuất và chế biến sản phẩm nông nghiệp nông thôn. Trong đó, cùng với chính sách của Nhà nước, tỉnh Lạng Sơn cũng ban hành những chính sách và các cơ chế đặc thù, kế hoạch, các quy hoạch để tổ chức thực hiện.

Cụ thể, Lạng Sơn đã có những kế hoạch hành động về phát triển chuỗi giá trị của cây hồi, quy hoạch phát triển vùng nguyên liệu với chế biến hàng xuất khẩu của tỉnh, chiến lược phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp chủ lực của tỉnh, các Đề án tổ chức lại sản xuất gắn với chuỗi liên kết trong sản xuất sản phẩm...

Thời gian qua, việc triển khai các chính sách nêu trên cũng đã góp phần hỗ trợ, khuyến khích và thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng hiệu quả bền vững và hướng về xuất khẩu. Nhiều vùng sản xuất tập trung cũng đã được hình thành và hiện tại cũng đang duy trì thực hiện tốt. Nhiều sản phẩm của địa phương đã được bảo hộ về sở hữu trí tuệ và góp phần phát triển thương hiệu, nâng cao hiệu quả kinh tế.

Đối với việc phát triển thị trường sản phẩm, tỉnh Lạng Sơn cũng đã quan tâm đến các hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá, tìm đối tác để tìm đầu ra cho sản phẩm địa phương. Sở Công Thương Lạng Sơn đã triển khai nhiều các biện pháp phát triển thị trường thông qua các chương trình xúc tiến thương mại của Bộ Công Thương, của tỉnh Lạng Sơn, và ban hành các chính sách khuyến khích đầu tư phát triển hợp tác, liên kết sản xuất sản phẩm nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh, các chương trình phát triển thương mại điện tử, hỗ trợ quảng bá, trưng bày sản phẩm tại các hội chợ, triển lãm quốc tế.

Đặc biệt, theo sự chỉ đạo của Bộ Công Thương và tỉnh Lạng Sơn, Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn đã phối hợp với Bằng Tường, Trung Quốc để tổ chức các Hội chợ thương mại quốc tế Việt - Trung thường niên. Thông qua Hội chợ này, chúng tôi đã tạo cơ hội cho các doanh nghiệp kinh doanh trưng bày, quảng bá, giới thiệu và kết nối tiêu thụ sản phẩm trong nước cũng như tại thị trường Trung Quốc.

Lạng Sơn: Đa dạng giải pháp tiêu thụ nông sản cho bà con vùng dân tộc thiểu số, miền núi
Lạng Sơn đẩy mạnh triển khai các giải pháp xúc tiến tiêu thụ nông sản cho bà con dân tộc

Trong thời gian tới tới, Sở Công Thương và các đơn vị ở tỉnh Lạng Sơn sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm và đẩy mạnh phát triển các thị trường thông qua các kênh thương mại điện tử. Đồng thời, tiêu thụ sản phẩm thông qua các hoạt động văn hóa, du lịch và định hướng xây dựng các điểm bán sản phẩm OCOP tại các vùng du lịch trọng điểm nhằm phát triển kinh tế du lịch, kinh tế đêm. Thêm nữa, thông qua việc mua bán các sản phẩm dịch vụ của tỉnh, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm của đồng bào dân tộc thiểu số, hỗ trợ tâm nhập sâu vào thị trường và đạt giá trị gia tăng cao nhằm phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.

Xin ông cho biết, thời gian qua, tỉnh Lạng Sơn đã gặp những thuận lợi và khó khăn ra sao trong việc tìm thị trường tiêu thụ cho sản phẩm?

Đối với tỉnh Lạng Sơn, trong quá trình đưa sản phẩm đồng bào dân tộc thiểu số, thị trường đã gặp rất nhiều thuận lợi và khó khăn.

Thuận lợi đầu tiên rất quan trọng, đó là sự quan tâm của tỉnh Lạng Sơn, cũng như sự quan tâm, giúp đỡ của các Bộ, ngành Trung ương, đặc biệt là Bộ Công Thương. Đồng thời là với sự vào cuộc quyết liệt của các sở, ngành, các huyện, thành phố, tất cả đều chung mục tiêu thúc đẩy đưa sản phẩm nông nghiệp của bà con dân tộc thiểu số ra thị trường đến với tay người tiêu dùng.

