Thanh Hoá: Đẩy mạnh sản xuất, xóa đói, giảm nghèo cho đồng bào dân tộc thiểu số

Từ những định hướng phát triển phù hợp với điều kiện địa lý của từng vùng, tỉnh Thanh Hoá từng bước góp phần làm thay đổi đời sống đồng bào dân tộc nơi đây.
Sơn La: Phát triển chuỗi liên kết cho đồng bào dân tộc Điện Biên: Sáng tạo trong tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số

Nhiều chương trình thiết thực

Để cụ thể hóa quan điểm của Đảng, chính sách của Nhà nước về công tác dân tộc, đặc biệt, thực hiện Kết luận số 65-KL/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) về công tác dân tộc trong tình hình mới, tỉnh Thanh Hóa đã xây dựng hàng loạt chương trình, đề án, chính sách hỗ trợ, từ đó đã giúp cho tình hình kinh tế - xã hội đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi trên địa bàn tỉnh đạt được nhiều kết quả tích cực.

Theo đại diện UBND tỉnh cho biết, một trong những đề án điển hình đã được tỉnh triển khai như: Đề án giảm nghèo bền vững cho các huyện nghèo; Đề án thực hiện chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2018-2020; Đề án tuyên truyền thực hiện nếp sống văn hóa trong tang lễ vùng đồng bào Mông, tỉnh Thanh Hóa; Đề án phát triển cây trồng, vật nuôi có lợi thế phát triển trên địa bàn các huyện miền núi tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020...

Ngoài ra, các sở, ban, ngành trong tỉnh cũng chung tay giúp đỡ các huyện miền núi xây dựng các chương trình, đề án, dự án về hạ tầng giao thông, thủy lợi, trường lớp học, cơ sở y tế, sắp xếp ổn định dân cư, xây dựng các mô hình khuyến nông, khuyến lâm... Trong đó phải kể đến Dự án nâng cấp quốc lộ 15 đoạn qua tỉnh Hòa Bình và Thanh Hóa; nâng cấp tuyến quốc lộ 15C đoạn qua huyện Quan Hóa, Ngọc Lặc; thi công cầu Bến Kẹm (Bá Thước) và nâng cấp các tuyến đường liên huyện Ngọc Lặc, Cẩm Thủy, do Ban quản lý dự án đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa làm chủ đầu tư.

Các Dự án đường tuần tra biên giới cơ động kết hợp kinh tế - xã hội từ Km42 quốc lộ 217 đến mốc biên giới H5 (Quan Sơn); Dự án đường Nà Ón đi Tà Cóm, xã Trung Lý (Mường Lát) với tổng chiều dài 25,42km; đường Tén Tằn - Mường Chanh - Mốc G7 (Mường Lát)... do Sở Kế hoạch và Đầu tư triển khai thực hiện.

Thanh Hoá: Đẩy mạnh sản xuất, xóa đói, giảm nghèo cho đồng bào dân tộc thiểu số
Với những chương trình hỗ trợ thiết thực, là động lực để bà con dân tộc thiểu số trên địa bàn Thanh Hoá vươn lên thoát nghèo.

Hay các dự án do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm chủ đầu tư để hỗ trợ triển khai tập huấn, hướng dẫn kiến thức khoa học - kỹ thuật về trồng trọt, chăn nuôi, quản lý bảo vệ rừng; hỗ trợ phát triển sản xuất ở khu vực biên giới về các mô hình cây lúa nước cho năng suất cao ở xã Yên Khương (Lang Chánh), xã Trung Lý (Mường Lát); cây vầu (Quan Sơn); nuôi cá tầm ở xã Bát Mọt (Thường Xuân); Ủy ban Mặt trân tổ quốc tỉnh phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh triển khai chương trình “Mái ấm chiến sĩ nơi biên giới”; phong trào xây dựng nhà “Đại đoàn kết” với hàng nghìn căn nhà được xây dựng cho các hộ nghèo nơi biên giới, hải đảo...

