Lai Châu: Thúc đẩy phát triển nông nghiệp bền vững

Tỉnh Lai Châu luôn xác định phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp là mũi nhọn trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.
Diễn đàn kết nối đầu tư, phát triển hệ sinh thái nông nghiệp công nghệ cao tại Tây Ninh Diễn đàn Phát triển Nông nghiệp Việt Nam 2023: Tạo sự đột phá cho kinh tế nông nghiệp

Lai Châu là một tỉnh miền núi, biên giới dân số chủ yếu là đồng bào các dân tộc thiểu số, có tổng diện tích trên 9.000 km2, với diện tích đất nông nghiệp chiếm 58%. Lai Châu có rất nhiều những tiềm năng, lợi thế để phát triển nông nghiệp với diện tích tự nhiên lớn, nguồn lao động dồi dào; khí hậu nhiệt đới thích hợp phát triển các loại cây dược liệu quý, cây ăn quả, chăn nuôi tập trung, quy mô lớn...

Ngoài ra, tỉnh Lai Châu còn có lợi thế như có cửa khẩu quốc gia Ma Lù Thàng, thuận lợi cho phát triển công nghiệp và kinh tế biên mậu; khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ cùng bản sắc văn hóa độc đáo của 20 dân tộc anh em với nhiều điểm du lịch cộng đồng, du lịch trải nghiệm hấp dẫn; hạ tầng giao thông được quan tâm đầu tư với tuyến đường nối Cao tốc Hà Nội - Lào Cai và thành phố Lai Châu, dự án Hầm Hoàng Liên kết nối với thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai... tạo điều kiện thúc đẩy kết nối vùng, liên vùng.

Từ đầu năm 2021 đến nay, Lai Châu đã trồng mới 2.831 ha cây mắc ca; trồng mới chè tập trung 1.316 ha; diện tích lúa hàng hóa thực hiện đến năm 2022 đạt 3.936; phát triển 115 ha các loại hoa tập trung và trồng mới cây ăn quả tập trung đạt 1.316,8 ha. Lai Châu có 151 cơ sở chăn nuôi đại gia súc tập trung; phát triển mới 5.893 thùng ong; phát triển mới 55.512 m3 cá lồng và chú trọng chuyển đổi hơn 1.000 ha đất lúa kém hiệu quả sang trồng các loại cây khác có giá trị cao hơn.

Lai Châu:
Cây mắc ca được trồng ở Lai Châu từ năm 2011

Xác định nông nghiệp là lĩnh vực trọng điểm, do đó, thời gian qua, tỉnh Lai Châu và đã tập trung tuyên truyền, quán triệt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phát triển nông nghiệp, đồng thời, cụ thể hóa bằng các nghị quyết chuyên đề, đề án để triển khai thực hiện như: Nghị quyết về phát triển nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, Đề án về phát triển hạ tầng thiết yếu các khu sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung...

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, khóa XIV xác định: phát triển nông nghiệp hàng hóa tập trung là một trong những chương trình trọng điểm của tỉnh. Ngày 22/2/2021, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 05-NQ/TU chuyên đề về phát triển nông nghiệp hàng hóa tập trung giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030.

Sau 2 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU, các quan điểm, mục tiêu của Nghị quyết từng bước được cụ thể hóa, nông nghiệp tỉnh Lai Châu nói chung và nông nghiệp hàng hoá tập trung nói riêng đã đạt được những kết quả tích cực. Ông Hà Trọng Hải - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu cho biết, trên cơ sở khai thác hiệu quả tiềm năng đất đai, khí hậu đã phát triển nhiều sản phẩm nông nghiệp hàng hóa đặc sản, chất lượng, tham gia mạnh vào thị trường trong và ngoại tỉnh, được thị trường chấp nhận, dần hình thành một số thương hiệu đặc sản Lai Châu như: Các sản phẩm gạo đặc sản địa phương, thịt sấy Lai Châu và các loại gia vị, chè cổ thụ Lai Châu, miến dong Bình Lư, hoa địa lan, mật ong rừng Lai Châu, rượu Lộc trời Lai Châu, rượu Putaleng…