Bên cạnh đó, nhận thức của các hộ sản xuất rồi của doanh nghiệp, hợp tác xã trong quá trình đưa sản phẩm vào thị trường cũng đã có nhiều sự thay đổi theo hướng tích cực. Chúng tôi đã hình thành được nhiều vùng sản xuất, nhiều chuỗi liên kết, liên doanh để nhằm tạo ra chuỗi cung ứng hàng hóa ổn định và đảm bảo về chất lượng cũng như là về số lượng, đồng thời là giữ được thương hiệu cũng như bản sắc của sản phẩm.

Đồng thời, điều kiện địa lý, điều kiện tự nhiên của tỉnh Lạng Sơn cũng đã tạo ra cho tỉnh Lạng Sơn những sản phẩm hết sức đặc hữu, nhiều sản phẩm mang đặc trưng riêng. Đây cũng là một điểm thuận lợi trong quá trình đưa các sản phẩm vào thị trường.

Đặc biệt, tôi thấy rằng là các doanh nghiệp, kể cả các doanh nghiệp lớn rất quan tâm đến câu chuyện cùng hợp tác với người dân để thu mua, chế biến, đưa sản phẩm của bà con ra thị trường.

Về khó khăn, trước hết, các sản phẩm của bà con chủ yếu mang tính chất thời vụ, do vậy việc mà cung cấp thường xuyên cũng bị hạn chế.

Thứ hai là một số loại sản phẩm thì số lượng chưa lớn, chưa đáp ứng được nhu cầu của các thị trường lớn ở trong nước cũng như là thị trường quốc tế.

Thứ ba là các cơ sở sản xuất, chế biến của tỉnh Lạng Sơn chủ yếu có quy mô nhỏ và siêu nhỏ, vì vậy công nghệ chế biến và hoạt động sản xuất vẫn còn hạn chế, dẫn tới việc chất lượng sản phẩm ra có những lúc chưa được ổn định.

Thứ tư là nhận thức của người tiêu dùng. Đôi khi một bộ phận người tiêu dùng chưa quan tâm đến chất lượng của sản phẩm, mua bán theo chất truyền thống, chưa quan tâm đến thương hiệu, nhãn mác cũng như độ ổn định của sản phẩm, gây khó khăn cho việc là đưa đi sản phẩm vào thị trường.

Trong thời gian tới, tỉnh Lạng Sơn có mong muốn kết nối cũng như là liên kết với các doanh nghiệp và các địa phương khác như thế nào để tạo thành chuỗi cung ứng sản xuất cũng như tiêu thụ sản phẩm của vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, thưa ông?

Sở Công Thương, các sở, ngành tỉnh Lạng Sơn đã, đang và sẽ thực hiện các hoạt động kết nối giao thương với các doanh nghiệp lớn trên các địa bàn của tỉnh Lạng Sơn cũng như trên toàn quốc để đưa sản phẩm hàng hoá của bà con dân tộc vào thị trường và đặc biệt vào những thị trường lớn.

Chúng tôi cũng rất mong muốn được sự quan tâm hợp tác của các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp trong lĩnh vực kinh doanh cũng như là các siêu thị, các nhà hàng lớn quan tâm và phối hợp cùng Sở Công Thương để thực hiện đưa sản phẩm của bà con ra thị trường.

Xin cảm ơn ông!

Lan Phương

Tin mới nhất

Điện Biên: Đẩy mạnh xúc tiến thương mại, xuất nhập khẩu hàng hoá cho bà con đồng bào dân tộc

Điện Biên: Đẩy mạnh xúc tiến thương mại, xuất nhập khẩu hàng hoá cho bà con đồng bào dân tộc

Trong năm 2022-2023, Điện Biên đã nỗ lực thúc đẩy xúc tiến thương mại, xuất nhập khẩu nông sản của bà con đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
Bắc Kạn: Đẩy mạnh xúc tiến tiêu thụ sản phẩm đặc trưng, đặc sản miền núi

Bắc Kạn: Đẩy mạnh xúc tiến tiêu thụ sản phẩm đặc trưng, đặc sản miền núi

Để hàng hóa đặc hữu của Bắc Kạn có chỗ đứng trên thị trường, tỉnh đã triển khai các chương trình xúc tiến tiêu thụ sản phẩm với các tỉnh, thành trong cả nước.
Bài 2: Tháo gỡ thách thức cho phương thức livetream bán hàng

Bài 2: Tháo gỡ thách thức cho phương thức livetream bán hàng

Nhiều thách thức, trong đó có vận chuyển với chi phí cao đã kéo giảm đáng kể hiệu quả cũng là rào cản của phương thức bán hàng trên nền tảng mạng xã hội.
Bài 1: Hướng dẫn tiếp cận phương thức livestream bán hàng

Bài 1: Hướng dẫn tiếp cận phương thức livestream bán hàng

Bộ Công Thương tổ chức nhiều khóa tập huấn kỹ năng kinh doanh trên nền tảng số giúp các địa phương đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để tiêu thụ hàng hoá.
Sàn thương mại điện tử chung tay tiêu thụ nông sản cho bà con miền núi, vùng dân tộc

Sàn thương mại điện tử chung tay tiêu thụ nông sản cho bà con miền núi, vùng dân tộc

Hơn 10 năm hoạt động, sàn thương mại điện tử Postmart đã triển khai nhiều giải pháp tiêu thụ nông sản cho bà con miền núi, vùng dân tộc.