"Từ những chính sách thiết thực của Đảng, Nhà nước, kinh tế - xã hội của tỉnh Thanh Hoá đã có nhiều thay đổi theo hướng tích cực và toàn diện, giúp cho các huyện miền núi xứ Thanh xây dựng kế hoạch phát triển phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng địa phương" - đại diện UBND tỉnh nhấn mạnh.

Đặc biệt, để thúc đẩy phát triển nông nghiệp, nhiều huyện đã tập trung phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa, gắn với việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Trong đó, sản xuất nông - lâm nghiệp đều được áp dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật. Nhiều mô hình phát triển sản xuất đã mang lại hiệu quả kinh tế cao và được nhân ra diện rộng, góp phần nâng cao đời sống, xóa đói, giảm nghèo bền vững cho người dân.

Ngoài ra, công tác chuyển giao tiến bộ khoa học - kỹ thuật cho người dân được quan tâm. Hằng năm, toàn tỉnh đã mở hàng trăm lớp tập huấn cho hàng nghìn lượt người dân tham gia, góp phần nâng cao năng lực, kiến thức khoa học - kỹ thuật, hiểu biết pháp luật và nâng cao dân trí cho cán bộ cơ sở và người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Theo đó, nông thôn đang từng bước được bê tông hóa theo hướng công nghiệp hiện đại, tốc độ tăng trưởng kinh tế bền vững, mức sống của người dân được nâng lên đáng kể. Kết cấu hạ tầng cơ sở được quan tâm đầu tư xây dựng; hệ thống đường giao thông được cứng hóa từ huyện đến thôn, bản.

Ngoài ra, công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp, thương mại gắn với ngành nghề nông thôn cũng được đẩy mạnh; xây dựng các mô hình kinh tế hiệu quả, qua đó đã tạo động lực cho đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi vươn lên phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống...

Nhiều hộ dân tộc thiểu số vươn lên làm giàu

Một trong những huyện tiêu biểu của tỉnh Thanh Hoá tích cực trong công tác xoá đói giảm nghèo cho đồng bào dân tộc thiểu số phải kể đến huyện Như Thanh. Hiện huyện có 14 xã, thị trấn, với 99.157 nhân khẩu, chủ yếu 3 dân tộc anh em Kinh, Mường, Thái cùng sinh sống, trong đó người dân tộc thiểu số chiếm 42,46%. Những năm qua, huyện đã có nhiều giải pháp phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nhờ đó đời sống vật chất, tinh thần đồng bào ngày càng được nâng cao.

Cụ thể, các vùng nông thôn của huyện đang từng bước được bê tông hóa theo hướng công nghiệp hiện đại, tốc độ tăng trưởng kinh tế bền vững, mức sống của người dân được nâng lên đáng kể. Kết cấu hạ tầng cơ sở được quan tâm đầu tư xây dựng; hệ thống đường giao thông được cứng hóa từ huyện đến thôn, bản.

Thanh Hoá: Đẩy mạnh sản xuất, xóa đói, giảm nghèo cho đồng bào dân tộc thiểu số
Nhiều mô mô hình phát triển sản xuất đã mang lại hiệu quả kinh tế cao và được nhân ra diện rộng, góp phần nâng cao đời sống, xóa đói, giảm nghèo bền vững cho người dân

Công tác xóa đói, giảm nghèo được quan tâm, tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo giảm rõ rệt theo từng năm, đặc biệt là đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện chỉ còn 11,8%. Sản xuất nông - lâm nghiệp, thủy sản tăng trưởng và phát triển khá; cơ cấu giống, cây trồng, vật nuôi được chuyển dịch theo hướng sản xuất hàng hóa; tiến bộ khoa học - kỹ thuật mới được áp dụng, nhiều mô hình sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị được hình thành. Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng tiếp tục có bước phát triển tích cực, nhiều hộ gia đình dân tộc thiểu số đã thoát nghèo, vươn lên làm giàu.