Chăn nuôi theo hướng tập trung theo quy mô trang trại, gia trại phát triển mạnh, tốc độ tăng đàn vật nuôi luôn được giữ vững ở mức trên 5%/năm; thủy sản nước lạnh được mở rộng quy mô sản xuất, sản lượng tăng hàng năm; nuôi trồng thuỷ sản lòng hồ thuỷ điện tăng nhanh quy mô thể tích lồng nuôi và sản lượng nuôi trồng; đàn ong tăng mạnh theo hướng liên kết người dân với doanh nghiệp.

Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) được đẩy mạnh, người dân và doanh nghiệp, Hợp tác xã tích cực tham gia. Số lượng sản phẩm đạt tiêu chuẩn tăng mạnh qua các năm, nhiều sản phẩm nông nghiệp truyền thống được kích hoạt thông qua hoạt động của chương trình.

Cùng với việc đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, hội chợ, các sản phẩm OCOP Lai Châu đã thâm nhập đến các thị trường ngoại tỉnh, dần khẳng định thương hiệu, góp phần đưa nông nghiệp hàng hoá Lai Châu phát triển gắn với thị trường cả nước và quốc tế. Công nghiệp chế biến được quan tâm thúc đẩy, các cơ sở chế biến hình thành đều gắn với vùng nguyên liệu, tốc độ tăng cơ sở chế biến khá nhanh trong 2 năm qua.

Để tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 05-NQ/TU, tạo sự chuyển dịch mạnh mẽ nền nông nghiệp của tỉnh Lai Châu sang sản xuất hàng hóa tập trung, thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển, thời gian tới, tỉnh tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền sâu rộng các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết, đề án của tỉnh về phát triển nông nghiệp, trọng tâm là Nghị quyết số 05-NQ/TW của Tỉnh ủy; từ đó huy động sự vào cuộc của tất cả các cấp, các ngành, sự đồng tình, chủ động, tích cực của doanh nghiệp, hợp tác xã và đặc biệt là phát huy vai trò chủ thể của cộng đồng dân cư và người dân trong triển khai thực hiện Nghị quyết.

Bên cạnh đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt, toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết, nhất là các chỉ tiêu, nhiệm vụ đạt thấp, dự báo khó đạt, phấn đấu hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết đã đề ra. Rà soát, điều chỉnh, cơ cấu lại các mục tiêu, nhiệm vụ theo hướng tăng các chỉ tiêu, nhiệm vụ có tính khả thi, hiệu quả cao, giảm các chỉ tiêu, nhiệm vụ chưa phù hợp, đảm bảo đúng định hướng của Nghị quyết, sát với yêu cầu thực tiễn và phù hợp với khả năng cân đối nguồn lực của tỉnh. Đồng thời, tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung các chính sách của tỉnh cho phù hợp, phát huy hiệu quả trong triển khai thực hiện.

Tập trung đánh giá, điều chỉnh quy hoạch vùng phát triển nông nghiệp hàng hóa đảm bảo phù hợp với đặc tính cây trồng, thổ nhưỡng khí hậu; tập trung tháo gỡ những vướng mắc về quy hoạch, quản lý đất đai, tạo điều kiện thuận lợi triển khai các dự án thu hút đầu tư phát triển nông nghiệp.

Đồng thời, tiếp tục vận động, khuyến khích người dân thực hiện chuyển đổi các diện tích đất hoang hóa, đất canh tác cây trồng kém hiệu quả sang phát triển các cây trồng có hiệu quả kinh tế cao hơn, góp phần đẩy mạnh tích tụ đất đai.

Tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại, hình thành liên kết giá trị trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, các hoạt động giới thiệu sản phẩm nông nghiệp của tỉnh. Tiếp tục lồng ghép và thực hiện hiệu quả các chính sách hỗ trợ từ các chương trình mục tiêu quốc gia và chương trình, chính sách của Trung ương, của tỉnh để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết; tăng cường huy động các nguồn lực đầu tư ngoài xã hội để đầu tư phát triển nông nghiệp.

Cùng với đó, chú trọng đào tạo, nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ trực tiếp tham mưu trong lĩnh vực nông nghiệp ở các cấp. Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền các cấp, nhất là cấp cơ sở. Thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết, đề án, các chính sách về phát triển nông nghiệp; kịp thời chỉ đạo khắc phục, chấn chỉnh những hạn chế, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện...

Giai đoạn 2021 - 2025, Lai Châu tiếp tục có nhiều chính sách đặc thù để hỗ trợ, thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp với nguồn ngân sách dự kiến trên 1.000 tỷ đồng. Tỉnh đã thành lập các hiệp hội trong lĩnh vực nông nghiệp nhằm tạo điều kiện để các thành viên hỗ trợ nhau về nguồn lực, chia sẻ kinh nghiệm, giúp đỡ nhau trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm và cùng phát triển. Đồng thời, tỉnh Lai Châu tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thân thiện và luôn đồng hành cùng doanh nghiệp trong quá trình đầu tư, kinh doanh vào lĩnh vực nông nghiệp tại tỉnh.

Nhật Khôi

Tin mới nhất

Chuyện về những “cây đại thụ” lan tỏa tinh thần mới trong xóa đói giảm nghèo

Chuyện về những “cây đại thụ” lan tỏa tinh thần mới trong xóa đói giảm nghèo

Để thực hiện hiệu quả công tác “xóa đói giảm nghèo”, nhiều địa phương đã có những chính sách linh hoạt; trong đó đặc biệt phát huy vai trò của người có uy tín.
Những trái ngọt từ “vườn cây giảm nghèo”

Những trái ngọt từ “vườn cây giảm nghèo”

Nhờ nguồn thu ổn định từ những vườn cây trĩu quả, nhiều hộ dân trong đó có không ít bà con vùng dân tộc thiểu số đã thoát nghèo, có điều kiện vươn lên làm giàu.
Dồn sức để giảm nghèo trên mảnh đất "xứ trầm hương”

Dồn sức để giảm nghèo trên mảnh đất "xứ trầm hương”

Ca dao có câu: “Khánh Hòa biển rộng non cao. Trầm hương Vạn Giã - yến sào Nha Trang”, cho thấy Khánh Hòa từ xưa là tỉnh có tiềm năng lớn để phát triển kinh tế.
Lai Châu: “Quả ngọt” từ chính sách phát triển nông nghiệp hàng hoá

Lai Châu: “Quả ngọt” từ chính sách phát triển nông nghiệp hàng hoá

Từ một địa phương miền núi còn gặp nhiều khó khăn, giờ đây, bà con các dân tộc tỉnh Lai Châu đã có nguồn thu bền vững từ chính tiềm năng nông nghiệp địa phương.
“Hạt ngọc nâu” trên đỉnh núi mù sương

“Hạt ngọc nâu” trên đỉnh núi mù sương

Là địa phương có thế mạnh về dòng cà phê đặc sản Arabica, Lâm Đồng đang nỗ lực triển khai nhiều giải pháp để nâng cao giá trị cho “hạt ngọc nâu” địa phương.