Tin cùng chuyên mục

Thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm vùng đồng bào dân tộc thiểu số vào hệ thống phân phối hiện đại

Thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm vùng đồng bào dân tộc thiểu số vào hệ thống phân phối hiện đại

Việc hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm tại hệ thống phân phối hiện đại đã góp phần hình thành thị trường cho các sản phẩm vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
Craft Link hỗ trợ bà con vùng dân tộc lưu giữ văn hoá từ thương mại hoá sản phẩm

Craft Link hỗ trợ bà con vùng dân tộc lưu giữ văn hoá từ thương mại hoá sản phẩm

Gần 30 năm qua, Craft Link đã giúp bảo tồn, phát triển nền văn hóa truyền thống của các nhóm dân tộc thiểu số đồng thời giúp bà con thương mại hoá sản phẩm.
Kênh phân phối Việt hỗ trợ tiêu thụ nông sản miền núi, vùng đồng bào dân tộc

Kênh phân phối Việt hỗ trợ tiêu thụ nông sản miền núi, vùng đồng bào dân tộc

Ông Trần Hoàng - Giám đốc Siêu thị Co.opmart Victoria Hà Nội đã chia sẻ về những giải pháp đẩy mạnh tiêu thụ nông sản miền núi, vùng đồng bào dân tộc.
Bắc Kạn: Khai thác tối đa các FTA để xuất khẩu

Bắc Kạn: Khai thác tối đa các FTA để xuất khẩu

Thời gian qua, tỉnh Bắc Kạn đã nỗ lực khai thác các Hiệp định thương mại tự do (FTA) để xuất khẩu sản phẩm thế mạnh.
Bắc Giang: Đến năm 2030, đẩy mạnh xuất khẩu nông sản có giá trị cao

Bắc Giang: Đến năm 2030, đẩy mạnh xuất khẩu nông sản có giá trị cao

Đẩy mạnh xuất khẩu nông sản có giá trị cao là mục tiêu Bắc Giang đề ra tại Kế hoạch số 55/KH-SNN triển khai thực hiện chiến lược xuất khẩu hàng hóa đến năm 2030
Bộ Công Thương hỗ trợ Cao Bằng đào tạo phát triển nguồn nhân lực thương mại điện tử

Bộ Công Thương hỗ trợ Cao Bằng đào tạo phát triển nguồn nhân lực thương mại điện tử

Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số vừa phối hợp với Sở Công Thương Cao Bằng tổ chức tập huấn đào tạo phát triển nguồn nhân lực thương mại điện tử cho tỉnh này
Longform | Chung tay xuất khẩu nông sản miền núi, vùng đồng bào dân tộc

Longform | Chung tay xuất khẩu nông sản miền núi, vùng đồng bào dân tộc

Để mở rộng thị trường tiêu thụ, xuất khẩu nông sản miền núi, vùng đồng bào dân tộc cần sự chung tay của các Bộ ngành, địa phương.
Chuyển đổi số “chắp cánh” cho sản phẩm OCOP Phú Thọ

Chuyển đổi số “chắp cánh” cho sản phẩm OCOP Phú Thọ

Chương trình tập huấn livestream bán hàng cho các chủ thể OCOP Phú Thọ diễn ra chiều 22/7 thu hút hơn 20 triệu lượt xem, cho thấy sức hút của các sản phẩm.
Quảng Nam: Hơn 80 gian hàng tham gia ngày hội quảng bá sản phẩm miền núi

Quảng Nam: Hơn 80 gian hàng tham gia ngày hội quảng bá sản phẩm miền núi

Ngày hội quảng bá sản phẩm miền núi tỉnh Quảng Nam tại huyện Bắc Trà My đã thu hút hơn 80 gian hàng của hơn 30 doanh nghiệp đến từ các huyện, thị xã, thành phố.
Bộ Công Thương hỗ trợ doanh nghiệp Tây Bắc phát triển thị trường và tiêu thụ sản phẩm trên internet

Bộ Công Thương hỗ trợ doanh nghiệp Tây Bắc phát triển thị trường và tiêu thụ sản phẩm trên internet