Để tiếp tục tạo động lực cho đồng bào vùng dân tộc thiểu số, miền núi vươn lên, theo đồng chí Hà Văn Ca, tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy Mường Lát, trong thời gian tới các bộ, ngành Trung ương, các cấp, ngành trong tỉnh cần quan tâm nhiều hơn nữa cho đầu tư phát triển, hướng đến phát triển bền vững với chu kỳ đầu tư có tầm nhìn dài hạn.

Đặc biệt cần chú trọng đầu tư đúng mức, dựa trên tiềm năng, lợi thế của từng vùng, từng dân tộc. Phát huy nội lực của đồng bào và vai trò chủ động, sáng tạo của từng địa phương, từng cộng đồng để hòa chung vào mục tiêu phát triển của tỉnh. Có cơ chế, chính sách thúc đẩy việc kết nối giữa vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi với những vùng đã và đang phát triển. Xây dựng, điều chỉnh những chính sách hỗ trợ sang phương châm “cho cần câu chứ không cho con cá”, từ đó nâng cao ý thức, trách nhiệm, dần xóa bỏ tư tưởng trông chờ, ỷ lại của một bộ phận đồng bào dân tộc thiểu số vào những chính sách hỗ trợ của Đảng, Nhà nước...

Như vậy, việc triển khai thực hiện các chương trình, dự án, chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh đã góp phần không nhỏ củng cố khối đoàn kết dân tộc, nhân lên niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Ðảng, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng miền núi, biên giới của Tổ quốc, đồng thời làm thay đổi đời sống đồng bào dân tộc thiểu số, giúp đồng bào ổn định đời sống, sinh hoạt, đẩy mạnh sản xuất, xóa đói, giảm nghèo.

Theo thống kê, đến nay khu vực 11 huyện miền núi trong tỉnh còn 46.470 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 20% và 47.446 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 20,42% (theo quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025).
Ngọc Linh
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Thanh Hóa: Xóa mù chữ cho đồng bào dân tộc Mông ở huyện Mường Lát

Thanh Hóa: Xóa mù chữ cho đồng bào dân tộc Mông ở huyện Mường Lát

Đồn Biên phòng Trung Lý phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Mường Lát, mở lớp xóa mù chữ, xóa tái mù chữ cho cho đồng bào dân tộc Mông ở xã Trung Lý.
Đồng bào dân tộc Chứt ở Trọng Hoá làm kinh tế mới

Đồng bào dân tộc Chứt ở Trọng Hoá làm kinh tế mới

Nhiều mô hình trồng trọt và chăn nuôi phát triển kinh tế theo hướng khoa học và đổi mới làm cho bào dân tộc Chứt ở xã biên giới Trọng Hoá
Thái Nguyên: Mở rộng diện tích chè hữu cơ tại các huyện miền núi

Thái Nguyên: Mở rộng diện tích chè hữu cơ tại các huyện miền núi

Một số hộ trồng chè tại các huyện miền núi tỉnh Thái Nguyên đã chuyển đổi sản xuất, tiến tới xây dựng thương hiệu chè hữu cơ an toàn, chất lượng cao.
Nghi lễ mời, đón, rước thần giữ lửa của người Mông

Nghi lễ mời, đón, rước thần giữ lửa của người Mông

Với đồng bào dân tộc Mông, khi kết hôn, dựng nhà mới, chủ gia đình chọn ngày lành, tháng tốt đưa bàn thờ tổ tiên vào nhà và mời, đón, rước thần giữ lửa vào nhà.
Gia Lai: Niềm vui tại làng Pốt – Làng nông thôn mới

Gia Lai: Niềm vui tại làng Pốt – Làng nông thôn mới

Làng Pốt – Làng nông thôn mới với 100% người dân là đồng bào dân tộc Ba Na đang có cuộc sống ngày một tốt hơn, trong đó, có đóng góp của ngành điện Gia Lai.