Tin cùng chuyên mục

Tạo sinh kế bền vững cho đồng bào dân tộc Khmer

Tạo sinh kế bền vững cho đồng bào dân tộc Khmer

Việc thực hiện chính sách nhằm hỗ trợ sinh kế giúp bà con đồng bào dân tộc Khmer cải thiện đời sống.
Thanh Hóa: Thương hiệu vịt Cổ Lũng giúp người dân vùng Bá Thước nâng cao thu nhập

Thanh Hóa: Thương hiệu vịt Cổ Lũng giúp người dân vùng Bá Thước nâng cao thu nhập

Vịt Cổ Lũng là sản phẩm nông nghiệp hàng hóa nổi tiếng, giúp đồng bào dân tộc Thái ở xã Cổ Lũng, huyện miền núi Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa thoát nghèo bền vững.
Thanh Hoá: Nghề dệt thổ cẩm giúp đồng bào dân tộc Thái thoát nghèo bền vững

Thanh Hoá: Nghề dệt thổ cẩm giúp đồng bào dân tộc Thái thoát nghèo bền vững

Nghề dệt thổ cẩm không chỉ là nét đẹp văn hóa của đồng bào dân tộc Thái ở xã Lũng Niêm, mà dệt thổ cẩm còn giúp đồng bào dân tộc Thái thoát nghèo bền vững.
Tăng sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số từ việc bán tín chỉ carbon

Tăng sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số từ việc bán tín chỉ carbon

Với việc tham gia mua bán giảm phát thải thông qua tín chỉ carbon sẽ góp phần nâng cao đời sống và sinh kế cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số.
Hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm: Giúp bà con miền núi xóa đói giảm nghèo

Hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm: Giúp bà con miền núi xóa đói giảm nghèo

Nhờ thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm hàng hóa vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đã giúp nhiều bà con nơi đây thoát đói, giảm nghèo…
Hậu Giang: Khơi dậy tinh thần vượt khó giúp người nghèo chủ động vươn lên

Hậu Giang: Khơi dậy tinh thần vượt khó giúp người nghèo chủ động vươn lên

Hậu Giang phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo trong toàn tỉnh bình quân từ 1%/năm, giảm tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số trên 2%/năm.
Nghệ An: Bộ đội hỗ trợ sinh kế, nâng cao đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số

Nghệ An: Bộ đội hỗ trợ sinh kế, nâng cao đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số

Việc hỗ trợ sinh kế cho các hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số ở tỉnh Nghệ An đã tạo động lực để họ có việc làm, tạo thu nhập ổn định, vươn lên thoát nghèo.
Longform | Tạo sinh kế bền vững cho đồng bào dân tộc

Longform | Tạo sinh kế bền vững cho đồng bào dân tộc

Chương trình “Sinh kế cộng đồng” được triển khai từ năm 2017 đến nay đã góp phần tạo sinh kế bền vững cho đồng bào dân tộc ở các địa phương.
Người dân miền núi Nghệ An vào rừng hái

Người dân miền núi Nghệ An vào rừng hái 'lộc trời', chế biến thành đặc sản

Tháng 8- 9 hàng năm, tới mùa măng người dân ở các huyện miền núi Nghệ An lại băng rừng đi hái “lộc trời”, chế biến thành đặc sản, kiếm thêm thu nhập.
Thanh Hóa: Ước mơ có một cây cầu của người dân xã miền núi Cẩm Vân đang dần hiện thực

Thanh Hóa: Ước mơ có một cây cầu của người dân xã miền núi Cẩm Vân đang dần hiện thực

Sau nhiều năm mòn mỏi chờ đợi, người dân xã Cẩm Vân, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa chuẩn bị có một cây cầu với tổng mức đầu tư khoảng 330 tỷ đồng.
Thanh Hóa: Nghề khai thác, chế biến thủy sản giúp người dân phường Hải Bình thoát nghèo, làm giàu

Thanh Hóa: Nghề khai thác, chế biến thủy sản giúp người dân phường Hải Bình thoát nghèo, làm giàu

Nghề khai thác, chế biến thủy sản đã tạo việc làm cho hàng nghìn lao động, giúp người dân phường Hải Bình không chỉ thoát nghèo, mà còn làm giàu.
Phát huy vai trò tuyên truyền chính sách và hỗ trợ kỹ thuật khuyến nông theo hướng “cầm tay chỉ việc”

