Phát triển hạ tầng thương mại miền núi Tây Nguyên

Khu vực Tây Nguyên gồm 5 tỉnh Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông và Lâm Đồng với tổng diện tích 54.641 km2, chiếm 16,8% diện tích cả nước, tổng dân số khoảng 6,2 triệu người. Trong thời gian qua, từ những chủ trương, chính sách về phát triển hạ tầng thương mại, đặc biệt là hạ tầng thương mại miền núi và được nguồn vốn ngân sách, hạ tầng thương mại khu vực Tây Nguyên đã có những bước chuyển tích cực, đáp ứng cơ bản yêu cầu của người dân trong tiêu dùng, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của toàn vùng.

Mobile VerionPhiên bản di động