Hạ tầng giao thông không thuận lợi, dân số ít, chủ yếu là đồng bào dân tộc nên phát triển thị trường, tiêu thụ sản phẩm trên internet của Lai Châu còn hạn chế.
Thị trường nội địa còn rất nhiều tiềm năng để tiêu thụ vải thiều Lục Ngạn

Thị trường nội địa còn rất nhiều tiềm năng để tiêu thụ vải thiều Lục Ngạn

Bà Nguyễn Thị Trà – Phó Giám đốc Hợp tác xã (HTX) Nông sản sạch Bình Nguyên chia sẻ với PV về tiềm năng tiêu thụ trái vải thiều Lục Ngạn ở thị trường nội địa.
Tiêu thụ vải thiều và nông sản chủ lực: Bài học gì từ huyện Lục Ngạn?

Tiêu thụ vải thiều và nông sản chủ lực: Bài học gì từ huyện Lục Ngạn?

Ông Nguyễn Thế Thi – Phó Chủ tịch UBND huyện Lục Ngạn – tỉnh Bắc Giang đã chia sẻ những kinh nghiệm trong tiêu thụ vải thiều và nông sản chủ lực.
Longform | Vụ vải thiều Bắc Giang năm 2023: Sẵn sàng tiêu thụ 180 nghìn tấn

Longform | Vụ vải thiều Bắc Giang năm 2023: Sẵn sàng tiêu thụ 180 nghìn tấn

Bắc Giang đã lên kế hoạch tiêu thụ vải thiều ngay từ những ngày đầu tháng 4 để chuẩn bị cho mùa vải năm 2023 dự kiến sẽ được mùa với khoảng trên 180 nghìn tấn.
Chuyển đổi số: Nâng cao hiệu quả trong công tác giảm nghèo

Chuyển đổi số: Nâng cao hiệu quả trong công tác giảm nghèo

Thông tin và truyền thông có vai trò quan trọng với người nghèo vùng sâu vùng xa. Đẩy mạnh chuyển đổi số sẽ nâng cao hiệu quả công tác giảm nghèo thời gian tới.
Thúc đẩy hợp tác, đầu tư giữa các doanh nghiệp Cao Bằng (Việt Nam) và Bách Sắc (Trung Quốc)

Thúc đẩy hợp tác, đầu tư giữa các doanh nghiệp Cao Bằng (Việt Nam) và Bách Sắc (Trung Quốc)

Chiều 2/4, UBND tỉnh Cao Bằng tổ chức Chương trình giao lưu hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp Cao Bằng (Việt Nam) và Bách Sắc (Trung Quốc).
Xây dựng chè Thái Nguyên thành thương hiệu quốc gia

Xây dựng chè Thái Nguyên thành thương hiệu quốc gia

Thời gian tới, tỉnh Thái Nguyên xác định xây dựng cây chè trở thành thương hiệu quốc gia, xuất khẩu mạnh đến các thị trường khó tính.
Đậu đũa ngâm muối của Lào Cai lần đầu xuất khẩu sang Nhật Bản

Đậu đũa ngâm muối của Lào Cai lần đầu xuất khẩu sang Nhật Bản

Lần đầu tiên 7,5 tấn đậu đũa ngâm muối của nông dân xã Gia Phú (huyện Bảo Thắng, Lào Cai) đã được đưa xuống cảng Hải Phòng để xuất khẩu sang Nhật Bản.
Mở đường xuất khẩu chính ngạch củ cải Xín Mần (Hà Giang)

Mở đường xuất khẩu chính ngạch củ cải Xín Mần (Hà Giang)

Thông qua những dự án liên kết mới, sản phẩm nông sản của xã biên giới Xín Mần, Hà Giang từng bước tạo thương hiệu, mở đường xuất khẩu chính ngạch...
Longform | Mật ong Việt ở trời Tây

Longform | Mật ong Việt ở trời Tây

Đa số mật ong Việt Nam xuất khẩu vẫn ở dưới dạng nguyên liệu thô thì sản phẩm mật ong chế biến của Honeco đang từng bước được ghi nhận tại một số quốc gia...
Cơ hội chinh phục thị trường Nhật Bản của nông sản Việt

Cơ hội chinh phục thị trường Nhật Bản của nông sản Việt

Củ cải muối, hạt tam giác mạch… của Hà Giang đã chính thức lên đường để xuất khẩu sang Nhật Bản, mở ra cơ hội cho các sản phẩm khác cùng chinh phục thị trường.
Xem thêm

Đọc nhiều

Mobile VerionPhiên bản di động