Tin cùng chuyên mục

Đêm hội “Trăng thu biên cương” tại xã Mồ Sì San

Đêm hội “Trăng thu biên cương” tại xã Mồ Sì San

“Trăng thu biên cương” thực sự là đêm hội giúp gần 1.000 trẻ nhỏ tại Mồ Sì San, Phong Thổ, Lai Châu được hòa mình vào không gian Trung thu truyền thống phá cỗ.
Tăng giá trị cho sản phẩm chè Shan tuyết

Tăng giá trị cho sản phẩm chè Shan tuyết

Huyện Bắc Hà (tỉnh Lào Cai) vừa công bố và trao Bằng công nhận Cây di sản Việt Nam đối với quần thể cây chè Shan tuyết tại thôn Chồ Chải, xã Hoàng Thu Phố.
Lai Châu: Học sinh Trường Mồ Sì San được thăm khám, phát thuốc miễn phí dịp Tết Trung thu

Lai Châu: Học sinh Trường Mồ Sì San được thăm khám, phát thuốc miễn phí dịp Tết Trung thu

Nhân dịp Tết Trung thu, học sinh Trường Tiểu học và THCS Mồ Sì San, huyện Phong Thổ được các y bác sĩ quân y Bệnh viện 354 thăm khám và phát thuốc miễn phí.
Đà Nẵng: Quyết tâm thúc đẩy xã miền núi Hòa Bắc chuyển đổi số

Đà Nẵng: Quyết tâm thúc đẩy xã miền núi Hòa Bắc chuyển đổi số

Người dân xã miền núi Hòa Bắc (Đà Nẵng) được hướng dẫn sử dụng thư điện tử, thanh toán điện tử, dịch vụ công trực tuyến, được hỗ trợ cấp miễn phí chữ ký số.
Bắc Kạn: Triển khai thực chất và hiệu quả công tác giảm nghèo thông tin

Bắc Kạn: Triển khai thực chất và hiệu quả công tác giảm nghèo thông tin

Bằng kế hoạch cụ thể, sự phối hợp đồng bộ của các cấp chính quyền, Bắc Kạn đã và đang triển khai hiệu quả công tác giảm nghèo thông tin trên địa bàn.
Nghệ nhân Hoàng Choóng đam mê, tâm huyết với đồ chơi dân gian sư tử mèo

Nghệ nhân Hoàng Choóng đam mê, tâm huyết với đồ chơi dân gian sư tử mèo

Đam mê và tâm huyết, nghệ nhân Hoàng Choóng vẫn ngày đêm làm ra những chiếc đầu sư tử mèo với mong muốn giữ gìn nét văn hóa truyền thống cho đời sau.
Tỉnh Bình Định đề nghị Phú Yên tạo điều kiện xây dựng lưới điện cho làng dân tộc thiểu số

Tỉnh Bình Định đề nghị Phú Yên tạo điều kiện xây dựng lưới điện cho làng dân tộc thiểu số

UBND tỉnh Bình Định đề nghị Phú Yên hỗ trợ, tạo điều kiện cho Công ty Điện lực Bình Định triển khai đầu tư xây dựng lưới điện cung cấp cho làng Canh Giao.
Người dân tộc Bru - Vân Kiều hiến đất, hiến vườn để mở đường cho bản

Người dân tộc Bru - Vân Kiều hiến đất, hiến vườn để mở đường cho bản

Dù đời sống còn gặp nhiều khó khăn, những người dân tộc Bru- Vân Kiều ở Quảng Bình mang họ Hồ vẫn hiến đất, hiến vườn vì lợi ích chung của bản làng.
Ngăn chặn và xử lý sâm nhập lậu: Còn nhiều thách thức

Ngăn chặn và xử lý sâm nhập lậu: Còn nhiều thách thức

Giá sâm Ngọc Linh trên 300 triệu đồng/kg, sâm Lai Châu 120 triệu đồng/kg; trong khi một số loại sâm nhập lậu, trôi nổi trên thị trường giá chỉ vài triệu đồng/kg
Mèo Vạc (Hà Giang) hỗ trợ phát triển các sản phẩm theo hướng hàng hóa