Phát huy vai trò tuyên truyền chính sách và hỗ trợ kỹ thuật khuyến nông theo hướng “cầm tay chỉ việc”

Thời gian qua, công tác khuyến nông tại Quảng Trị có nhiều bước tiến quan trọng góp phần phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng bền vững
Chung tay cùng người Cơ Tu giữ rừng

Chung tay cùng người Cơ Tu giữ rừng

Người Cơ Tu gần rừng, hiểu rừng và mong muốn giữ rừng cho phát triển bền vững. Tuy nhiên, để giữ rừng, cần sự chung tay của toàn xã hội.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Hồ Quang Bửu: Cần chiến lược tổng lực cho sâm Ngọc Linh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Hồ Quang Bửu: Cần chiến lược tổng lực cho sâm Ngọc Linh

Ông Hồ Quang Bửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam với kỳ vọng phát triển sâm Ngọc Linh trở thành ngành công nghiệp "tỷ đô" trong tương lai không xa.
Bắc Hà phát triển cây chè Shan tuyết chủ lực giảm nghèo bền vững

Bắc Hà phát triển cây chè Shan tuyết chủ lực giảm nghèo bền vững

Tính đến hết tháng 7 năm 2023, tổng diện tích chè Shan tuyết trên địa bàn huyện Bắc Hà đạt 1.036ha tại 02 xã Bản Liền (873ha) và Tả Củ Tỷ (163ha).
Người đồng bào Xơ-đăng trở thành tỷ phú nhờ trồng sâm Ngọc Linh

Người đồng bào Xơ-đăng trở thành tỷ phú nhờ trồng sâm Ngọc Linh

Sinh ra và lớn lên trên đỉnh núi Ngọc Linh, ông Nguyễn Văn Lượng (50 tuổi, đồng bào dân tộc Xơ-đăng) đến nay đã thành tỷ phú với việc trồng sâm Ngọc Linh.
Quảng Nam: Bán 65kg sâm, thu về gần 9,5 tỷ đồng từ phiên chợ sâm Ngọc Linh

Quảng Nam: Bán 65kg sâm, thu về gần 9,5 tỷ đồng từ phiên chợ sâm Ngọc Linh

Phiên chợ thu hút trên 5.500 lượt khách đến tham quan, mua sắm với doanh thu khoảng 10 tỷ đồng. Trong đó riêng mặt hàng sâm củ Ngọc Linh thu về gần 9,5 tỷ đồng.
Độc, lạ cây sâm Ngọc Linh nặng gần 1 kg được rao bán 700 triệu đồng

Độc, lạ cây sâm Ngọc Linh nặng gần 1 kg được rao bán 700 triệu đồng

Cây sâm Ngọc Linh với 9 nhánh, nặng gần 1 kg được chủ nhân rao bán với giá 700 triệu đồng tại phiên chợ sâm Ngọc Linh huyện Nam Trà My (tỉnh Quảng Nam).
Xây dựng Nam Trà My thành trung tâm giống dược liệu quý hiếm của quốc gia

Xây dựng Nam Trà My thành trung tâm giống dược liệu quý hiếm của quốc gia

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam nhấn mạnh cần quyết tâm xây dựng huyện Nam Trà My thật sự là “thủ phủ sâm Ngọc Linh”, trung tâm giống dược liệu quý hiếm của quốc gia.
Quảng Nam: Rộn ràng phiên chợ sâm Ngọc Linh dịp 20 năm thành lập huyện Nam Trà My

Quảng Nam: Rộn ràng phiên chợ sâm Ngọc Linh dịp 20 năm thành lập huyện Nam Trà My

Phiên chợ có 60 gian hàng của các cơ sở kinh doanh và người đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã trồng sâm Ngọc Linh ở huyện Nam Trà My (tỉnh Quảng Nam).
Xem thêm

Đọc nhiều

Mobile VerionPhiên bản di động