Mèo Vạc (Hà Giang) hỗ trợ phát triển các sản phẩm theo hướng hàng hóa

Giai đoạn 2021 - 2025, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang được hỗ trợ kinh phí nhằm mở rộng phát triển các sản phẩm theo hướng hàng hóa.
Nghệ An: Bộ đội hỗ trợ sinh kế, nâng cao đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số

Nghệ An: Bộ đội hỗ trợ sinh kế, nâng cao đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số

Việc hỗ trợ sinh kế cho các hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số ở tỉnh Nghệ An đã tạo động lực để họ có việc làm, tạo thu nhập ổn định, vươn lên thoát nghèo.
Quy định mới về hỗ trợ đất sản xuất cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo

Quy định mới về hỗ trợ đất sản xuất cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo

Ủy ban Dân tộc vừa ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện 1 số dự án thuộc Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số 2021 -2025.
Đổi thay trên An toàn khu Định Hóa

Đổi thay trên An toàn khu Định Hóa

Với sự hỗ trợ của các cấp, ngành, cùng nỗ lực của mỗi người dân quê hương cách mạng, An toàn khu Định Hóa đang đổi thay từng ngày.
Huyện Quản Bạ (Hà Giang): Hỗ trợ phát triển các sản phẩm OCOP theo hướng hàng hóa

Huyện Quản Bạ (Hà Giang): Hỗ trợ phát triển các sản phẩm OCOP theo hướng hàng hóa

Các điều kiện tự nhiên và xã hội của huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang khá thuận lợi cho việc phát triển các sản phẩm OCOP.
Khánh Hòa triển lãm sản phẩm vùng dân tộc thiểu số và miền núi

Khánh Hòa triển lãm sản phẩm vùng dân tộc thiểu số và miền núi

Phiên chợ triển lãm sản phẩm vùng dân tộc thiểu số và miền núi được tỉnh Khánh Hòa tổ chức từ ngày 29/8 đến 1/9, với quy mô 22 gian hàng.
Đắk Lắk: Công bố nhãn hiệu “Sầu riêng Cư M’gar”

Đắk Lắk: Công bố nhãn hiệu “Sầu riêng Cư M’gar”

UBND huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức Lễ công bố nhãn hiệu “Sầu riêng Cư M’gar”.
Lai Châu: Nâng cao giá trị sản phẩm chè

Lai Châu: Nâng cao giá trị sản phẩm chè

Cây chè đã trở thành cây trồng mang lại giá trị kinh tế cao cho nhiều người dân trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
Sơn La: Điểm sáng từ các chuỗi liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm vùng dân tộc

Sơn La: Điểm sáng từ các chuỗi liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm vùng dân tộc

Nhờ nguồn nông sản chất lượng, những năm qua, việc tiêu thụ sản phẩm vùng đồng bào dân tộc của huyện Vân Hồ - Sơn La đã có nhiều điểm sáng.
Quảng bá na, nông đặc sản Lạng Sơn đến người tiêu dùng Thủ đô

Quảng bá na, nông đặc sản Lạng Sơn đến người tiêu dùng Thủ đô

Sáng 24/8, tại Hà Nội, diễn ra lễ khai mạc Phiên chợ nông sản, đặc sản vùng miền - Tuần lễ quảng bá Na, nông đặc sản và sản phẩm OCOP tỉnh Lạng Sơn năm 2023.
Bắc Kạn: Người có uy tín, trưởng thôn là cầu nối giữa chính quyền với nhân dân

Bắc Kạn: Người có uy tín, trưởng thôn là cầu nối giữa chính quyền với nhân dân

Tỉnh Bắc Kạn có 1.291 trưởng thôn, bản, tổ dân phố, trong đó có 507 người có uy tín; đội ngũ người có uy tín, trưởng thôn chủ yếu là người dân tộc thiểu số.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động